persoonlijke gegevens van Hantje Haitjes Visser
Hantje Haitjes Visser, geboren op ? 1809 te Tacozijl, als zoon van Haitje Hantjes Visser en Jacobje Hinnes Visser. Overleden op 1 juli 1875 te Harich, 66 jaar oud. Visser te Harich (1840 - 1859), landbouwer te Harich (1865)
aangifte overlijden op 2 juli 1875 aktenummer 59, getuigen:
Geert Thomas Rinkema sjouwer 57 jaar wonende te Balk
Jan Piers Piersma sjouwer 51 jaar wonende te Balk
Op 19 februari 1831 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Jetske Alberts Coopmans, geboren op 30 januari 1807 te Balk, als dochter van Albert Coopmans, geneesheer te Balk, en Janke Bavius van Theeken. Overleden op 23 maart 1896 te Sloten, 89 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobjen, geboren op 18 mei 1831 op nummer 4 te Balk. Op 12 mei 1853 naar Sloten. Op 7 mei 1859 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met Jan Reinders van Koten 26 jaar oud geboren te Sneek als zoon van Theunis van Koten, rentenier te Sneek, en Joukje Napjus.
aangifte geboorte op 19 mei 1831 aktenummer 36, getuigen:
Pieter Pieters Delfstra schipper 61jaar wonende te Balk
Hinne ? Visser visser 27 jaar wonende te Balk
2. Janke, geboren op 1 februari 1834 op nummer 40 te Sondel. Op 9 juni 1877 getrouwd in de gemeente Westellingwerf met Lourens Meines Eits 46 jaar oud geboren te Noordwolde, als zoon van Meine Jans Eits en Femmigjen Folkerts Kiers.
3. Haaitje, geboren op 18 januari 1838 te Sloten. Visser te Harich (1865). Op 14 mei 1865 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Romkjen Hanses Boersma 27 jaar oud geboren te Wijckel als dochter van Hans Jarigs Boersma en Sytske Wybrens de Jong.
4. Tettje, geboren op 31 januari 1840 op nummer 46 te Harich.
aangifte geboorte op 1 februari 1840 blad 6, getuigen:
Obe Haitjes Visser visser 27 jaar wonende te Harich
Jan Tjeerds Haitjema visser 30 jaar wonende te Balk
5. Lotje, geboren op 18 december 1841 op nummer 46 te Harich. Overleden op 3 mei 1921 te Joure, 79 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 20 december 1841 blad 55, getuigen:
Johannes Jakles Hulshof scheep- en schuitemaker 38 jaar wonende te Harich
Lieuwe Klazes Visser huisman 37 jaar wonende te Harich
aangifte overlijden op 3 mei 1921 aktenummer 31, getuigen:
Uilke Veenstra armenvader 36 jaar wonende te Joure
Foeke de Jong adjunct commies ter secretarie 28 jaar wonende te Joure
6. Albert, geboren op 21 oktober 1843 op nummer 46 te Harich. Overleden op 13 februari 1919 te Wijckel, 75 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 21 oktober 1843 blad 44, getuigen:
Obe Haitjes Visser visser 30 jaar wonende te Balk
Johannes Hulshof scheep- en schuitemaker 40 jaar wonende te Harich
aangifte overlijden op 13 februari 1919 aktenummer 15, getuigen:
Gerrit van Dijk arbeider 49 jaar wonende te Wijckel
Siebren Boukes arbeider 33 jaar wonende te Wijckel
7. Jan, geboren op 7 april 1846 op nummer 46 te Harich.
aangifte geboorte op 8 april 1846, blad 19, getuigen:
Lieuwe Klazes Visser boer 41 jaar wonende te Harich
Johannes Hulshof scheep- en schuitemaker 42 jaar wonende te Harich
8. Auke, geboren op 26 maart 1848 te Harich. Visser te Sondel (1902). Overleden op 5 september 1902 te Sondel, 54 jaar oud.
aangifte geboorte op 27 maart 1848 blad 18, getuigen:
Lieuwe Klazes Visser landbouwer 43 jaar wonende te Harich
Johannes Hulshof schuitemaker 44 jaar wonende te Harich
aangifte overlijden op 3 mei 1921 aktenummer 31, getuigen:
Jelle Keulen veehouder 64 jaar wonende te Sondel
Rommert Semplonius veehouder 38 jaar wonende te Sondel
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Albert Pieters Coopmans 1778-1820 Hantje Haitjes Visser 1810-1875  
Haitje Hantjes Visser 1787-1863    
woonadressen familie Visser
periode adres bron
1831 Balk  
1833 Sondel  
1838 Sloten  
1840 Tsjamkedykje 1 volkstelling 1840; huisnummer Harich 46
1849 - 1859 Tsjamkedykje 1 woningregister 1849 - 1859 blad 485; huisnummer Harich 46 / 64
1859 - 1869 Tsjamkedykje 1 woningregister 1859 - 1869 blad 27; kad. gem. Balk sectie H 303; huisnr. Harich 64
1869 - 1879 Tsjamkedykje 4 woningregister 1869 - 1879 blad 190; kad. gem. Balk sectie H 782; volgnummer 941
1880 - 1890 Tsjamkedykje 4 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 605; kad. gem. Balk sectie H nummer 782
1890 - 1890 Tsjamkedykje 4 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 118; huisummer Harich 100
1890 - 1892 Elahuizen  
1892 - 1896 Sloten nummer 10 te Sloten
notariële acten
 
1863 Balk notaris Gerryt Zandstra. Provisionele en finale toewijzing.
Een boerenhuis en weidland en hooiland ect te Harich (Tsjamkedykje 1) en Tacozijl. Koopsom fl. 12.830, -

- Hantje Haitjes Visser wonende te Harich, verkoper

- Hinne Haitjes Visser wonende te Ypecolsga, voogd over Minke Aukes Visser, verkoper

- Obe Haitjes Visser wonende te Balk, verkoper

- Klaas Haitjes Visser wonende te Indiana (Noord Amerika), verkoper

- Auke Haitjes Visser, in leven gehuwd met Rinske Johannes Wierstra, erflaters, vermeld

- Hantje Tjeerds Haitjema wonende te Rijs, weduwnaar van An Haitjes Visser, vader van en voogd over Haitje, Jacobje, Auke, Tetje, Grietje en Hanna Hantjes Haitjema, verkoper
- Tjeerd Hantjes Haitjema wonende te Rijs, verkoper
- Hendrik Freerks Smink wonende te Sloten, gehuwd met Sibbeltje Hantjes Haitjema, verkoper en toeziend voogd
- Pieter Gosses Pakker wonende te Balk, gehuwd met Gretske Hantjes Haitjema, verkoper
- Durk Brugts Groenhof wonende te Workum, toeziend voogd

- Femme Melis Haagsma wonende te Wijckel, koper

- Willem Gatzes de Boer wonende te Wijckel, koper

- Frederik Zacharias Reneman wonende te Harich, koper

- Gerrit Piers Leffertstra wonende te Wijckel, koper

bron: Tresoar, archiefnummer 26, inventarisnummer 007034, aktenummer 00127, datum: 9 december 1863

 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 december 2015 laatste wijziging: 9-11-2020