persoonlijke gegevens van Pieter Kornelis Walda
Pieter Kornelis Walda, geboren op 24 januari 1892 te Scharnegoutum als zoon van Roelof Walda, hoofd ener school te Scharnegoutum, en Aaltje Bartlema. Overleden op 22 december 1944 te Ambarawa, kamp 8 (Ned. Indië). Onderwijzer te Balk, Sliedrecht, Bolsward en Nederlands Indië.
Op 3 april 1918 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Froukje Kanninga, geboren op 18 juni 1891 te Balk als dochter van Hendrik Kanninga, slager te Balk, en Eelkje de Jong. Overleden in november 1989 te Koudum, 98 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Roelof, geboren op 4 mei 1922 te Bolsward. Overleden op 15 januari 1943 in de Golf van Martaban als krijgsgevangene aan boord van de Nitimei Maru, 20 jaar oud..
2. Henni,
3. Eeltje,
4. Ali,
 
 
bakker Wijnstra  
Pieter Kornelis groeide op in het onderwijzers gezin Walda te Scharnegoutum. Zijn broers Sjoerd en Jan Walda gingen ook het onderwijs in. Samen met zijn broer Jan was hij in de kost bij bakker Wiebe Wijnstra aan de Meerweg in Balk. Dat was vlak naast het schoolgebouw. Jan vertrok in 1913 naar Scheveningen. Pieter Kornelis bleef nog tot 1918 voor de klas staan in Balk.
Hij haalde zijn hoofdakte in 1916. Op het kosthuisadres aan de Raadhuisstraat bij Wilhelmina de Jong woonde ook Grietje Kanninga. De zus van de zijn latere vrouw Froukje Kanninga. Ze trouwden in 1918 en vertrokken naar Sliedrecht.
 
<<< bakkerij Wijnstra aan de Meerweg in Balk.
 
Pieter Kornelis Walda Pieter Kornelis Walda
bron: Leeuwarder Courant van 11 november 1911 bron: Leeuwarder Courant van 2 december 1911
 
Pieter Kornelis Walda woonde in Balk van 20 mei 1911 tot 3 april 1918 en werkte als onderwijzer bij de:
Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Balk en Wijckel, gevestigd te Balk
 
Pieter Kornelis Walda
bron: Nieuwsblad van Noorden van 25 augustus 1916
 
Pieter Kornelis Walda Pieter Kornelis Walda
bron: Leeuwarder Courant van 29 december 1917 bron: Leeuwarder Courant van 30 augustus 1919
 
bron: archief gemeente Gaasterland toegang 166-333
Pieter Kornelis Walda vraagt aan B&W van de gemeente Gaasterland restitutie voor de gemeentelijke belasting.
 
Pieter Kornelis Walda
bron: Leeuwarder Courant van 3 oktober 1919
 
Pieter Kornelis Walda
bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 23 februari 1927
 
familie Walda SS Vondel
bron: De Tijd van 10 mei 1927 bron: www.stroomvaartmaatschappijnederland.nl
  SS Vondel
 
familie Walda SS Johan de Witt
bron: www.stroomvaartmaatschappijnederland.nl
bron: Soerabaijasch handelsblad van 30 juni 1933 SS Johan de Witt
 
familie Walda Marnix van St Aldegonde
bron: Haagsche Courant van 25 juni 1934 bron: www.stroomvaartmaatschappijnederland.nl
  SS Marnix van Sint Aldegonde
 
Pieter Kornelis Walda was onderwijzer aan een zendingsschool voor mulo-onderwijs. Hervormd. Hij is overleden tengevolge van ontberingen tijdens Japanse internering. Walda droeg kampnummer 27794. Begraven op het Nederlandse ereveld Kalibanteng te Semarang (Ind), vak M, rij I, nr. 214.
bron: Een laatste saluut; geschreven door Jack Kooistra
 
kamp Ambawara
gezicht op kamp Ambawara
Twee rijen barakken met een grasveld en een weg ertussen. Links de keuken en rechts de 'grote weg' met barakken en een rond gebouwtje. Dit laatste gebouwtje is de niet werkende cartesische bron. Verspreid zijn hier en daar mensenfiguren zichtbaar, werkend of in een groep pratend. Op de achtergrond bomen en heuvels.
Het gebouwtje is de zogenaamde Cartesische bron. De watertoren was afgesloten door de Indonesiërs waardoor de bron als enige watertoevoer voor de 4.000 inwoners overbleef. Om de keukens van water te voorzien vormden de vrouwen een menselijke ketting van de bron tot aan de keukens, om het water in emmers door te geven. De rij overbrugde een afstand van ongeveer 250 meter.
bron: Het geheugen van Nederland;
 
Pieter Kornelis Walda
bron: www.oorlogsgravenstichting.nl
 
Ereveld Kalibanteng is een erebegraafplaats vlak bij de luchthaven van Semarang, Indonesië.
Het ereveld telt 3100 oorlogsslachtoffers en militairen. Het overgrote deel van de mensen zijn vrouwen en kinderen uit de Japanse concentratiekampen Ambarawa VI en Ambarawa VII in Ambarawa, Kamp 100 en Kamp 11 bij Banjoebiroe en Semarang.
Het is bij dit ereveld niet bekend hoeveel Nederlanders er liggen. Er liggen veel graven waarbij geen naam vermeld staat. Op het ereveld staat een monument ter ere van alle vrouwen die omgekomen zijn in Japanse kampen en een monument voor hen die in de jongenskampen omkwamen.
bron:wikipedia
 
ereveld Kalibanteng ereveld Kalibanteng
bron:wikipedia bron:wikipedia
De hoofdingang van het ereveld. Herdenkingsmonument op het ereveld.
 
meer over de stamboom van de familie Walda is te vinden op de website van Peter de Vries
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Pieter Kornelis Walda (1892-1944) Roelof Hendrik Walda (1922-1943)
Hendrik Kanninga (1862-1936) Jan Walda (1893-1945)  
woonadressen Pieter Kornelis Walda
periode adres bron
1892 - 19?? Scharnegoutum  
19?? - 1911 Makkum  
1911 - 19?? Meerweg 3 bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 86; huisnummer Balk 36
19?? - 19?? Meerweg 7 bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 60; huisnummer Balk 32
19?? - 1918 Raadhuisstraat 25 bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 229; huisnummer Balk 320
woonadressen familie Walda
periode adres bron
1918 - 1919 Sliedrecht  
1919 - 1927 Bolsward Sneekerstraatweg 1
1927 - 1933 Bandoeng  
1933 - 1934 Amsterdam ?  
1934 - 19?? Java  
     
eigendommen van Froukje Kanninga
Raadhuisstraat 30

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 23 maart 2009 laatste wijziging: 11-10-2020