persoonlijke gegevens van Pieter Jans Visser
Pieter Jans Visser, geboren op ? te Harich, als zoon van Jan Pieters en Tettie Martens. Overleden op 14 juni 1816 op nummer 136 te Balk, 54 jaar oud.
koopman te Balk
aangifte overlijden op 14 juni 1816 aktenummer B 12, koopman te Balk, getuigen:
Jan Brands van der Goot koopman 29 jaar wonende te Balk, geburen
Hendrik Alles van Wielen   41 jaar wonende te Balk, geburen
Op 12 juni 1785 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met:
Gatske Klazes de Vries, gedoopt op 7 juli 1743 in Goënga, Gauw, Offingawier (Hervormd), als dochter van Klaas Pieters, boer te Langweer, en Gretske Lieuwes, zonder bedrijf te Hommerts. Overleden op 14 februari 1838 op nummer 136 te Balk, 94 jaar oud. Gatske Klazes de Vries is eerder getrouwd geweest met Haitje Hantjes.
aangifte overlijden op 2 juni 1853 aktenummer B 10, getuigen:
Marten Brants van der Goot grossier 49 jaar wonende te Balk, geburen
Aldert Zacharias Voetman koper- en blikslager 35 jaar wonende te Balk, geburen
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
 
 
Gatske Klazes de Vries
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 195 - huisnummer Balk 136
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Gatske Klazes de Vries
 
Gatske Klazes de Vries
bron: Leeuwarder Courant van 20 februari 1838
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Pieter Jans Visser 1762-1816  
     
woonadressen familie Visser
periode adres bron
1786 - 1804 Raadhuisstraat 17 reeelkohieren 1715 - 1805; blad 173, nummer 129
1805 Raadhuisstraat 17 spciecohieren 1748 - 1806; blad 57, volgnummer 102
1812 Raadhuisstraat 17 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 80
1816 Raadhuisstraat 17  
1829 Raadhuisstraat 17 volkstelling 1829
1838 Raadhuisstraat 17  
eigendommen van Pieter Jans Visser
 
1816 Sloten, notaris J. Ruardi Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf etc te Balk, koopsom fl. 3000
- Gatske Klazes de Vries te Balk, weduwe van Pytter Jans Visser, verkoper
- Auke Obes Smid te Harich, koper; met zijn echtgenote
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118004 Repertoirenr.: 48 d.d. 31 december 1816
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 20 juni 2010 laatste wijziging: 27-04-2020