Ids Jans de Vries inschrijving register hypotheken 69: 83 / 135
Ids de Vries, geboren op 5 november 1845 te Balk op nummer 57, als zoon van Jan de Vries en Trijntje Ottes de Jong. Overleden op 20 maart 1923 te Leeuwarden, 77 jaar oud.
beroep: manufacturier
aangifte geboorte op 7 november 1845 pagina B 58, door Jan de Vries winkelier te Balk, getuigen:
Johan Frederik Christoffel Sluijter slager 46 jaar wonende te Balk
Jouke Wybrens van Os kastelein 34 jaar wonende te Balk
Op 17 oktober 1875 getrouwd in de gemeente Hindeloopen met:
Beitj Duif, geboren op 20 april 1848 te Hindeloopen, als dochter van Jacob Bartholomeus Duif, timmerman te Hindeloopen, en Iek Tones de Jong. Overleden op 19 mei 1927 te Leeuwarden, 79 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje, geboren op 27 september 1876 te Balk. Overleden op 25 juli 1936 te Workum, 59 jaar oud. Op 26 januari 1905 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Cornelis Gielstra, timmerman te Workum, oud 27 jaar, geboren te Workum als zoon van Siemon Gielstra en Cornelia Faber.
aangifte geboorte op 28 september 1876 aktenummer 132, door Ids Jans de Vries winkelier te Balk, getuigen:
Wybren Joukes Pelsma smidsknecht 40 jaar wonende te Balk
Hendrik Harmens Doornspleet arbeider 32 jaar wonende te Balk
2. Jakob Batholomeus, geboren op 10 juni 1878 te Balk. Handelsreiziger te Huizum. Op 30 november 1905 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Tapke Doorenspleet, oud 23 jaar, geboren te Balk als dochter van Hendrik Harmens Doorenspleet en Tjitske Feddes Zwart.
aangifte geboorte op 11 juni 1878 aktenummer 87, door Ids Jans de Vries winkelier te Balk, getuigen:
Age Jans Brandsma bakker 31 jaar wonende te Balk
Durk Sjoerds Pelsma grofsmid 59 jaar wonende te Balk
3. Otte, geboren op 13 december 1883 te Balk.
aangifte geboorte op 14 december 1883 aktenummer 176, door Ids Jans de Vries winkelier te Balk, getuigen:
Wybren Pelsma smidsknecht 47 jaar wonende te Balk
Durk Sjoerds Pelsma grofsmid 64 jaar wonende te Balk
4. Otte Frans, geboren 21 september 1887 te Balk. Expediteur, timmerman (Menaldumerstraat 5) te Leeuwarden. Overleden op 26 september 1936 te Leeuwarden, 45 jaar oud. Op 27 mei 1916 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met Jantje Haantstra, 27 jaar oud, geboren te Leeuwarden als dochter van Jan Haanstra, koffiehuishouder te Leeuwarden, en Hendrikje de Groot.
aangifte geboorte op 22 september 1887 aktenummer 122, door Ids Jans de Vries winkelier te Balk, getuigen:
Wybren Jouke Pelsma grofsmidsknecht 51 jaar wonende te Balk
Durk Pelsma grofsmid 68 jaar wonende te Balk
5. Dirk Gerrit, geboren op 12 mei 1890 te Amsterdam. Handelsreiziger wonende Cronjéstraat 5 te Leeuwarden. Op 24 november 1917 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met Harriët Minke van der Werf, 24 jaar, geboren te Leeuwarden als dochter van Anne van der Werf en Annigje Kas.
 
 
 
 
 
woonadressen familie de Vries
periode adres bron
1875 - 1879 van Swinderenstraat 56 woningregister 1869 - 1879 blad 047 kad.nr. A 242
1879 - 1890 van Swinderenstraat 56 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 150 kad.nr A 548
1890 -1890 van Swinderenstraat 56 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 76 nr 76
1890 - 18?? Amsterdam, Wijttenbachstr 42 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 76 nr 76
  Hardenberg ?  
1894 - 1900 Dubbelstraat bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 307 nr 214
1900 - 1905 Dubbelstraat bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 303 nummer 214 / 331
1905 - 19?? Schrans, Leeuwarden  
eigendommen van Ids Jans de Vries
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
242   koopbrief 2000,- 18 jun 1875
f 7500,-
24 feb 1877
   
              f 1125,-      
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1088, folio 83, nummer 135
notariële acten
 

1875 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 2000
- Lykele Franzes Haarsma te Balk, verkoper
- Ide de Vries te Balk, koper
Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7048 Repertoirenr.: 35 d.d. 3 april 1875

 

1877 Balk, notaris L. H. Potma Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 7500
- Ids de Vries te Balk, debiteur
- jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen te Rijs, crediteur
- Durk Wijma te Balk, acceptant
Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7050 Repertoirenr.: 16 d.d. 16 februari 1877

 

1890 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 3000
- Ids de Vries te Balk, verkoper
- Sied Ykes de Jong te Balk, weduwe van Jacob Eiberts Hoekstra, koper
Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7063 Repertoirenr.: 35 d.d. 14 maart 1890

 

1890 Balk, notaris L. H. Potma Royement, akte niet aanwezig
- jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen te Rijs
- Ids de Vries te Balk
Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7063 Repertoirenr.: 82 d.d. 18 juni 1890
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 november 2011 laatste wijziging: 1-11-2023