persoonlijke gegevens van Jan Roelofs de Vries
Jan Roelofs de Vries, geboren op 17 juli 1829 te Balk op nr 92, als zoon van Roelof Peekes de Fryes en Foekje Wybes Teekema. Overleden op ?
aangifte geboorte op 18 juli 1829 aktenummer 59, werkman, getuigen:
Fokke Symons de Boer werkman 47 jaar wonende te Balk
Jacob Bonne Vermooten klerk 36 jaar wonende te Sloten
Op 4 augustus 1850 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Antje Sakes Delfstra, geboren op 5 april 1820  te Lemmer, als dochter van Sake Pieters Delfstra en Saakje Willems Beuckers. Overleden op ?
Uit dit huwelijk:
1. Roelof, geboren op 17 juni 1851 te Balk. Overleden op 24 juli 1851 te Balk op nr 134, 5 weken oud.
aangifte geboorte op 17 juni 1851 aktenummer B31, koopman, getuigen:
Roelof Jeltes Kooiman winkelier 30 jaar wonende te Balk
Bernardus Eiling schoenmaker 47 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 25 juli 1851 aktenummer B10, koopman, getuigen:
Bernardus Eiling schoenmaker 47 jaar wonende te Balk
Sibbele Thomas Rinkema bakker 35 jaar? wonende te Balk
2. Roelof, geboren op 5 september 1852 te Balk. Overleden op 5 oktober 1852 te Balk op nr. 134, 4 weken oud.
aangifte geboorte op 6 september 1852 aktenummer B55, koopman, getuigen:
Bernardus Eiling schoenmaker 48 jaar wonende te Balk
Roelof Jeltes Kooiman winkelier 32 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 6 oktober 1852 aktenummer B15, koopman, getuigen:
Bernardus Eiling schoenmaker 48 jaar wonende te Balk
Hidde Pieters Nota kuipersknecht 42 jaar wonende te Balk
3. Saakjen, geboren op 11 november 1853 te Balk. 1) Op 9 juni 1878 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Oege Velsen, oud 27 jaar, geboren te Bolsward als zoon van Jan Jans Velsen en Hinkje Oeges Walstra. 2) Op 23 november 1882 getrouwd in de gemeente Sloten met Sjerp Wierda, oud 49 jaar, geboren te Sloten als zoon van Willem Sjerps Wierda en Siementje Harmens de Jong.
aangifte geboorte op 11 november 1853 aktenummer B54, koopman, getuigen:
Jelle Hiddes Koornstra vleeshouwer 30 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 44 jaar wonende te Balk
4. Foeke, geboren op 16 oktober 1855 te Balk. Op 10 augustus 1879 getrouwd in de gemeente Sloten met Trijntje Doorn, oud 23 jaar, geboren te Oudega,  gemeente Hemelumer Oldeferd, als dochter van Manus Engberts Doorn en Ypkjen Annes Bosma.
aangifte geboorte op 17 oktober 1855 aktenummer B53, koopman, getuigen:
Jetze Jacobs van Dijk winkelier 42 jaar wonende te Balk
Jelle Hiddes Koornstra slager 32 jaar wonende te Balk
5. Levenloos kind, geboren op 7 augustus 1857 te Balk op nr. 164.
aangifte overlijden op 8 augustus 1857 aktenummer B21, koopman, getuigen:
Dooitje Betzes Schram timmerknecht 40 jaar wonende te Balk
Jacobus Hendriks van der Goot grossier 41 jaar wonende te Balk
6. Roelof, geboren op 29 januari 1859 te Balk. Op 4 december 1880 getrouwd in de gemeente Opsterland met Johanna Bruinsma, oud 22 jaar, geboren te Terwispel als dochter van Bruin Jeens Bruinsma en Lutske Ernstes van der Zee.
aangifte geboorte op 31 januari 1859 aktenummer 10, koopman, getuigen:
Dooitje Betzes Schram timmerknecht 41 jaar wonende te Balk
Roelof Jeltes Kooiman kramer 38 jaar wonende te Balk
7. Sake, geboren op 8 maart 1861 te Balk. Op 10 november 1883 getrouwd in de gemeente Haskerland met Yfke Zijlstra, oud 26 jaar, geboren te Drachten, gemeente Smallingerland als dochter van Greelt Reins Zijlstra en Minke Durks van der Meulen
aangifte geboorte op 9 maart 1861 aktenummer 22, koopman, getuigen:
Jacobus Hendriks van der Goot grossier 45 jaar wonende te Balk
Dooitje Betzes Schram timmerknecht 43 jaar wonende te Balk
8. Jacobe, geboren op 13 augustus 1864, Gaasterland.

 

notariële acten
 
1850 Balk, notaris W. J. Hemsing  Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom  fl. 900
- Rinze Hiddes Koornstra, slager te Balk, verkoper
- Jan Roelofs de Vries, koopman te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7019 Repertoirenr.: 67 d.d. 30 november 1850
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 21 novembe 2008 laatste wijziging: 10-11-2020