persoonlijke gegevens van Ruurd Klazes Visser
Ruurd Klazes Visser, geboren op 24 augustus 1799, als zoon van Klaas Haitjes Visser, visser te Balk, en Antje Ruurd Symensma. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
visser te Balk (1822, 1824, 1826, 1828, 1831, 1833, 1835, 1837, 1840)
Op 7 februari 1822 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Aafke Johannes Smid, geboren op 3 maart 1797 te Balk, als dochter van Johannes Obbes Smid, grofsmid te Balk, en Jetske Ruurds Symonsma. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
winkeliersche (1828, 1831, 1833, 1835)
Uit dit huwelijk:
1. Antje, geboren op 4 december 1822 op nummer 72 te Balk.
aangifte geboorte op 4 december 1822 aktenummer 98, getuigen:
Joeke Jansz Sterkenburg agent van politie 31 jaar wonende te Balk op nummer 120
Sjirk Jansz Haga brievenbode 44 jaar wonende te Balk op nummer 86
2. Johannes, geboren op 30 juli 1824 op nummer 72 te Balk. Overleden op 15 oktober 1828 op nummer 87 te Balk, 4 jaar oud.
aangifte geboorte op 30 juli 1824 aktenummer 56, getuigen:
Joeke Jansz Sterkenburg agent van politie 33 jaar wonende te Balk op nummer 154
Sjirk Jansz Haga brievenbode 46 jaar wonende te Balk op nummer 86
aangifte overlijden op 16 oktober 1828 blad 026 / 1-4, getuigen:
Sjirk Jansz Haga brievenbode 50 jaar wonende te Balk op nummer 86
Sjoerd Klazes Koorenstra omroeper 50 jaar wonende te Balk op nummer 81
3. Jitske, geboren op 3 augustus 1826 op nummer 72 te Balk. Overleden op 24 maart 1852 op nummer 66 te Balk, 25 jaar oud.
aangifte geboorte op 4 augustus 1826 aktenummer 53, getuigen:
Joeke Jansz Sterkenburg agent van politie 35 jaar wonende te Balk op nummer 23
Sjirk Jansz Haga brievenbode 48 jaar wonende te Balk op nummer 86
aangifte overlijden op 25 maart 1852 blad 5, getuigen:
Hendrik Jans Doorenspleet koopman 46 jaar wonende te Balk
Durk Sjoerds Pelsma grofsmid 32 jaar wonende te Balk
4. Akke, geboren op 28 november 1828 op nummer 66 te Balk.
aangifte geboorte op 29 november 1828 aktenummer 80, getuigen:
Joeke Jansz Sterkenburg agent van politie 35 jaar wonende te Balk op nummer 23
Sjirk Jansz Haga brievenbode 48 jaar wonende te Balk op nummer 86
5. Maike, geboren op 6 oktober 1831 op nummer 66 te Balk. Overleden op 14 mei 1851 op nummer 66 te Balk, 19 jaar oud
aangifte geboorte op 6 oktober 1831 aktenummer 65, getuigen:
Johannes Hendriks de Jong werkman 32 jaar wonende te Balk
Obe Meines Smid grofsmid 28 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 15 mei 1851 blad 7, getuigen:
Hendrik Jans Doorenspleet koopman 45 jaar wonende te Balk
Anne Sjoerds Pelsma grofsmid 25 jaar wonende te Balk
6. Jacobjen, geboren op 17 september 1833 op nummer 66 te Balk.
aangifte geboorte op 17 september 1833 blad 39, getuigen:
Siemon Sipkes Kiep wagenmaker 35 jaar wonende te Balk
Gooitsen Harmens Meiboom bakker 30 jaar wonende te Balk
7. Gretske, geboren op 16 november 1835 op nummer 66 te Balk.
aangifte geboorte op 17 november 1835 blad 48, getuigen:
Sjoerd Durks Pelsma grofsmid 46 jaar wonende te Balk
Hendrik Lippes van der Veer timmerman 41 jaar wonende te Balk
8. Johannes, geboren op 27 oktober 1837 op nummer 66 te Balk.
aangifte geboorte op 28 oktober 1837 blad 48, getuigen:
Sjoerd Durks Pelsma grofsmid 48 jaar wonende te Balk
Anke Jans Doorenspleet werkman 35 jaar wonende te Balk
9. Klaas, geboren op 20 juni 1840 op nummer 66 te Balk
aangifte geboorte op 22 juni 1840 blad 30, getuigen:
Bauke Jans van der Goot huisman 26 jaar wonende te Balk
Antke Jans Doorenspleet werkman 37 jaar wonende te Balk
 
 
 
Ruurd Klazes Visser
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 73 - huisnummer Balk 66
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Ruurd Klazes Visser
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Ruurd Klazes Visser 1799-18??  
Johannes Obes Smid 1763-1828    
  emigranten  
woonadressen familie
periode adres bron
1822 - 1826 van Swinderenstraat 63 Balk 72
1828 - 1840 van Swinderenstraat 56 Balk 66
1840 van Swinderenstraat 56 volkstelling 1840; huisnummer Balk 66
1849 - 1854 van Swinderenstraat 56 woningregister 1849 - 1859 blad 88; huisnummer Balk 66 / 76
1854   geëmigreerd naar Noord Amerika in april 1854
     
eigendommen van Ruurd Klazes Visser
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
218
00 00 60
huis en erf
A 5
Balk
A
219
00 02 60
huis en erf
A 5
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 285 Ruurt Klazens Visser, visser te Balk
notariële acten
 
1850 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Koopakte en schuldoverdracht. Betreft Dubbelstraat 13 te Balk
Betreft de verkoop van huis en erf te Balk, koopsom fl. 1300,-
- Grietje Johannes Smid,  gehuwd met Bauke Wiebes Rijstra, wonende te Ruigahuizen, verkoper
- Afke Johannes Smid gehuwd met Ruurd Klazes Visser , wonende te Balk, verkoper
- Ruurd Johannes Smid (boer) wonende te Rijs, verkoper
- Bernardus Jacobs Palsma (grofsmid) wonende te Balk, koper en debiteur, kapitaal fl 1300,-
- Lieuwe Klazes Visser (boer) wonende te Harich, crediteur, kapitaal fl 1200,,-
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7010 Repertoirenr.: 7019 Aktenr. 53 d.d. 17 juli 1850
 
1853 Balk, notaris Gerryt Zandstra Koopakte, een huis en erf te Balk, koopsom fl. 665,- Betreft Gaaikemastraat 9 en 10
- Ruurd Klazes Visser wonende te Balk, verkoper
- Diakonie Hervormde Gemeente, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7024 Repertoirenr.: 7036 Aktenr. 32, d.d. 23 december 1853
 
1867 notaris Lieuwe Hielke Potma. Afgifte van een legaat.
- Obe Haitjes Visser wonende te Balk, executeur-testamentair
- Grietje Klazes Visser, in leven gehuwd met Haitje Hantjes Visser, erflater
- Lieuwe Klazes Visser wonende te Harich, vermeld
-  Ruurd Klazes Visser wonende te Elkhart, U.S.A., vermeld
- Klaas Paulus Duisterhout, ontvanger
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7040 Repertoirenr.: 7071 Aktenr. 63, d.d. 25 mei 1867
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 4 april 2019 laatste wijziging: 27-03-2021