persoonlijke gegevens van Gerrit Alberts de Vos
Gerrit de Vos, geboren op 9 oktober 1860 te Balk, als zoon van Albert Ytjens de Vos en Jacobje Gerrits Jansma. Overleden op 13 oktober 1942 te Balk, 82 jaar oud.
olieslagersknecht te Balk(1885), arbeider te Balk (1887, 1889, 1892, 1895, 1896, 1900, 1903, 1909, 1925), werkman te Balk (1898, 1907, 1928), fabrieksarbeider te Balk (1926), zonder beroep te Balk (1940), groentenkoopman te Balk (1929)
aangifte overlijden op 13 oktober 1942 aktenummer 63, getuigen:
Meine Bosma goud- en zilversmid 69 jaar wonende te Balk
1. ) Op 5 februari 1885 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Wobbigjen Feenstra, geboren op 19 februari 1864 te Hemelum, als dochter van Murk Wiebes Feenstra en Tietje Jans Schotanus.. Overleden op 30 augustus 1892 te Balk, 28 jaar oud.
dienstmeid te Harich (1885)
aangifte overlijden op 30 augustus 1892 aktenummer 73, getuigen:
Pier de Jong postbode 45 jaar wonende te Balk
Jelle de Boer schoenmaker 43 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Albert, geboren op 17 april 1885 te Balk. Olieslagersknecht te Balk (1909). Op 29 mei 1909 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sjirkje de Jong, 23 jaar oud, geboren te Balk als dochter van Anne de Jong, koopman te Harich, en Hendrikje ten Woude.
aangifte geboorte op 17 april 1885 aktenummer 52, getuigen:
Siebren van der Veer winkelier 59 jaar wonende te Balk
Marten Siemens Zwanenburg verwer 32 jaar wonende te Balk
2. Murk, geboren op 5 januari 1887 te Balk. Stalknecht te Mirns en Bakhuizen nummer 16. Op 5 april 1906 geëmigreerd naar Elkhard County, Gosen Indiana, USA
aangifte geboorte op 5 januari 1887 aktenummer 3, getuigen:
Jan Udinga schipper 45 jaar wonende te Balk
Sjoerd Rijpsma arbeider 40 jaar wonende te Balk
3. Jacoba, geboren 29 augustus 1889 te Balk. Op 9 november 1907 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Lammert de Graaf, werkman te Harich, 23 jaar oud, geboren te Oudemirdum als zoon van Jacob de Graaf, werkman te Harich (1907), en Nieke Jans Bremer.
aangifte geboorte op 29 augustus 1889 aktenummer 106, getuigen:
Fokke Roorda arbeider 32 jaar wonende te Balk
Thee Rijpsma arbeider 25 jaar wonende te Balk
4. Wobbigje, geboren op 30 augustus 1892 te Balk. Op 21 november 1925 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gerrit Bouma, schipper te Hemelum, 30 jaar oud, geboren te Hemelum als zoon van Siemon Bouma, schipper te Hemelum (1925), en Fetje de Jong.
aangifte geboorte op 2 september 1892 aktenummer 106, getuigen:
Pier de Jong postbode 45 jaar wonende te Balk
Jelle de Boer schoenmaker 43 jaar wonende te Balk
 
2. ) Op 11 mei 1895 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Maria Keimpes Zijlstra, geboren op 15 november 1864 te Terhorne, als dochter van Keimpe Idzes Zijlstra en Klaaske Piers Kuipers. Overleden op 9 januari 1927 te Balk, 62 jaar oud.
dienstbode te Harich (1895)
aangifte overlijden op 10 januari 1927 aktenummer 3, getuigen:
Meine Bosma goudsmidsknecht 53 jaar wonende te Balk
Halbe Doele zonder beroep 76 jaar wonende te Balk
5. Keimpe, geboren op 18 april 1896 te Balk. Los arbeider te Balk (1940). Op 15 juni 1940 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hélena de Boer, 35 jaar oud, geboren te Hommerts als dochter van Pieter de Boer, boerenarbeider te Hommerts (1940), en Baukje de Koe.
aangifte geboorte op 20 april 1896 aktenummer 42, getuigen:
Pier de Jong postbode 49 jaar wonende te Balk
Willem Weerman arbeider 27 jaar wonende te Balk
6. Idskje, geboren op 2 maart 1898 te Balk. Overleden op 31 januari 1904 te Balk, 5 jaar oud.
aangifte geboorte op 4 maart 1898 aktenummer 22, getuigen:
Jan Groenewoud olieslagersknecht 36 jaar wonende te Balk
Albert Jongstra werkman 35 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 1 februari 1904 aktenummer 15, getuigen:
Klaas van Hout ambtenaar ter secretarie 26 jaar wonende te Balk
Pieter Betzema veehouder 32 jaar wonende te Balk
7, Klaaske, geboren op 11 april 1900 te Balk Overleden op 8 maart 1947 te ?, ? jaar oud. Op 5 mei 1926 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Doede de Vries, boerenknecht te Woudsend, 28 jaar oud, geboren te Balk, als zoon van Trynus de Vries, arbeider te Balk (1926), en Tjitske Bakker.
aangifte geboorte op 11 april 1900 aktenummer 52, getuigen:
Hille Homma schipper 69 jaar wonende te Balk
Johan Reuhman arbeider 38 jaar wonende te Balk
8. Ane, geboren op 5 maart 1903 te Balk. Groentenkoopman te Balk (1929). Op 16 mei 1929 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Akke Veenstra, zonderberoep te Nijega, 27 jaar oud, geboren te Elahuizen als dochter van Botte Veenstra en Klaaske Huisman.
aangifte geboorte op 6 maart 1903 aktenummer 30, getuigen:
Durk Brandsma molenaar 49 jaar wonende te Balk
Willem Weerman arbeider 34 jaar wonende te Balk
9. Idskje, geboren op 16 mei 1906 te Balk.Op 28 april 1928 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jacob Kuperus, boerenknecht te Koudum, 24 jaar oud, geboren te Oudemirdum als zoon van Kornelis Kuperus, werkman te Ruigahuizen (1928), en Pietertje Bremer.
aangifte geboorte op 16 mei 1906 aktenummer 65, getuigen:
Andries Sikke arbeider 45 jaar wonende te Balk
Jan de Graaf arbeider 27 jaar wonende te Balk
 
