Ane de Vos inschrijving register hypotheken 69: 102 / 132
Ane de Vos (Ane Alberts), geboren op 28 september 1825 te Warns, als zoon van NN en Idsk Alberts Zeldenrust. Overleden op 27 maart 1910 te Balk, 84 jaar oud.
arbeider te Balk (1856, 1858), tapper/kastelein te Balk (1862), arbeider te Balk (1865), tapper (1910)
Op 29 juni 1856 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Antje Innes Betzema, geboren op 8 oktober 1825 te Balk, als dochter van Inne Baukes Betsema, werkman te Balk, en Grietje Hendriks van den Akker. Overleden op 22 april 1889 te Balk, 63 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje, geboren op 22 april 1856 te Balk. Overleden op 14 december 1914 te Velsen, 58 jaar oud. Op 8 augustus 1886 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Folkert Visser, oud 32 jaar, geboren te Balk als zoon van Marten Siebes Visser en Vrouwkjen Alberts Wierda.
aangifte geboorte op 2 april 1856 blad 21, door Solco Tromp medicinea docter te Balk, getuigen:
Roelof van den Akker werkman 73 jaar wonende te Balk
Ane de Vos arbeider 30 jaar wonende te Balk
2. Idskjen, geboren op 25 februari 1858 te Balk. Overleden op 5 juni 1858 te Balk, 3 maanden oud.
aangifte geboorte op 26 februari 1858 blad 11, getuigen:
Harmen Gerlofs Postma koopman 47 jaar wonende te Balk
Hendricus Wortman kleermaker 33 jaar wonende te Balk
3. Inne, geboren op 11 februari 1862 te Balk. Op 15 september 1894 getrouwd in de gemeente Sliedrecht met Hendrikje Hommes Westra, oud 32 jaar, geboren te Oldeboorn als dochter van Homme Sjoerds Westra en Aaltje Freerks de Roos.
aangifte geboorte op 11 februari 1862 aktenummer 18, getuigen:
Harmen Gerlofs Postma koopman 51 jaar wonende te Balk
Hendricus Wortman kleermaker 37 jaar wonende te Balk
4. Idskjen, geboren op 2 november 1865 te Balk.
1. ) Op 8 mei 1890 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gerlof van der Gaast, oud 26 jaar, geboren te Harich als zoon van Scholte Wiebes van der Gaast en Froukjen Gerlofs Sytsma.
2. ) Op 20 april 1895 getrouwd in de gemeente Gaasterland Jan Jansen Buur, oud 23 jaar, geboren te Heerhugowaard als zoon van Jan Buur en Trijntje Neyring.
aangifte geboorte op 2 november 1865 aktenummer 128, getuigen:
Durk Piers Piersma arbeider 42 jaar wonende te Balk
Hille Brinksma arbeider 32 jaar wonende te Balk
 
 
 
Ane de Vos
bron: feestgids zang- en muziekconcours te Balk op 15 en 16 augustus 1906
gids beschikbaar gesteld door Jannie Bloemsma-de Jong
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Ane Alberts de Vos 1825-19?? Jan Jansz Buur 1872-19??
Inne Baukes Betsema 1792-1849    
woonadressen familie de Vos
periode adres bron
1856 - 1859 Raadhuisstraat 32 woningregister 1849 - 1859 blad 251; huisnummer Balk 125
1859 - 1869 Raadhuisstraat 32 woningregister 1859 - 1869 blad 83; kad. gem. Balk sectie A nr. 160; huisnr. Balk 179
1869 - 1879 Raadhuisstraat 32 woningregister 1869 - 1879 blad 17; kad. gem. Balk sectie A nr. 160; huisnr. 49 / 36
1879 - 1890 Raadhuisstraat 32 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 18; kad. gem. Balk sectie A nummer 160
1890 - 1900 Raadhuisstraat 32 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 255; huisnummer Balk 179
1900 - 1910 Raadhuisstraat 32 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 260; huisnummer Balk 179 / 278
1911 - ???  
     
eigendommen van Ane de Vos
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente sectie nummer

opper vlakte

aard van de titels bedrag in guldens dagtekening overschrijving titel hypothecaire inschrijvingen radatien
som inschrijving dagtekening inschrijving aflossing som
Balk A 160   publ. verkoop 1151,- 28 mrt 1891        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1107, folio 102, nummer 132
notariële acten
 
1890 Balk, notaris L. H. Potma Gemeente: Gaasterland Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van onroerende goederen te Balk, koopsom fl. 10.711
- Anna Maria Goedkoop te Balk, weduwe van Wiebe Jans Brandsma, verkoper
- Albertina Constantia van Swinderen te Twello, gehuwd met Jacobus van der Feltz, koper
- Maaike Reins Lycklema te Balk, weduwe van Johannes Bets, koper
- Hilbrand Kroon te Balk, koper
- Ane de Vos te Balk, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7063 Repertoirenr.: 147 en 154 d.d. 10 december 1890
 
1891 Balk, notaris L. H. Potma Gemeente: Gaasterland  Obligatie. Betreft een kapitaal van fl. 1000
- Ane de Vos te Balk, debiteur
- Durk Wijma te Balk, crediteur
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7064 Repertoirenr.: 59 d.d. 16 mei 1891
 
1912 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Royement, akte niet aanwezig
- Durk Wijma te Balk
- Hans Wijma te Bergen op Zoom
- Age Sybrand Wijma te Stiens
- Ane de Vos te Balk
Bron : Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7089 Repertoirenr.: 51 d.d. 29 april 1912
 
1912 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Royement, akte niet aanwezig
- Noordelijke Hypotheekbank te Zwolle
- Durk Wijma te Wijckel
- Hans Wijma te Bergen op Zoom
- Age Sybrand Wijma te Stiens
- Yke Douma te Oudemirdum, weduwe van Jan Freerks Beuckens
- Johannes Veldman te Harich
- Ane de Vos te Balk
- Feike Haringsma te Nijemirdum
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7089 Repertoirenr.: 87 d.d. 15 mei 1912
 
1912 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis met erf te Balk, koopsom fl. 1507
- Durk Wijma te Wijckel, verkoper
- Hans Wijma te Bergen op Zoom, verkoper
- Age Sybrand Wijma te Stiens, verkoper
- Folkert Visser te IJmuiden, gehuwd met Grietje de Vos, verkoper
- Inne de Vos te Koudum, verkoper
- Wiebe Scholtes te Rotterdam, verkoper, tevens als voogd over Antje van der Gaast
- Jan Jansen Buur te Balk, verkoper, tevens als vader van en voogd over Jan  Cornelis, Grietje, Trijntje, Anna, Maria en Inne Buur
- Brant Hylkes van der Goot te Harich, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7089 Repertoirenr.: 1 en 3 d.d. 5 januari 1912
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 23 augustus 2015 laatste wijziging: 9-01-2024