persoonlijke gegevens van Jan Johannes Wagenaar
Eelkjen Mintzes ten Wolde, geboren op 24 april 1846 te Oudemirdum, als dochter van Mintse Pieters ten Wolde en Hendrikje Martens van der Kamp. Overleden op 21 september 1903 te Balk, 57 jaar oud.
aangifte overlijden op 22 september 1903 aktenummer 66, getuigen:
Sjoerd Sjoerds arbeider 38 jaar wonende te Balk
Willem Bosma verversknecht 26 jaar wonende te Balk
Kinderen:
1. Johannes (ten Wolde / Wagenaar), geboren op 27 maart 1868 te Balk.
aangifte geboorte op 27 maart 1868 aktenr. 46 door Jan van Dijk, verloskundige te Balk, 26 jaar oud.
getuigen:      
Jan Johannes Wagenaar arbeider 25 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 60 jaar wonende te Balk
2. Minze (ten Wolde / Wagenaar), geboren op 17 mei 1870 te Harich. Op 3 maart 1894 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Riemke Schram, 23 jaar oud, geboren te Balk, als dochter van Stoffel Popkes Schram en Jikke Frederiks Gijzen.
aangifte geboorte op 18 mei 1870 aktenr. 71 door Jantje Pieters van Scheltinga te Harich, 53 jaar oud.
getuigen:      
Hendrik de Groot rijksveldwachter 36 jaar wonende te Wijckel
Jan Johannes Wagenaar arbeider 27 jaar wonende te Harich
3. Pieter (ten Wolde / Wagenaar), geboren op 7 februari 1872 te Harich. Overleden op 29 juni 1967 te Balk, 95 jaar oud. Op 16 mei 1896 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Baukjen Hogendorff, geboren op 5 juli 1871 te Balk, als dochter van Foeke Hogendorff, timmerknecht te Balk, en Baukje Annes van Elslo.
aangifte geboorte op 8 febr 1872 aktenr. 10 door Atze Joukes Schaap, landbouwer te Harich, 52 jaar oud.
getuigen:      
Johannes Bernardus de Rooij gemeente-veldwachter 42 jaar wonende te Balk
Jan Johannes Wagenaar arbeider 29 jaar wonende te Harich
4. Hendrikjen (ten Wolde / Wagenaar), geboren op 22 november 1873 te Harich. Op 31 december 1897 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Oene Hendriks Bremer, oud 23 jaar, geboren te Koudum als zoon van Hendrik Jans Bremer en Tiet Oenes Veldstra.
aangifte geboorte op 24 nov 1873 aktenr. 161 door Jantje Pieters van Scheltinga te Harich, 55 jaar oud.
getuigen:      
Atze Joukes Schaap landbouwer 54 jaar wonende te Harich
Jan Johannes Wagenaar arbeider 29 jaar wonende te Harich
5. Saakje (ten Wolde / Wagenaar), geboren op 13 januari 1878 te Balk.
aangifte geboorte op 14 januari 1878 aktenr. 11 door Jan Johannes Wagenaar te Balk, 34 jaar oud.
getuigen:      
Durk Durks Mous werkman 58 jaar wonende te Balk
Marten Jans Homma arbeider 27 jaar wonende te Balk
6. Jantje (ten Wolde / Wagenaar), geboren op 12 juni 1880 te Balk. Op 21 mei 1904 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Willem Schaper, 22 jaar oud, geboren te Ruigahuizen als zoon van Wabe Willems Schaper en Jeltje Hylkes Schots.
aangifte geboorte op 12 juni 1880 aktenr. 104 door Jan Johannes Wagenaar te Balk, 37 jaar oud.
getuigen:      
Wybrandus Meijer gemeente veldwachter 32 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 72 jaar wonende te Balk
Op 24 augustus 1893 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Jan Johannes Wagenaar, geboren op 29 december 1842 te Makkum als zoon van Johannes Tjeerds Wagenaar en Jantje Pieters van Scheltinga. Overleden op 28 december 1903 te Werden (Duitsland), 60 jaar oud. Verdronken.
De kinderen krijgen na dit huwelijk de achternaam Wagenaar
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Johannes Tjeerds Wagenaar 1817-1879 Jan Johannes Wagenaar 1842-1903 Minze Jans Wagenaar 1870-1945
    Pieter Jans Wagenaar 1872-1967
woonadressen familie Ten Wolde
periode adres bron
     
1880 - 1890 Gaaikemastraat 8 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 93; kadastrale gemeente Balk sectie A nr. 403
1890 - 1893 Gaaikemastraat 8 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 124; huisnummer Balk 105
     
woonadressen familie Jan Wagenaar
periode adres bron
     
    woningregister 1869 - 1879 blad 193; kadasale gemeente Balk sectie H nummer 333; huisnummer 958
1880 - 1889 Gaaikemastraat 8 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 93; kadastrale gemeente Balk sectie A nr. 403
1889 - 1891 Groningen  
1891 - 1900 Gaaikemastraat 8 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 124; huisnummer Balk 105
1900 - 1903 Gaaikemastraat 8 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 133; huisnummer Balk 105 / vervallen
     
notariële acten
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 3 januari 2016 laatste wijziging: 10-01-2021