persoonlijke gegevens van Johannes Tjeerds Wagenaar
Johannes Tjeerds Wagenaar, geboren op 25 oktober 1817 te Makkum, als zoon van Tjeerd Jans Wagenaar, meester slager te Makkum, en Trijntje Rimmerts de Haas. Overleden op 5 augustus 1879 te Balk, 61 jaar oud.
Slachter (1841), arbeider (1845), koopman (1878)
aangifte overlijden op 6 augustus 1879 aktenummer 76, getuigen:
Alle Martens Homma arbeider 49 jaar wonende te Balk
Sjoerd Douwes Rijpsma werkman 32 jaar wonende te Balk
Op 3 juli 1841 getrouwd in de gemeente Wonseradeel met:
Jantje Pieters van Scheltinga, geboren op 14 maart 1818 te Gaast, als dochter van Pieter Arjens van Scheltinga, heibaas te Gaast, en Aag Wolters. Overleden op 9 september 1878 te Balk, 60 jaar oud.
aangifte overlijden op 9 september 1878 aktenummer 76, getuigen:
Pieter Jentjes Larooij grofsmid 43 jaar wonende te Balk
Hendrik Harmens Wortman winkelier 54 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Tjeerd, geboren op 16 november 1841 te Makkum. Arbeider (1863), slachter (1886). Overleden op 13 maart 1886 te Leeuwarden, 44 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte overlijden op 13 maart 1886 aktenummer 187, getuigen:
Tjeerd Dolstra bediende strafgevangenis 43 jaar wonende te Leeuwarden
Anne Bijlsma bewaarder strafgevangenis 36 jaar wonende te Leeuwarden
gevangenis te Leeuwarden
Tjeerd Wagenaar is overleden in de strafgevangenis in Leeuwarden. Onduidelijk is waarvoor hij daar een celstraf moest uitzitten. Wel is hij in zijn leven een paar keer in aanraking geweest met justitie:
Vonnis 22 oktober 1863 Arrondissementsrechtbank Sneek wegens diefstal.
Vonnis 17 mei 1880 Arrondissementsrechtbank Heerenveen wegens belediging.
Vonnis 6 augustus 1880 Arrondissementsrechtbank Heerenveen wegens oplichting.
Vonnis 9 februari 1882 Arrondissementsrechtbank Heerenveen wegens diefstal.
Vonnis 10 januari 1884 Arrondissementsrechtbank Heerenveen wegens oplichting.
bron: Tresoar
 
2. Jan, geboren op 29 december 1842 te Makkum. Overleden op 28 december 1903 te Werden (Duitsland), 60 jaar oud. Verdronken. Op 24 augustus 1893 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Eelkjen Mintzes ten Wolde, 47 jaar oud, geboren te Oudemirdum, als dochter van Mintse Pieters ten Wolde en Hendrikje Martens van der Kamp.
3. Trijntje, geboren op 1 juli 1845 te Makkum. Overleden op 25 september 1846 te Makkum, 1 jaar oud.
4. Pieter, geboren op 28 augustus 1847 te Makkum. Schippersknecht (1876), schipper (1901). Overleden op 14 februari 1901 te Leeuwarden, 53 jaar oud. Op 17 september 1876 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met Jeltje Jager, 28 jaar oud, geboren te Leeuwarden als dochter van Hans Jochems Jager, schipper te Leeuwarden, en Taetske Hendriks Pronk.
5. Trijntje, geboren op 10 mei 1849 te Makkum. Op 20 juli 1873 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Reekers, 30 jaar oud, geboren te Hemelum als zoon van Johannes Jans Reekers en Mientje Jans de Jong.
 
 
 
verkoop Johannes Tjeerds Wagenaar
bron: Leeuwarder Courant van 7 maart 1845
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Johannes Tjeerds Wagenaar 1817-1879 Jan Johannes Wagenaar 1842-1903
     
woonadressen familie Wagenaar
periode adres bron
1841 - 1869 Makkum  
1869 - 187? Tsjamkedykje 1 woningregister 1869 - 1879 blad 191; kad. gem. Balk sectie H 303; volgnr. 945
187? - 1879 Raadhuisstraat 25 woningregister 1869 - 1879 blad 16; kad. gem. Balk sectie A nr. 451, volgnr. 43 / 30
     
notariële acten
 
1843 Notaris Frederik Wilhelm Cornelis Ledeboer te Bolsward. Koopakte. Een schuur, stalling en erf te Makkum, fl. 400,-
- Jan Tjeerds Wagenaar wonende te Makkum, verkoper.
- Koper Johannes Tjeerds Wagenaar wonende te Makkum, koper.
- Schuldeiser Ruurd Ypes Hoornstra wonende te Makkum, schuldeiser.
bron: Tresoar archiefnummer 26, inventarisnummer 017018, aktenummer 00015 datum: 23 januari 1843
 
1843 Notaris Klaasz Oosterhoff te Makkum. Obligatie, kapitaal fl. 225
- Johannes Tjeerds Wagenaar wonende te Makkum, schuldenaar.
- Pieter Jans Tichelaar (panfabrikant) wonende te Makkum, schuldeiser.
bron: Tresoar archiefnummer 26, inventarisnummer 100015, aktenummer 00025 datum: 15 mei 1843
 
1845 Notaris Klaasz Oosterhoff te Makkum. Provisionele en finale toewijzing.
- Johannes Tjeerds Wagenaar wonende te Makkum, verkoper.
- Willem Nicolaas Stort wonende te Idsegahuizen, koper. Een huis te Makkum, fl. 1055,-
- Dooitze Oepkes de Jong wonende te Makkum, koper. Een schuur en stalling te Makkum, fl. 406,-
bron: Tresoar archiefnummer 26, inventarisnummer 100017, aktenummer 00123 datum: 17 november 1845
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 7 januari 2015 laatste wijziging: 22-11-2020