persoonlijke gegevens van Pieter Jan Wagenaar,
Pieter Wagenaar, geboren op 7 februari 1872 te Harich, als zoon van Jan Johannes Wagenaar en Eelkje Mintzes ten Wolde. Overleden op 29 juni 1967 te Balk, 95 jaar oud.
aangifte geboorte op 8 febr 1872 aktenr. 10 door Atze Joukes Schaap, landbouwer te Harich, 52 jaar oud.
getuigen:      
Johannes Bernardus de Rooij gemeente-veldwachter 42 jaar wonende te Balk
Jan Johannes Wagenaar arbeider 29 jaar wonende te Harich
Op 16 mei 1896 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Baukjen Hogendorff, geboren op 5 juli 1871 te Balk, als dochter van Foeke Hogendorff, timmerknecht te Balk, en Baukje Annes van Elslo. Overleden op 1 december 1956 te Balk, 85 jaar oud.
aangifte geboorte op 6 juli 1871 aktenr. 82 door Foeke Hogendorff, timmerknecht te Balk, getuigen:
Johannes van Hout timmerknecht 31 jaar wonende te Harich
Taeke Hoegndorff timmerknecht 23 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Baukjen, geboren op 29 juni 1896 te Balk.
aangifte geboorte op 29 juni 1896 aktenr. 79 door Pieter Wagenaar, koopman te Balk, getuigen:
Jakob Bremer koopman 74 jaar wonende te Balk
Minze Wagenaar koopman 26 jaar wonende te Balk
2. Jan, geboren op 29 juni 1896 te Balk. Op 9 mei 1923 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wiepkjen Bouma, 27 jaar oud, geboren te Harich als dochter van Geert Bouma en Foekje de Wilde.
aangifte geboorte op 29 juni 1896 aktenr. 78 door Pieter Wagenaar, koopman te Balk, getuigen:
Jakob Bremer koopman 74 jaar wonende te Balk
Minze Wagenaar koopman 26 jaar wonende te Balk
3. Foeke, geboren op 19 augustus 1898 te Balk. Op 24 februari 1921 getrouwd in de gemeente Haskerland met Sanderina Akkerman, 22 jaar oud, geboren te Joure als dochter van Harmen Akkerman en Jette Kamminga.
aangifte geboorte op 20 augustus 1898 aktenr. 96 door Pieter Wagenaar, koopman te Balk, getuigen:
Jakob Bremer koopman 77 jaar wonende te Balk
Pieter Postma koopman 55 jaar wonende te Balk
4. Johannes, geboren op 29 april 1900 te Balk. Op 16 oktober 1930 in de gemeente Haskerland met Anna Blaauw, 27 jaar oud, geboren te Joure als dochter van Jan Blaauw en Catharina van der Tuin.
aangifte geboorte op 30 april 1900 aktenr. 60 door Pieter Wagenaar, koopman te Balk, getuigen:
Johannes Wagenaar koopman 32 jaar wonende te Balk
Minze Wagenaar koopman 29 jaar wonende te Balk
5. Eelkje, geboren op 20 mei 1903 te Balk.
6. Annigje, geboren op 26 februari 1907 te Balk.
7. Minze, geboren op 11 mei 1912 te Balk.
 
 
 
schoolgeld Eelkje Wagenaar
bron: 166-133 ingekomen stukken gemeente Gaasterland
Verzoek teruggave schoolgeld omdat Eelkje Wagenaar 3 maanden wegen ziekte niet naar school is geweest. Dat betekent dat het schoolgeld in 1918 f 4,20 per maand is geweest. Eelkje was 14 jaar in februari 1918. De school zal de Openbare Mulo zijn geweest. Toen aan de Pypsterstikke.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Jan Johannes Wagenaar 1842-1903 Pieter Jans Wagenaar 1872-1967  
     
woonadressen familie Wagenaar
periode adres bron
1896 - 1900 Raadhuisstraat 20 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 279; huisnummer Balk 189
1900 - 1910 Raadhuisstraat 20 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 274; huisnummer Balk 189 / 298
1910 - 1912 Raadhuisstraat 20 register van huisnummering 1911 - 1920 blad 23, huisnummer Balk 298 / 329
1912 - 1914 Wilhelminastraat 24 register van huisnummering 1911 - 1920 blad ? ; huisnummer Harich 168
1914 - 1920 Wilhelminastraat 24 register van huisnummering 1911 - 1920 blad ? ; huisnummer Balk 124
1921 - 1930 Wilhelminastraat 24 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 117; huisnummer Balk 123
1931 - 1939 Wilhelminastraat 24 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 111; huisnummer Balk 125
     
notariële acten
 

1917 Notaris Johannes Hieronimus Noordenbos te Balk. Publieke verhuring. Een sate en landen te Wijckel, fl 7.686,-

- Gerben Gerrits van der Wal wonende te Leeuwarden, verhuurder
- Harmen Douwes Boersma wonende te Sondel, huurder
- Rimmer Hanzes Boersma wonende te Wijckel, huurder
- Lieuwe Ottema wonende te Nijemirdum, huurder
- Hendrik Huisman wonende te Balk, huurder
- Hendrik de Jager wonende te Balk, huurder
- Johannes de Winter wonende te Wijckel, huurder
- Eelke de Winter wonende te Wijckel, huurder
- Taco Engelbertus Salverda wonende te Balk, huurder
- Pieter Wagenaar wonende te Balk, huurder
bron: Tresoar, archiefnummer 26, inventarisnummer 007095, aktenummer 00077, datum 02 mei 1917
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 8 januari 2016 laatste wijziging: 22-11-2020