Minze Jans Wagenaar register hypotheken 69: 118 / 239
Minze Wagenaar, geboren op 17 mei 1870 te Harich, als zoon van Jan Wagenaar en Eelkjen Minzes ten Wolde (Woude). Overleden op 29 juli 1945 te Balk, 75 jaar oud.
Varensgezel (1894), koopman (1895), veehouder (1916)
Op 3 maart 1894 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Riemke Schram, geboren op 13 november 1870 te Balk, als dochter van Stoffel Popkes Schram en Jikke Frederiks Gijzen. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Eelkje, geboren op 21 mei 1894 te Balk. Overleden op 27 oktober 1972 te ?, 78 jaar oud. Begraven te Wijckel.
aangifte geboorte op 21 mei 1894 aktenr. 60 door Johanna Kleinsmidt, zonder beroep, 57 jaar oud
getuigen:      
Geert Bos gemeente-veldwachter 35 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra klerk 34 jaar wonende te Balk
2. Jikke, geboren op 17 november 1895 te Balk. Overleden op 1 juni 1969 te Haulerwijk, 73 jaar oud. Begraven te Haulerwijk. Op 1 mei 1924 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Oene Engberts 41 jaar oud geboren te Haulerwijk als zoon van Andries Hendriks Engberts en Siebrigje Oenes Dijkstra.
aangifte geboorte op 18 november 1895 aktenr. 135 door Minze Wagenaar, koopman, getuigen
Harmen van der Pol stalknecht 65 jaar wonende te Balk
Geert Bos gemeente-veldwachter 37 jaar wonende te Balk
3. Jan (John), geboren op 3 december 1896 te Balk. Overleden na 1942, geëmigreerd op 19 augustus 1924 naar de Verenigde Staten van Amerika (zijn oom Hillebrand Hoogeterp te Hospers (Sioux, Iowa, V.S.)).
Jan trouwt te Goshen (Elkhart, Indiana, V.S.) op 2 januari 1939 (is gescheiden tussen 1942 en 1946) met Lucia Eerdmans ook genaamd Lucy Eerdmans en Lucy Wagenaar, dochter van Matthijs Eerdmans en Jitske Henderika Postma. Lucia is geboren te Bolsward op 14 maart 1909, overleden te Grand Rapids (Kent, Michigan, V.S.) op 31 mei 1959, geëmigreerd op 25 oktober 1930 naar de Verenigde Staten van Amerika (samen met haar broer Dirk Eerdmans).
aangifte geboorte op 4 december 1896 aktenr. 149 door Minze Wagenaar, koopman, getuigen
Johannes Wagenaar koopman 28 jaar wonende te Balk
Gooitjen Doorenspleet werkman 27 jaar wonende te Balk
4. Stoffel, geboren op 22 maart 1898 te Balk Overleden op 11 juli 1980 te Sneek, 82 jaar oud. Op 25 oktober 1930 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Cornelia Hoekstra 24 jaar oud geboren te Jutrijp als dochter van Marten Hoekstra en Trijntje de Vries.
aangifte geboorte op 23 maart 1898 aktenr. 30 door Minze Wagenaar, koopman, getuigen
Johannes Wagenaar koopman 29 jaar wonende te Balk
Pieter Wagenaar koopman 26 jaar wonende te Balk
5. Hendrikje, geboren op 11 mei 1899 te Balk. Op 8 mei 1930 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Douwe Draayer 35 jaar oud geboren te Makkum als zoon van Anne Draayer en Ymke Hiemstra.
aangifte geboorte op 13 mei 1899 aktenr. 36 door Minze Wagenaar, koopman, getuigen
Jan Udinga schipper 59 jaar wonende te Lemmer
Douwe Rijpsma arbeider 30 jaar wonende te Balk
6. Popke, geboren op 29 mei 1900 te Balk. Overleden op 19 december 1973 te ?, 73 jaar oud. Begraven te Harich. Op ? 1933 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Annigje Zwering, geboren te Mirns en Bakhuizen, als dochter van Jan Zwering en Stijntje Quak.
aangifte geboorte op 31 mei 1899 aktenr. 71 door Minze Wagenaar, koopman, getuigen
Luitjen de Boer koopman 45 jaar wonende te Balk
Tijs de Jager koopman 27 jaar wonende te Balk
7. Johannes, geboren op 21 juli 1901 te Balk. Overleden op 22 april 1982 te Sneek, 80 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Antje Johannes Stegenga, dochter van Johannes Hendriks Stegenga en Gettje Rientses Stremmelaar. Antje is geboren te Wijckel op 6 augustus 1909, overleden op 16 april 1973, begraven te Wijckel.
aangifte geboorte op 23 juli 1901 aktenr. 72 door Minze Wagenaar, koopman, getuigen
Nanne Rijpsma koopman 59 jaar wonende te Balk
Pier Piersma koopman 53 jaar wonende te Balk
8. Roelofke, geboren op 30 januari 1903 te Balk. Op 12 mei 1932 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Durk Jonker, 41 jaar oud, geboren te Haule als zoon van Jakob Johannes Jonker en Martje Durks van der Horst.
9. Pieter, geboren op 14 mei 1904 te Balk.
10. Jantje, geboren op 16 maart 1905 te Balk. Overleden op ? te ?, ? jaar oud. Op 2 oktober 1929 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Willem Roorda, zoon van Albertus Roorda en Janna Alida Hendrika van der Heiden. Willem is geboren te Amsterdam op 22 juli 1899.
11. Aaltje, geboren op 5 maart 1907 te Balk. Overleden op 13 augustus 1998 te ?, 91 jaar oud. Op 14 mei? 1934 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Benjamin Stegenga, 28 jaar oud, geboren te Wijckel, als zoon van Wieger Benjamins Stegenga en Baukje Jochems Woudstra.
12. Hendrik, geboren op 23 juni 1909 te Balk.
13. Levenloos kind, geboren op 7 mei 1910 te Balk.
aangifte overlijden op 9 mei 1910 aktenummer 24, getuigen:
Halbe Doele timmerman 60 jaar wonende te Balk
Jan Doele timmerman 34 jaar wonende te Balk
14. Rimke, geboren op 29 juli 1911 te Balk. Overleden op 23 oktober 2002 te Balk, 91 jaar oud. Op 2 oktober 1937 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Bauke Buwalda, 31 jaar oud geboren te Burgwerd als zoon van Lykle Jans Buwalda en Gooitske Gerbens van de Lageweg.
15. Baukje, geboren op 22 augustus 1914 te Balk. Overleden op 19 april 1984 te Balk, 69 jaar oud. Ongehuwd.
16. Frederika, geboren op 18 november 1918 te Balk. Overleden op 28 februari 2002 te Helmond, 83 jaar oud. Op 29 december 1943 getrouwd in de gemeente Helmond met Feike (Frits) Willems Stegenga, zoon van Willem Hendriks Stegenga en Immertje Hendriks Boelsma. Feike (Frits) is geboren te Wijckel op 26 mei 1920, overleden te Helmond op 14 februari 1988.
 
