Luitjen Onnes de Vries inschrijving hypotheken 2 register 69: 120 / 694
Luitjen de Vries, geboren op 29 juni 1877 te Marum (Groningen) als zoon van Onne de Vries en Tolline de Vries. Overleden op 20 juli 1950 te Balk, 73 jaar oud.
Boerenknecht te Harich (1904), arbeider te Balk
Op 14 mei 1904 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Hendrikjen de Jong, geboren 3 oktober 1874 te Wijckel als dochter van Pieter Syberens de Jong en Johanna Hendriks Kleinschmid. Overleden op 27 februari 1956, Gaasterland, 81 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Tollina, geboren op 12 mei 1907 te Balk. Overleden op 4 september 2001. Op 30 oktober 1937 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Age van der Meer, 26 jaar oud. Geen kinderen.
2. Piet, geboren in 26 april 1911 te Balk. Letterzetter te Balk. Overleden op 24 december 1984 te Drachten, 73 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Pierkje Kuipers. Overleden op 13 februari 1994. Uit dit huwelijk: Hinkelien, Froukje en Hitsje.

3. Onne, geboren op 29 maart 1913 te Balk. Overleden op 14 februari 1980 te Sneek. Op 27 mei 1938 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Neeltje Hoekstra, geboren op 18 september 1914 te Idskenhuizen als dochter van Hans Hoekstra en Antje Dijkstra.

Luitjen de VriesHendrikjen de Jong
 
 
 
geizin Luitjen de Vries en Hendrikjen de Jong
het gezin de Vries voor hun woning aan het Westeinde rond 1925
foto's beschikbaar gesteld door Henk Roelevink achterkleinzoon van Luitjen de Vries
 
Gezin de Vries
foto 223-019 beschikbaar gesteld door Lieneke de Vries
Hendrikje de Jong en Luitjen de Vries met hun oudste dochter Tollina
 
Luitjen de Vries
foto 223-017 beschikbaar gesteld door Lieneke de Vries
Deze foto is genomen voor de in 1930 afgebrande boerderij van Wigle van der Zijpp op Trophorne. Staand met pijp is Luitzen de Vries (1877-1950) met daarnaast Jentje de Jong. Zittend links Annigje de Vries en rechts Aaltje Wiebes de Vries (1904 - 1953).
 
stobbe rooien
foto 223-002 beschikbaar gesteld door Lieneke de Vries
Staand derde van rechts is Luitjen de Vries.
 
Luitjen de Vries en hendrikjen de Jong
foto 223-009 beschikbaar gesteld door Lieneke de Vries
Luitjen de Vries en Hendrikje de Jong voor hun woning aan het Westein.
 
Luitjen de Vries
foto 223-011 beschikbaar gesteld door Lieneke de Vries
Hendrikje de Vries - de Jong, beppe Hinke, en dochter Ria van de Jong die naar Enkhuizen is gegaan. Op de achtergrond de zuivelfabriek en de noodwoningen van de zuivelfabriek.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Luitjen de Vries 1877-1950 Onne de Vries 1913-1980
Pieter Syberens de Jong 1834-1891    
woonadressen familie de Vries
periode adres bron
190? - 190? Westein bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 151 nummer Balk 118d / 160
190? - 1910 Westein 3 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 201 nummer Balk 145b / 210
1910 - 1919 Westein 3 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 18 nummer Balk 210 / 244
1919 - 1920 Westein 42 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 14 nummer Balk 155 / 192
1921 - 1930 Westein 42 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 198; huisnummer Balk 225
1931 - 1939 Westein 42 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 193; huisnummer Balk 230
     
eigendommen van Luitjen de Vries
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
370
 
toewijzing
553,-
27 dec 1918
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1125, folio 120, nummer 694
notariële acten
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 12 maart 2016 laatste wijziging: 1-02-2024