persoonlijke gegevens van Allert Voetman
Allert Voetman (Aaldert Froedtman), geboren op ? te ?. Overleden in 1779 te Balk, begraven op 16 december 1779 te Balk.
schaarslijper te Balk ( quotisatie 1749 )
 
1. ) Op 15 oktober 1746 in ondertrouw te Leeuwarden met:
Dorenthea Catharina Sypel,
Uit dit huwelijk:
1. Zacharias, geboren op 6 april 1754 te Balk, gedoopt op 7 april 1754 te Balk (Hervormd).
2. Hans, geboren op 21`december1755 te Balk, gedoopt op 21 december 1755 te Balk (Hervormd).
3. Annaatje, geboren ?, Overleden in 1802, begraven op 19 april 1802 te Balk.
 
2. ) Op 10 februari 1757 getrouwd in de Hervomde kerk te Balk met:
Geertje Koops (Coops),
Uit dit huwelijk:
3. Annaatje, geboren ?, Overleden in 1802, begraven op 19 april 1802 te Balk.
 
 
 
gevonden op het forum van Tresoar geplaatst door Jan Bos in 2010:
 
VOETMAN: LEEUWARDEN, BALK
1746: Aaldert Froedtman [Allert Voetman] gaat op 15-10-1746 te Leeuwarden in ondertrouw (Leeuwarden, huwelijken 1746; Ondertrouw] met Dorenthe Sibbles [Dorethea Sibbeles, Dorenthea Catharina Sypel]. Opm: Het huwelijk is niet bevestigd.
Uit hun huwelijk dat elders moet zijn voltrokken de volgende kinderen, allen gedoopt te Balk: 1: Zacharias, d. 07-04-1754; 2: Hans, d. 21-12-1755. Als ouders vermeld: Allert Voetman en Dorenthea Catharina Sypel
 
1757: 2e Huwelijk van Allert [Zacharias] Voetman te Balk (na het overlijden van Dorenthea Catharina Sypel?).
Bevestiging huwelijk op 10-02-1757 te Balk met Gertje Coops [Geertje Koops]. Voor zover valt na te gaan zijn er geen kinderen uit dit huwelijk.
Allert Zacharias Voetman wordt 16-12-1779 begraven te Balk (Gaasterland overlijden/begraven 1779, 16 december 1779: "ontfangen van de wedu Allert Voetman voor dienst van 't dootl(aken)"). Het is jammer dat de naam van de weduwe niet is vermeld, dat zou wellicht nog iets kunnen zeggen over bovengenoemd 2e huwelijk.
Archief van de Hervormde gemeente Balk. Diaconierekeningboek 1757-1792. Toegangsnr. : 244-05. Inventarisnr.: 28, niet raadpleegbaar.
 
1. Zacharias Aelderts [Alderts, Allerts, Aelderts] huwt in 1787 te Balk met Maria [Marijke] Sipkes, beiden afkomstig van Balk (Gaasterland, huwelijken 1787; Bevestiging huwelijk op 20 mei 1787 in Balk). Uit dit huwelijk de volgende kinderen, allen gedoopt in Balk: Aeldert, d. 31-05-1789; Sipke, d. 30-01-1791; Elske, d. 04-11-1792 (dopeling overleden op 10 november 1792).
1793-1794: 2e huwelijk Zacharias Aelderts (na het overlijden van Maria Sipkes).
Het huwelijk heb ik niet kunnen traceren maar vanaf 1795 worden uit de ouders Zacharias Aelderts en Trijntje Hendriks Betz de volgende kinderen geboren, alle te Balk:
Hendrik, d. 15-03-1795; Hendrik, d. 26-06-1796; Grietje, d. 28-10-1798; Aaldert, d. 07-03-1802; Hendrikjen, d. 22-09-1805; Hindrikje, d. 04-06-1809; Annaatje, geb. 13-04-1812.
In Balk laat Zacharias Alderts op 31-12-1811 de familienaam VOETMAN registreren. Kinderen [alle nog in leven zijnde kinderen?]: Grietie, 13 jaar; Aldert, 9 jaar een negen maanden; Hendrikjen, 2 jaar, ‘alle drie bij hem in huis wonende en door hem bij Trijntie Betz in echte verwekt’. Zacharias kan de akte niet ondertekenen, hij kan niet schrijven. Bij die gelegenheid laat zijn echtgenote vastleggen: ‘dat zij de naam Betz als familienaam blijft behouden’ en ondertekent keurig: ‘trijntie Betz’.

2. Hans Aelderts Voetman, geen verdere gegevens aangetroffen
 
Zacharias Voetman is op 21-02-1827 overleden te Balk.
In de overlijdensakte komt een opmerkelijk gegeven aan het licht:
Zacharias Alderts Voetman, ketelboeter, geb. 17-04-1754 te Steenwijk [zijn de ouders na hun ondertrouw in Leeuwarden in Steenwijk gehuwd?], gehuwt met Trijntje Bens [Betz], zonder bedrijf wonende te Balk, zoon van Aldert Zacharias Voetman, indertijd koperslager en Dorentje Siepels, zonder beroep, gewoond hebbende te Balk, aldaar overleden, echtelieden
Overlijdensregister 1827, Gaasterland, Pagina B14
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Allert Voetman 17??-1779 Zacharias Alderts Voetman 1754-1827
     
woonadressen Aldert Voetman
periode adres bron
     
1758 Dubbelstraat 7 reëelkohieren 1715 - 1805,blad 124, nummer 150
1762 - 1771 Lytse Side 2 reëelkohieren 1715 - 1805, blad 125, nummer 154
1772 - 1774 Raadhuisstraat 18 reëelkohieren 1715 - 1805, blad 119, nummer 121
1775 Raadhuisstraat 18 reëelkohieren 1715 - 1805, blad 172, nummer 128, te voren 121
1777 - 1785 Raadhuisstraat 18 reëelkohieren 1715 - 1805, blad 172, nummer 128
1786 - 1789 Raadhuisstraat 18 reëelkohieren 1715 - 1805, blad 173, nummer 128
  Raadhuisstraat 18  
1799 - 1802 Raadhuisstraat 25 speciekohieren 1748 - 1806, blad 57, volgnummer 97
     
eigendommen van Aldert Voetman
periode adres bron
1772 - 1774 Raadhuisstraat 18 reëelkohieren 1715 - 1805, blad 119, nummer 121
1775 Raadhuisstraat 18 reëelkohieren 1715 - 1805, blad 172, nummer 128, te voren 121
1777 - 1785 Raadhuisstraat 18 reëelkohieren 1715 - 1805,blad 172, nummer 128
1786 - 1789 Raadhuisstraat 18 reëelkohieren 1715 - 1805,blad 173, nummer 128
     
notariële acten
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 maart 2022 laatste wijziging: 19-02-2023