 
 
Gerrit de Vos
foto 003-038 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
Gerrit de Vos met zijn groentekar aan het Westein in Balk
 
Op de foto Gerrit de Vos, grootvader van mevrouw de Vries-Kuperus van moederszijde uit de Bogermanstraat 10 te Balk, met de groentekar waarmee hij langs de deuren ging. Gerrit woonde in het Sael in het tweede huis vanuit Balk aan de Lutszijde aan het Westeinde. Zoon Anne de Vos heeft de zaak overgenomen en heeft nog lang de handkar van zijn vader gebruikt
Gerrit is op 13 oktober 1942 op 82 jarige leeftijd overleden nadat hij in het donker in de Luts gevallen is.
Gerrit de Vos Gerrit de Vos
bron: Nieuwsblad van Friesland van 16 oktober 1942
 
 
<<< Friesche Courant van 14 oktober 1942
Gerrit was op de bewuste avond bij zijn zoon Keimpe in de steeg even voorbij het woonhuis van de ouders van mevr de Vries op bezoek geweest. Hij had lekkere poedermelk gedronken. Hij zou de volgende dag op bezoek bij zijn zwagers  Keimpe en Pier (broers van Maria Keimpes Zijlstra van 2e vrouw van Gerrit de Vos) in Terhorne. Het was al laat en hij moest vanwege de spertijd en verduistering voor 8 uur thuis zijn. Het was een haastig man, dat kon je horen aan de manier van lopen. Hij maakte korte passen.
De vader van mevrouw de Vries zou hem thuis brengen omdat het al behoorlijk donker was. Ze waren al op weg de steeg uit toen vader Kuperus ontdekte dat de steegdeur nog open stond. Hij liep terug om deze dicht te doen, ondertussen liep Gerrit door. Op een gegeven moment hoorde vader Kuperus  Gerrit niet meer. Langs de Luts lag een strook gras. Vader Kuperus schreeuwde om Gerrit maar hij kreeg geen antwoord. Bij de Luts gekomen zag hij Gerrit in het midden van de Luts drijven. Ondertussen kwam Lucas Grouwstra net terug van de veiling in Koudum met zijn kar met hierop een carbidlamp. Met deze carbidlamp werd de reddingsactie bijgelicht. Vader Kuperus had zijn gebit op de Lutskant gelegd en Gerrit uit de Luts gehaald. In het keukentje de natte kleren en schoenen uitgedaan en Gerrit in de niet gebruikte bedstee gelegd. Het was inmiddels al na achten en de dokter moest gewaarschuwd worden. Om in spertijd op straat te mogen zijn had je een vergunning nodig. Deze werd gehaald bij agent van politie Mobelis die bij Foeke Wagenaar ingekwartierd was.  Met deze vergunning is men naar dokter van den Bijllaardt gegaan. Ook is dominee Schweitzer gewaarschuwd, (die toen al slecht kon zien)
Het mocht niet meer baten. Gerrit de Vos is in de bedstee gestorven door de schrik en onderkoeling van de val in de koude Luts.
Meer over mensen gesneuveld als gevolg van de Tweede Wereldoorlog is te vinden in het boek "Een laatste saluut" geschreven door Jack Kooistra. Ook kan op de website www.eenlaatstesaluut.nl gezocht worden.
 
  Verduistering  
  Maatregel tegen de nachtelijke luchtoorlog. Verduisterde steden konden niet meer dienen als oriëntatiepunt voor piloten; militaire doelen bleven onzichtbaar.  
  Tijdens de verduistering bleef de straatverlichting gedoofd, vervoermiddelen waren alleen zwak verlicht, op straat mocht nog geen kiertje licht uit de huizen zichtbaar zijn. In Nederland voor het eerst toegepast in de nacht van 10 op 11 mei 1940. Op de naleving van de verduisteringsmaatregelen werd toegezien door de Luchtbeschermingsdienst.  
  lees verder op: www.verzetsmuseum.org  
     
  verduistering verduistering  
Nieuwsblad van Friesland van 18 november 1940
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 27 november 1940 >>>
     
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Gerrit de Vos 1860-1942  
     
woonadressen familie de Vos
periode adres bron
1885 - 1890 Raadhuisstraat 20 bevolkingsreregister 1880 - 1890 blad 165; kad. gem. Balk sectie A nummer 428
1890 - 1890 Raadhuisstraat 20 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 279; huisnummer Balk 189
1890 - 1900 van Swinderenstraat 51 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 70; huisnummer Balk 72a
1900 - 190? Westein 16 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 179; huisnummer Balk 134 / 190
190? - 1910 Westein 31 - 41 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 151; huisnummer Balk 118d / 160
1911 - 1920 Westein 31 - 41 bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 124; huisnummer Balk 160 / 197
1921 - 1930 Westein 31 - 41 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 203; huisnummer Balk 230
1931 - 1939 Westein 31 - 41 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 197; huisnummer Balk 235
1939 - 1942    

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 16 oktober 2019 laatste wijziging: 19-10-2019