persoonlijke gegevens van Hendrik Herman Frederik Vierdag, rijksontvanger
Hendrik Herman Frederik Vierdag, geboren op 10 januari 1881 te Zwolle, als zoon van Bernardus Vierdag en Antonia Johanna Lindeboom. Overleden op 10 december 1947 te Doetinchem, 66 jaar oud.
Op 8 augustus 1912 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Titia Clara Noordenbos, geboren op 28 juli 1890 te Sneek, als dochter van Johannes Hieronimus Noordenbos, notaris te Balk, en Gerbrig Noordenbos. Overleden op 5 oktober 1987 te Doesburg, 97 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
 
 
 
Vierdag Noordenbos
bron: Leeuwarder Courant 13 augustus 1912
 
Vierdag Vierdag
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 25 september 1912 bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 28 september 1912
 
bron: Leeuwarder Courant 9 december 1914
 
Vierdag Belgen Vierdag Belgen
bron: Algemeen Handelsblad van 13 november 1914
 
 
bron: Leeuwarder Courant 15 april 1915 >>>
 
 
 
Vierdag
bron: Leeuwarder Courant 14 februari 1911
 
Vierdag gronfbelasting
bron: archief De Bolster
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete belastingformulier
 
Vierdag
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 7 januari 1916
 
woonadressen familie Vierdag
periode
adres
bron
  Ternaard  
1911 - 1916 Wikelerdyk 6 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 26; huisnummer Balk 368
  Rotterdam  
     
eigendommen van Hendrik Herman Frederik Vierdag
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
                 
Balk
A
                 
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1022, folio 17, nummer 24
notariële acten
 
 
 
 
 

 

laatste wijziging: 6 november 2013