META NAME="Template" CONTENT="C:\Program Files\Microsoft Office\Office\html.dot">

persoonlijke gegevens van Ygram Jarighs Vermeulen
Ygram Jarighs Vermeulen, geboren op 15 juni 1789 te Balk, gedoopt op 21 juni 1789 te Balk (Hervormd), als zoon van Jarigh Symens Vermeulen en Gelkjen Ygrams van der Werf. Overleden voor 1854. Schoenmaker te Balk
Op 20 oktober 1814 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Eebel Frankes van Elselo, geboren op 28 september 1886 te Balk, als dochter van Franke Elselo, schoolonderwijzer, en Eelkjen Lucas. Overleden op 21 september 1826 op nummer 45 te Balk, 39 jaar oud
Uit dit huwelijk:
1. Jarich, geboren op 12 augustus 1815 op nummer 45 te Balk. Overleden op 17 mei 1827 op nummer 12 te Balk, 11 jaar oud.
aangifte overlijden op 18 mei 1827 blad 30-1 2002, getuigen:
Sipke Symens Kiep schoenmakersknecht 57 jaar wonende te Balk op nummer 12
Hendrik Harmens Bouma landbouwer 44 jaar wonende te Balk op nummer 11
2. Eelkje, geboren op 16 november 1816 op nummer 45 te Balk. Overleden op 29 september 1896 te Sloten, 79 jaar oud. Op 2 januari 1852 getrouwd in de gemeente met Sytze Cornelis van der Zee 34 jaar oud, geboren te Woudsend als zoon van Cornelis Harmens van der Zee en Foekje Sytzes. Dienstmeid bij Sijtse Arends op nummer 40 (1840)
3. Gelk, geboren op 20 januari 1820 op nummer 45 te Balk. Overleden op 21 februari 1820 op nummer 45 te Balk, 4 weken oud.
aangifte overlijden op 21 februari 1820 blad 5, getuigen:
Ygram Jarighs Vermeulen schoenmaker 30 jaar wonende te Balk op nummer 45
Jacob Foppes Hemminga ? 44 jaar wonende te Balk op nummer 45
4. Franke, geboren op 23 april 1823 op nummer 45 te Balk. Schildersknecht te Avereest. Overleden op 24 april 1899 te Avereest, 76 jaar oud.
1. ) Op 31 maart 1854 getrouwd in de gemeente Sloten met Hotske Jans Postma, 23 jaar oud, geboren te Sneek als dochter van Jan Gerlofs Postma, arbeider te Balk, en Jeltje Christiaans Boersma.
2. ) Op 20 juni 1867 getrouwd in de gemeente Avereest met Femmechien Willems van der Weide, 47 jaar oud, geboren te Hoogeveen als dochter van Willem Berends van der Weide en Margjens Jans Koers/Koster.
 
 
 
Ygram jarichs Vermeulen
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 9 - huisnummer Balk ?
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Ygram Jarigs Vermeulen
 
bron: Tresoar; Rol van strafzaken, archiefnummer 18-01, Arrondissementsrechtbank Heerenveen, inventarisnummer 110, aktenummer 883
Dezelfde heer klager: Ygram Jarings Vermeulen te Balk beklaagde en gevangene.
Bedelende te zijn gevonden in eene plaats voor welke een bedelaarsgesticht bestaat.
Bij vonnis van 9 Juni 1846 veroordeeld tot correctionele gevangenzetting van acht dagen om na zulcks te worden overgebragt in een bedelaarsgesticht en betaling der kosten
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Jarigh Symens Vermeulen (1752-1800) Ygram Jarighs Vermeulen 1792-18??  
     
woonadressen familie Vermeulen
periode adres bron
1782 - 1783 van Swinderenstraat 22 reëelkohieren 1715 - 1805, nummer 40
1823 van Swinderenstraat 22  
1829 Pypsterstikke ? volkstelling 1829; blad 9 huisnummer Balk ?
1840 Raadhuisstraat 72 volkstelling 1840; huisnummer Balk 104c
eigendommen van Ygram Jarighs Vermeulen
periode adres bron
1813 - 1821 van Swinderenstraat 22 reëelkohieren 1715 - 1805,
     
notariële acten
 
1821 Balk, notaris M. Westendorp Koopakte. Betreft Van Swinderenstraat 22
Betreft de verkoop van een huis en tuin en erf te Balk, koopsom fl. 2400
- Ygram Jarichs Vermeulen, schoenmaker te Balk, verkoper
- Bottje Jarichs Vermeulen, dienstmaagd te Balk, verkoper
- Jacob Pieters Cramer, koopman te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 273 d.d. 13 augustus 1821
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 11 december 2017 laatste wijziging: 21-11-2020