persoonlijke gegevens van Migchiel Siebes Visser
Migchiel Siebes Visser, geboren op 1 december 1824 te Sloten, als zoon van Siebe Harmens Visser en Aaltje Martens Visser. Overleden op 9 juli 1912 te Balk, 87 jaar oud. Timmerman te Balk.
aangifte overlijden op 10 juli 1912 aktenummer 40, getuigen:
Halbe Doele timmerman 62 jaar wonende te Balk
Jan Doele timmerman 36 jaar wonende te Balk
Op 22 mei 1853 getrouwd in de gemeente Sloten met:
Jantje Melles Bakker, geboren op 30 maart 1830 te Langweer, als dochter van Melle Thijses Bakker en Hylkjen Hepkes Hepkema. Overleden op 13 april 1892 te Balk, 62 jaar oud.
aangifte overlijden op 14 april 1892 aktenummer 47, getuigen:
Haring Pelsma arbeider 52 jaar wonende te Balk
Jelle van der Schuit verwer 35 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Siebe, geboren op 12 april 1854 te Sloten. Overleden op 4 juli 1938, Gaasterland, 84 jaar oud. Op 23 november 1879 getrouwd in de gemeente Gasterland met Grietje Jongschaap, oud 20 jaar, geboren te Nijega (gemeente HO) als dochter van Johannes Nicolaas Jongschaap en Atje Dirks van der Werf.
aangifte overlijden op 4 juli 1938 aktenummer 33, zonder beroep te Balk, getuigen:
Meine Bosma goudsmid 65 jaar wonende te Balk
2. Melle, geboren op 28 juli 1856 te Sloten. Bakkersknecht te Amsterdam (1882-1887). Overleden op 8 juli 1916 te Amsterdam, 59 jaar oud. Op 15 mei 1880 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Emkje de Jong, oud 25 jaar, geboren te IJsbrechtum, als dochter van Arend Foppes de Jong en Bauwetje Emkes Rienstra.
3. Harmen, geboren op 13 januari 1859 te Sloten. Overleden op 12 september 1859 te Sloten, 8 maanden oud.
4. Harmen, geboren op 5 november 1860 te Balk. Overleden op ? te ?, ? jaar oud. Op 6 september 1888 getrouwd in de gemeente IJlst met Jitske Hylarides, oud 23 jaar, geboren te Spannum, als dochter van Douwe Wierds Hylarides en Sjoukjen Gosses IJlstra.
aangifte geboorte op 6 november 1860 aktenummer 74, timmerman te Balk, getuigen:
Siemen Sipkes Kiep wagenmaker 62 jaar wonende te Balk
Hendrik Jans Doorenspleet koopman 54 jaar wonende te Balk
5. Tijs, geboren op 12 maart 1862 te Balk.
aangifte geboorte op 13 maart 1862 aktenummer 33, timmerman te Balk, getuigen:
Siemen Sipkes Kiep wagenmaker 63 jaar wonende te Balk
Hendrik Lippes van der Veer timmerman 70 jaar wonende te Balk
6. Hielkjen, geboren op 16 februari 1865 te Balk.
aangifte geboorte op 17 februari 1865 aktenummer 24, timmerman te Balk, getuigen:
Siemen Sipkes Kiep wagenmaker 66 jaar wonende te Balk
Hendrik Jans Doorenspleet koopman 58 jaar wonende te Balk
7. Johannes, geboren op 25 september 1866 te Balk. In 1885 naar Utrecht. Letterzetter te Amsterdam. Op 12 november 1891 getrouwd in de gemeente Amsterdam met Trijntje Schuitema, 27 jaar oud, geboren Te Sint Annaparochie, als dochter van Thijs Schuitema, schipper te Sint Annaparochie, en Sieuwke Visser.
aangifte geboorte op 27 september 1866 aktenummer 114, timmerman te Balk, getuigen:
Siemen Sipkes Kiep wagenmaker 68 jaar wonende te Balk
Teunis Klazes Betzema kuiper 33 jaar wonende te Balk
8. Aaltje, geboren op 13 februari 1872 te Balk. Overleden op 20 juli 1872, 5 maanden oud.
aangifte geboorte op 14 februari 1872 aktenummer 15, timmerman te Balk, getuigen:
Siemen Sipkes Kiep wagenmaker 73 jaar wonende te Balk
Jakob Hanzes Dijkstra verwer 27 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 20 juli 1872 aktenummer 49, zonder beroep te Balk, getuigen:
Siemen Sipkes Kiep wagenmaker 73 jaar wonende te Balk
Jakob Hanzes Dijkstra huisverwer 27 jaar wonende te Balk
 
 
woonadressen familie Visser
periode adres bron
18?? - 1860 Sloten  
1860 - 1869 van Swinderenstraat 58 woningregister 1859 - 1869 blad 29; huisnummer Balk 78
1869 - 1879 van Swinderenstraat 58 woningregister 1869 - 1879 blad 46; kad. gem. Balk sectie A 240, volgnr. 210 / 197
1880 - 1890 van Swinderenstraat 16 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 118; kad. gem. Balk sectie A nummer 480
1890 - 1893 Gaaikemastraat 1 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 95; huisnummer 87a
1893 - 1900 van Swinderenstraat 38 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad367; huisnummer Balk 61a
1900 - 1901 van Swinderenstraat 38 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 68; huisnummer Balk 61 / 72a
1901 - 190? van Swinderenstraat 38 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 353; huisnummer Balk 61a / 73
190? - 1910 Raadhuisstraat 65 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 215; huisnummer Balk 151 / 227
1911 - 1912 Raadhuisstraat 65 bevolkingsregister T-V 1911 - 1920 blad 101; huisnummer Balk 227
eigendommen van Migchiel Siebes Visser
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Sloten
B
201
koopbrief
500,-
26 aug 1853
400,-
16 mei 1851
24 jul 1860
geheel
Balk
A
240
koopbrief
2010,-
29 juni 1860
800,-
12 mei 1860
20 mei 1861
geheel
             
1200,-
6 jul 1860
28 apr 1868
geheel
             
600,-
24 jun 1863
28 apr 1868
geheel
             
400,-
6 mrt 1866
28 apr 1868
geheel
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1041, folio 36, nummer 116
notariële acten
 
1860 Balk, notaris G. Zandstra Koopakte Betreft de verkoop van een huis te Balk, koopsom fl. 2050
- Hendrik Lippes van der Veer te Balk, verkoper
- Machiel Siebes Visser te Balk, koper
bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7031 Repertoirenr.: 126 d.d. 23 juni 1860
 
1860 Balk, notaris G. Zandstra Schuldbekentenis Betreft een kapitaal van fl. 1200
- Machiel Siebes Visser te Balk, debiteur
- Hans Siebrens van der Bank te Harich, crediteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7031 Repertoirenr.: 129 d.d. 30 juni 1860
 
1863 Balk, notaris G. Zandstra Obligatie met hypotheek Betreft een kapitaal van fl. 600
- Machiel Siebes Visser te Balk, debiteur
- Sybrand Allegondus de Feines te Amsterdam, crediteur
- Michael Anna Marius Willem Idzerda te Sloten, acceptant
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7034 Repertoirenr.: 80 d.d. 17 juni 1863
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 27 oktober 2010 laatste wijziging: 9-11-2020