Johannes Wagenmakers inschrijving register hypotheken 69: 117 / 505
Popkjen de Boer inschrijving register hypotheken 69: 110 / 632
Johannes Wagenmakers, geboren op 31 oktober 1876 te Sloten als zoon van Imke Wagenmakers, brievenbesteller te Balk en Foekje Doorn. Overleden op 30 december 1956 te Sneek, 80 jaar oud.
postbode te Balk
Op 18 mei 1905 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Popkje de Boer, geboren op 18 augustus 1872 te Sint Johannesga als dochter van Jan Jans de Boer, koemelker te Sint Johannesga en Grietje Jacobus Noorderwerf. Overleden op 1 december 1959 te IJsbrechtum, 87 jaar oud.
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
 
 
Johannes Wagenmakers Johannes Wagenmakers
bron: Nieuwsblad van Friesland 2 oktober 1901 bron: Leeuwarder Courant 2 oktober 1901
 
  Johannes Wagenmakers
wielerclub
bron: Het Nieuws van de Dag van 8 juni 1904
 
 
Johannes Wagenmakers
bron: Nieuwsblad van Friesland van 29 mei 1912
 
Johannes Wagenmakers
bron: Nieuwsblad van Friesland van 6 maart 1917 bron: Nieuwsblad van Friesland van 29 mei 1912
 
Johannes Wagenmakers
bron: Nieuwsblad van Friesland van 14 maart 1932
 
 
 
Johannes Wagenmakers Johannes Wagenmakers
bron: Leeuwarder Courant van 15 juli 1898 bron: Leeuwarder Courant van 7 februari 1903
 
Johannes Wagenmakers
bron: Leeuwarder Courant van 1 augustus 1923
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Imke Johannes Wagenmakers 1852-1945 Johannes Imkes Wagenmakers 1876-1956  
  Jan Imkes Wagenmakers 1895-1984  
woonadressen familie Wagenmakers
periode adres bron
1905 - 1910 Dubbelstraat 22 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 303; huisnummer Balk 214 / 331
1910 - 1917 Dubbelstraat 22 huisnummerregister 1910 - 1920 blad 25; huisnummer Balk 331 / 357
1917 - 1920 van Swinderenstraat 52 huisnummerregister 1910 - 1920 blad 6; huisnummer Balk 89
1920 - 1920 Lytse Side 1 huisnummerregister 1910 - 1920 blad 27; huisnummer Balk 355 / 390
1921 - 1930 Lytse Side 1 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 362; huisnummer Balk 414
1931 - 1939 Lytse Side 1 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 332; huisnummer Balk 399
     
eigendommen van Johannes Wagenmakers
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
C
136
 
1/2 toewijzing
2336,80
26 okt 1915
       
Balk
C
1569
         
Balk
B
1659
 
1/2 toewijzing
3780,-
31 dec 1915
       
Balk
C
1368
 
1/2 toewijzing
921,50
28 mrt 1916
       
Balk
C
108
 
1/2 toewijzing
1646,40
3 april 1916
       
Balk
C
110
         
Balk
C
964
         
Balk
C
965
         
Balk
A
827
 
toewijzing
2666,-
23 feb 1917
       
Balk
C
108
 
toewijzing
2589,40
24 april 1917
       
Balk
C
110
         
Balk
C
964
         
Balk
C
965
         
Balk
C
460
 
toewijzing
8966,90
29 mrt 1918
       
Balk
C
1458
         
Lemmer
A
1993
         
Balk
E
1957ged
 
toewijzing
808,-
30 mrt 1918
       
Balk
A
824
 
toewijzing
1207,-
28 mrt 1919
       
Balk
A
825
         
Balk
A
826
         
Balk
B
1108 ged
toewijzing
1458,-
28 april 1919
       
Balk
A
962ged
 
koopacte
1500,-
29 dec 1919
       
Balk
I
652
 
toewijzing
1759,-
12 feb 1920
       
Balk
I
826 ged
         
Balk
I
653 ged
         
Balk
I
677 ged
         
Balk
D
1181 ged
 
toewijzing
1820,-
21 dec 1921
       
Balk
C
1459
 
koopacte
1000,-
22 nov 1923
       
Lemmer
A
1994
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1122, folio 117, nummer 505
notariële acten
 
1917 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing en boedelscheiding
Betreft de verkoop van diverse percelen
- Dirk Aants van der Meulen te Nijemirdum, gehuwd met  Grietje Fledderus, verkoper
- Johannes Wagenmakers te Balk, verkoper
- Eeltje Spoelstra te Wijckel, verkoper
- Herre Benjamins Stegenga te Nijemirdum, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7095 Repertoirenr.: 24 en 28 d.d. 15 februari 1917
 
1917 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
Betreft de verkoop van een winkelhuis met erf en steeg te Balk, koopsom fl. 5000
- Johannes Wagenmakers te Balk, verkoper
- Klaas Huizinga te Sneek, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7095 Repertoirenr.: 37 d.d. 12 maart 1917
 
1917 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
Betreft de verkoop van bouwland te Sondel, koopsom fl. 2400
- Johannes Wagenmakers te Balk, verkoper
- Bate Aukema te Sondel, koper
- Marten Aukema te Sondel, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7095 Repertoirenr.: 172 d.d. 24 december 1917
 
eigendommen van Popkje de Boer, huishoudster te Tjalleberd
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
817
 
koopacte
2500,-
19 jan 1905
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1115, folio 110, nummer 632
notariële acten
 
1904 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopacte met hypotheek
Betreft een winkelhuis en erf te Balk, koopsom fl. 2500
- Watze Tjebbes Hepkema te Wijckel, verkoper en crediteur
- Popkje de Boer te Tjalleberd, koper en debiteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7079  Repertoirenr.: 144 d.d. 29 december 1904
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 18 april 2009 laatste wijziging: 14-01-2024