persoonlijke gegevens van Jan van der Wal logementbediende te Balk
Jan van der Wal, geboren op 25 maart 1896 te Harich als zoon van Bokke van der Wal, kastelein, en Riemke Tromp. Overleden op ?

 

eigendommen van Jan van der Wal
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
829
 
1/3 toewijzing
8319,-
25 aug 1923
       
Balk
H
992
         
Balk
A
929
 
1/2 scheiding
5481,93
26 nov 1923
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1131, folio 126, nummer 157

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 15-11-2020