Yke Sytzes van der Wal inschrijving register hypotheken 69: 109 / 681
Yke Sytzes van der Wal, geboren op 19 november 1847 te Kolderwolde, als zoon van Sytze Johannes van der Wal en Tjaltje Ykes Feenstra. Overleden op 14 januari 1924 te Balk, 76 jaar oud.
Winkelier in kruiden te Balk (1891)
aangifte overlijden op 14 januari 1924 aktenummer 6, boswerker te Balk, getuigen:
Halbe Doele aanspreker 73 jaar wonende te Balk
Jouke Haringsma werkman 26 jaar wonende te Balk
Op 7 mei 1874 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Elske Pieters Pietersma, geboren op 15 juli 1854 te Oudemirdum, als dochter van Pieter Harings Pietersma en Pietje Pieters Visser. Overleden op 23 april 1920 te Balk, 65 jaar oud.
aangifte overlijden op 24 april 1920 aktenummer 32, getuigen:
Thee Hoogeterp zonder beroep 69 jaar wonende te Balk
Siefko Oolderts gemeenteveldwachter 34 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, geboren op 28 maart 1875 te Mirns en Bakhuizen. Overleden op 22 december 1877 te ? , 2 jaar oud.
aangifte geboorte op 29 maart 1875 aktenr. 46 door Yke van der Wal arbeider te Mirns en Bakhuizen, getuigen:
Halbe Jans Doele timmerknecht 25 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele timmerman 67 jaar wonende te Balk
2. Pieter, geboren op 13 december 1878 te Hemelum. Op 17 mei 1902 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gettje Kouwenhoven, oud 22 jaar, geboren te Sondel als dochter van Wessel Harmens Kouwenhoven en Sietske de Vries.
3. Tjal, geboren op 14 februari 1880 te Hemelum. Op 15 mei 1898 getrouwd in de gemeente Sneek met Douwe van der Kooi, oud 23 jaar, geboren te Hommerts, als zoon van Egbert van der Kooi  en Tjitske de Jong.
4. Sietze, geboren op 21 november 1884 te Nijemirdum. Op 1 juni 1907 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jaike Pietersma, oud 22 jaar, geboren te Balk als dochter van Lykele Pietersma en Aukje Dijkstra.
aangifte geboorte op 29 maart 1875 aktenr. 46 door Yke van der Wal arbeider te Nijemirdum, getuigen:
Johannes van den Bosch arbeider 65 jaar wonende te Balk
Johannes Schaafsma verwersknecht 24 jaar wonende te Balk
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Yke Sytzes van der Wal 1847-1924 Pieter Ykes van der Wal 1878-1948
     
woonadressen familie van der Wal
periode adres bron
  Hemelum  
  Nijemirdum  
1890 - 1892 Westein 27 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 151; huisnummer Balk 121b
1892 - 1898   bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 122; huisnummer Balk 103
1900 - 1910 Westein 27 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 161; huisnummer Balk 121 / 171
1910 - 1920 Westein 27 register van huisnummering 1910-1920 blad 15; huisnummer Balk 171 / 209
1920 - 1920 Westein 27 register van huisnummering 1910-1920 blad 15; huisnummer Balk 172 / 208
1920 - 1924 Westein 27 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 213; huisnummer Balk 240
     
eigendommen van Yke Sytzes van der Wal
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
500   koopacte 700,- 8 sep 1903        
Balk A 501   koopacte 200,- 25 feb 1913        
Balk
A
502          
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1014, folio 109, nummer 681
notariële acten
 
1903 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Koopacte met hypotheek
Betreft de verkoop van een huis met erf te Balk
- Johannes de Boer te Bolsward, verkoper
- Yke van der Wal te Balk, koper
bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7078 Repertoirenr.: 165 d.d. 2 september 1903
 
1920 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Provisionele en finale toewijzing
- Pieter van der Wal te Harich
- Yke van der Wal te Balk
bron : Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7099 Repertoirenr.: 106 en 118 d.d. 10 juni 1920
 
1920 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Boelgoed
- Yke van der Wal te Balk
bron : Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7099 Repertoirenr.: 117 d.d. 24 juni 1920
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 26 juni 2013 laatste wijziging: 13-01-2024