Dirk Gerrits van der Wal inschrijving register hypotheken 69: 85 / 58
Dirk Gerrits van der Wal, geboren op 15 maart 1847 te Sloten (Frl), zoon van Gerrit Foekes van der Wal, schipper te Sloten, en Grietje Durks van der Gaast. Overleden op 4 september 1901 te Sloten NH, 54 jaar oud.
koopman te Sloten (frl) olieslager te Balk, koopman te Balk (1878), bediende te Amsterdam (1887-1890), zonder beroep te Sloten (NH)
Op 15 december 1887 getrouwd in de gemeente Amsterdam met:
Vogeltje Kolk, geboren op 13 maart 1840 te Oldemarkt, dochter van Roelof Kolk en Ninkjen Johannes van der Meer. Weduwe van Herman Heinrich Cornelius Dierichs.
Kinderen: ?
 
 
 
Dirk Gerrits van der Wal
bron: Nederlandse Staatscourant van 23 juli 1878
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Dirk Gerrits van der Wal 1847-1901  
     
woonadressen familie van der Wal
periode adres bron
- 1876 Sloten  
1876 - 1880 Dubbelstraat ? bevolkingsregister 1869 - 1879 blad 71, kad. gem. Balk sectie A nr. ?, volgnr. 323
1880 - 1887 Wijckel ? woningregister 1880 - 1890 blad 263. kad. gem. Balk sectie B nr. ?
1887 - 1888 Nassauplein 3 bevolkingsregister Amsterdam 1874-1893 blad 317 / 10
1887 - 1888 1e Nasssaustr 24 bevolkingsregister Amsterdam 1874-1893 blad 317 / 78
1887 - 1888 1e Nasssaustr 16 bevolkingsregister Amsterdam 1874-1893 blad 317 / 51
1889 - 1890 Haarlemmerweg 9 bevolkingsregister Amsterdam 1874-1893 blad 131 / 78
1890 - 1901 Sloten NH bevolkingsregister Amsterdam geannexeerde gemeenten blad 418, huisnr. B 305 en B 205
     
eigendommen van Durk Gerrits van der Wal
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk I 35   scheiding 7850,- 11 jul 1876        
Balk I 36          
Balk I 47          
Balk I 48   4500,- 13 nov 1878    
Balk I 283          
Balk I 284          
Balk A 505          
Oosterzee E 142   scheiding   14 jun 1878        
Oosterzee E 143          
Oosterzee E 144          
Oosterzee E 527          
Balk G 444   pub verkoop geheel 27 mrt 1880        
  2311,-        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1090, folio 85, nummer 58
notariële acten
 
1878 Langweer, notaris J. Zijlstra. Vennootschap
- Dirk Gerrits van der Wal te Balk; fa. Nymeyer en van der Wal
- Hendrik Nijmeyer te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74059 Repertoirenr.: 100 d.d. 6 juli 1878
 
1879 Langweer, notaris J. Zijlstra Provisionele en finale toewijzing. Betreft de verkoop van een zathe en landen te Harich
- Rotterdamsche Hypotheekbank te Rotterdam, verkoper
- Jouke Meinderts Bouma te Harich, verkoper
- Johannes Harmens Bergsma te Balk, koper
- Dirk Gerrits van der Wal te Balk, koper
- Kornelis Willems de Jong te Balk, koper
- Izaak Arnold Daniel Hemsing te Balk, koper
- Sikke Wiebes Tietema te Balk, koper
- Harmen Jans de Jong te Sloten, koper
- Tjerk Reins Bouma te Harich, koper
- Äge Jans Brandsma te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74060 Repertoirenr.: 157 & 2 d.d. 24 december 1879
 
1882 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf te Harich, koopsom fl. 1700,-
- Dirk Gerrits van der Wal te Balk, verkoper
- Sikke Tietema te Balk, verkoper
- Harmen Jans de Jong te Balk, verkoper
- Cornelis Willems de Jong te Balk, verkoper
- Isaac Arnold Daniel Hemsing te Wijckel, verkoper
- jonkvrouw Quirina Jacoba Johanna van Swinderen te Rijs,koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7055 Repertoirenr.: 54 d.d. 24 april 1882
 
1886 Balk, notaris L. H. Potma Verkoping Betreft de verkoop van roerende goederen, opbrengst fl. 808
- Dirk Gerrits van der Wal te Wijckel, verkoper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7059 Repertoirenr.: 41 d.d. 2 mei 1886
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 10 juni 2016 laatste wijziging: 30-11-2023