persoonlijke gegevens van Zacharias Alderts Voetman
Zacharias Alderts Voetman, geboren op 6 april 1754 te Balk (17 april 1754 te Steenwijk? ) , gedoopt op 7 april 1754 te Balk (Hervormd), als zoon van Allert Voetman, koperslager te Balk, en Dorenthea Cartharina Sypel. Overleden op 21 februari 1827 op nummer 135 te Balk, 72 jaar oud.
meester baardscheerder te Balk (1812), ketelboeter te Balk (1827)
aangifte overlijden op 21 februari 1827 blad 14, getuigen:
Rein Lykles Bosma werkman 36 jaar wonende te Balk op nummer 131
Aldert Rimmerts Ottema werkman 33 jaar wonende te Balk op nummer 88
1. ) Op 20 mei 1787 getrouwd in de Hervormde Kerk te Balk met:
Marijke Sipkes, geboren op ? te ?, als dochter . Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Aeldert, geboren op 12 mei 1789 te Balk, gedoopt op 31 mei 1789 te Balk (Hervormd). Jong overleden.
2. Sipke, geboren op 14 janauri 1791 te Balk, gedoopt op 30 januari 1791 te Balk (Hervormd). Jong overleden.
3. Elske, geboren op 20 oktober 1792 te Balk, gedoopt op 4 november 1792 te Balk (Hervormd). Overleden op 10 november 1792 te Balk, 20 dagen oud.
 
2. ) Op 4 mei 1794 getrouwd in de Hervormde Kerk te Balk met:
Trijntje Hendriks Betz, geboren circa 1767 te Balk, als dochter van Hendrik Betz en Trijntje Andries. Overleden op 9 januari 1830 op nummer 135 te Balk, 63 jaar oud.
ketelboetersche te Balk (1830)
aangifte overlijden op 14 januari 1830 blad 3, getuigen:
Wopke Tjeerds van der Heide verver 56 jaar wonende te Balk
Hendrik Jans Rekers grofsmid 42 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
4. Hendrik, geboren op 21 februari 1795 te Balk, gedoopt op 15 maart 1795 te Balk (Hervormd). Jong overleden.
5. Hendrik, geboren op 14 juni 1796 te Balk, gedoopt op 26 juni 1796 te Balk (Hervormd). Jong Overleden.
6. Grietje, geboren op 12 oktober 1798 te Balk, gedoopt op 28 oktober 1798 te Balk (Hervormd). Op 1 juni 1820 getrowud in de gemeente Gaasterland met Anne Ykes Bouma, leeftijd 25 jaar, geboren te Sloten, als zoon van Yke Annekes en Levijna Jans.
7. Aaldert, geboren op 22 februari 1802 te Balk, gedoopt op 7 maart 1802 te Balk (Hervormd)
8. Hendrikjen, geboren op 31 augustus 1805 te Balk, gedoopt op 22 september 1805 te Balk (Hervormd). Overleden in 1807, begraven op 16 mei 1807 te Balk, 1 jaar oud.
9. Hendrikjen, geboren op 19 mei 1809 te Balk, gedoopt op 4 juni 1809 te Balk (Hervormd). Overleden op 7 juli 1827 op nummer 135 te Balk, 18 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte overlijden op 9 juli 1827 blad 39 / 1-11, getuigen:
Tjietje Douwes Albada assessor 62 jaar wonende te Balk op nummer 134
Thomas Jans Rinkema graankoper 48 jaar wonende te Balk op nummer 132
10. Annaatje, geboren op 13 april 1812 op nummer 135 te Balk. Overleden op 5 december 1831 op nummer 135 te Balk, 19 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 14 april 1812 aktenummer 17, getuigen:
Pieter Jans Visser koopman 50 jaar wonende te Balk op nummer 136
Tjietje Douwes Albada meester vleesslager 46 jaar wonende te Balk op nummer 134
aangifte overlijden op 21 februari 1827 blad 14, getuigen:
Anne Ykes Bouma schipper 38 jaar wonende te Balk
Frederik Tekes Hogendorf schutter 31 jaar wonende te Balk
 
 
 
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 193 - huisnummer Balk 135
klik hier voor het complete formulier ondertekend door Trijntje Betz
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Allert Voetman 17??-1779 Zacharias Alderts Voetman 1754-1827 Anne Ykes Bouma 1793-1850
    Aldert Zacharias Voetman 1802-1870
woonadressen familie Voetman
periode adres bron
1790 - 1804 Raadhuisstraat 18 reëelkohieren 1715 - 1805, blad 173, nummer 128
1812 Raadhuisstraat 18 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 135
1829 Raadhuisstraat 18 volkstelling 1829, blad 193, huisnummer Balk 135
1830 Raadhuisstraat 18  
1831 Raadhuisstraat 18  
eigendommen van Zacharias Alderts Voetman
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
149
00 03 10
huis en erf
A 5
Balk
H
346
00 38 70
boomgaard
H 4
Balk
H
344
00 07 80
tuin
H 4
Balk
H
347
00 44 50
boomgaard
H 4
Balk H 345 00 03 10 huis en erf H 4              
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 289 erven Zacharias Alderts Voetman te Balk
notariële acten
 
1830 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Inventaris
-  Zacharias Alderts Voetman, in leven gehuwd met Trijntje Hendriks Betz, erflaters, vermeld
-  Grietje Zacharias Voetman, wonende te Balk, gehuwd met Anne Ykes Bouma, vermeld
-  Aldert Zacharias Voetman (blikslager) , wonende te Balk, vermeld
-  Johannes Harmens Visser (koopman), wonende te Balk, voogd over Annaattje Zacharias Voetman, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7010 Repertoirenr.: 007022 Aktenr. 12, d.d. 4 februari 1830
 
1830 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Inventaris
-  Zacharias Alderts Voetman, in leven gehuwd met Trijntje Hendriks Betz, erflaters, vermeld
-  Grietje Zacharias Voetman, wonende te Balk, gehuwd met Anne Ykes Bouma, vermeld
- Aldert Zacharias Voetman (blikslager), wonende te Balk, vermeld
- Johannes Harmens Visser (koopman), wonende te Balk,  voogd over Annaattje Zacharias Voetman, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7010 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 13 d.d. 8 februari 1830
 
1830 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Provisionele en finale toewijzing. Bedrag: koopsom fl. 1421
-  Grietje Zacharias Voetman, wonende te Balk,  gehuwd met Anne Ykes Bouma, verkoper
-  Aldert Zacharias Voetman (blikslager), wonende te Balk, verkoper
-  Johannes Harmens Visser (koopman), wonende te Balk, voogd, verkoper
-  Zacharias Alderts Voetman, in leven gehuwd met Trijntje Hendriks Betz, erflaters, in leven vader van Annaatje Voetman, vermeld
-  Thomas Jans Rinkema (koopman), wonende te Balk, koper
-  Johannes Thomas Funks (wolkammer), wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7005 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 133 d.d. 27 december 1830
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 20 maart 2022 laatste wijziging: 20-03-2022