aanvullende gegevens met dank aan Yntze van der Honing
 
 
Minze Jans Wagenaar
bron: 136-103 ingekomen stukken gemeente Gaasterland
Het is nog niet duidelijk waar het adres H(arich) 100a is geweest. Waarschijnlijk is dit de slachtplaats van Rinkema aan de Harichstersteke aan de rand van Balk.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Jan Johannes Wagenaar 1842-1903 Minze Jans Wagenaar 1870-1945 Eelkje Minzes Wagenaar 1894-1972
     
woonadressen familie Wagenaar
periode adres bron
1894 - 1900 Westein 25, 26 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 153; huisnummer Balk 123
1900 - 190? Westein 23, 24 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 169; huisnummer Balk 126a / 178
190? - 1910 Westein 21, 22 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 172; huisnummer Balk 127 / 181
1910 - 1914 Raadhuisstraat 79 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 18 huisnummer Balk 215 / 249
1912 - 1914 Wilhelminastraat 2 register van huisnummering 1910 - 1920 blad ; huisnummer Harich 179
1914 - 1916 Wilhelminastraat 2 register van huisnummering 1910 - 1920 blad ; huisnummer Balk 113
1916 - 1920 Wikelerdyk 2 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 26; huisnummer Balk 366
1921 - 1930 Wikelerdyk 2 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 341; huisnummer Balk 391
1931 - 1939 Wikelerdyk 2 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 312; huisnummer Balk 376
1939 -    
     
eigendommen van Minze Wagenaar
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk B 1659                
                     
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1123, folio 118, nummer 239
notariële acten
 
1918 Leeuwarden notaris Allert Ottema Obligatie en borgstelling.
- Minze Wagenaar wonende te Balk, schuldenaar.
bron: Tresoar inventarisnummer 080077, aktenummer 11664, datum 18 april 1918
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 3 januari 2016 laatste wijziging: 22-11-2020