persoonlijke gegevens van Hylke Hylkes de Vries
Hylke Hylkes de Vries, geboren op 1 april 1838 te Warns, als zoon van Hylke Baukes de Vries en Trijnte Nenkes Zwaan. Overleden op 30 april 1902 te Harich, 64 jaar oud.
arbeider te Warns (1864), arbeider te Molkwerum (1865-1871), machinist te Molkwerum (1872, 1874, 1877), olieslagersknecht te Harich, machinist te Balk (1896), machinist wonende te Harich (1899, 1902)
aangifte geboorte op 3 april 1838 aktenummer 24, door Andreas Antonius Leonardus Ledel, genees-heel en vroedmeester te Warns, omdat de vader op 25 november 1837 is overleden, getuigen:
Ygle Lieuwes de Vries herbergier 54 jaar wonende te Warns
Foeke Plantenga klerk 25 jaar wonende te Koudum
aangifte overlijden op 1 mei 1902 aktenummer 37, getuigen:
Age Wierda melkrijder 46 jaar wonende te Harich
Sjoerd Sjoerds arbeider 37 jaar wonende te Balk
Op 8 mei 1862 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Grietje Jurjens Schram, geboren op 7 januari 1833 op nummer 82 te Balk, als dochter van Jurjen Dooitjes Schram, werkman te Balk, en Trijntje Johannes ten Brink. Overleden op 19 juli 1901 te Harich, 68 jaar oud.
aangifte geboorte op 7 januari 1833 blad 2, getuigen:
Sjoerd Klazes Koornstra omroeper 57 jaar wonende te Balk
Jurjen Harmens Hermanides kledermaker 55 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 20 juli 1901 op aktenummer 53, getuigen:
Gerben Frankena koopman 64 jaar wonende te Harich
Klaas van Hout klerk 23 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Saakje, geboren op 17 januari 1864 te Warns. Overleden op 17 januari 1864 te Warns, 1 dag oud.
2. Jurjen, geboren op 18 april 1865 te Molkwerum. Overleden op 24 augustus 1868 te Molkwerum.
aangifte overlijden op 25 augustus 1868 aktenummer 72, getuigen:
Jottje Krul arbeider 51 jaar wonende te Molkwerum
Cornelis Pieters Hartog houtzaagmolenaar 54 jaar wonende te Molkwerum
3. Trijntje, geboren op 26 november 1866 te Molkwerum. Op 25 oktober 1890 getrouwd met Rein Zwaan, slager te Warns, 23 jaar oud, geboren te Warns als zoon van Nenke Sjoerds Zwaan, slager te Warns, en Sjuttje Reins de Vries.
4. Hylkje, geboren op 14 september 1868 te Molkwerum. Op 31 oktober 1896 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Pier Sjoerds, werkman te Balk, 26 jaar oud, geboren te Balk, als zoon van Hartman Sjoerd Sjoerds en Evertje Piers Piersma.
5. Jurjen, geboren op 9 maart 1871 te Molkwerum. Overleden op 8 september 1899 te Harich, 28 jaar oud.
werkman te Harich (1890, 1893), zonder beroep te Harich (1899)
aangifte overlijden op 9 september 1899 aktenummer 51 , getuigen:
Gerben Frankena koopman 62 jaar wonende te Harich
Willem Weerman arbeider 30 jaar wonende te Balk
 
Jurjen de Vries Jurjen de Vries
bron: Leeuwarder Courant van 17 oktober 1893
 
bron: Leeuwarder Courant van 17 november 1893>>>
 
6. Saakje, geboren op 9 maart 1871 te Molkwerum. Overleden op 26 september 1872 te Molkwerum, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 10 maart 1871 aktenummer 32, getuigen:
Tjebbe Wisses Feenstra kleermaker 66 jaar wonende te Koudum
Murk Prater klerk 41 jaar wonende te Koudum
aangifte overlijden op 27 september 1872 aktenummer 62, getuigen:
Uilke Hendriks van der Zee werkman 37 jaar wonende te Molkwerum
Sjirk Hendriks Faber arbeider 40 jaar wonende te Molkwerum
7. Bauke, geboren op 23 maart 1872 te Molkwerum. Overleden op 29 maart 1874 te Molkwerum, 2 jaar oud.
aangifte overlijden op 30 maart 1874 aktenummer 18, getuigen:
Jottje Krul molenaarsknecht 57 jaar wonende te Molkwerum
Jeremas Berends Gras landbouwer 40 jaar wonende te Molkwerum
8. Saakje, geboren op 5 februari 1874 te Molkwerum. Overleden op 3 augustus 1878 te Molkwerum, 4 jaar oud.
aangifte overlijden op 19 februari 1876 aktenummer 15, getuigen:
Meindert Jotjes Krul timmerman 31 jaar wonende te Molkwerum
Rinke Wabes de Jong landbouwer 24 jaar wonende te Molkwerum
9. Levenloos kind , geboren op 18 februari 1876 te Molkwerum.
aangifte overlijden op 19 februari 1876 aktenummer 15, getuigen:
Jottje Piers Krul eikmolenaarsknecht 59 jaar wonende te Molkwerum
Rintje Taekes de Vries arbeider 58 jaar wonende te Molkwerum
10. Bauke, geboren op 11 mei 1877 te Molkwerum.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
  Hylke Hylkes de Vries 1838-1902  
  roers / zusters  
  Bauke Hylkes de Vries 1829-1887  
woonadressen familie de Vries
periode adres bron
1862 - 1864 Warns bevolkingsregister Hemelumer Oldeferd 1860-1869 blad 488-131 huisnr. C 79k
1865 - 1869 Warns? bevolkingsregister Hemelumer Oldeferd 1860-1869 blad 488-131 huisnr. C 79k
1870 - 187? Molkwerum/Ymedam bevolkingsregister Hemelumer Oldeferd 1870-1879 blad 496-116 huisnr. B 5b BK
187? - 1879 Molkwerum/Ymedam bevolkingsregister Hemelumer Oldeferd 1870-1879 blad 496-116 huisnr. B 11
1880 - 1886 Molkwerum/Ymedam bevolkingsregister Hemelumer Oldeferd 1880-1889 blad 505-141 huisnr. B 11
1886 - 1890 ? bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 165, kad. gemeente Balk sectie ? nummer ?
1890 - 1900 Gaaikemastraat 37 bevolkingsregister 1890-1900 blad 123 nummer Harich 105 (104)
1900 - 1902 Gaaikemastraat 37 bevolkingsregister 1900-1910 blad 123 nummer Harich 104 / 158

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 8 juli 2019 laatste wijziging: 9-07-2023