persoonlijke gegevens van Pieter Pieters Velzen
Pieter Pieters Velzen, geboren op 16 september 1791 te Stavoren, als zoon van Pieter Pieters Velzen en Aaltje Hendriks. Overleden op 30 maart 1828 op nummer 6 te Balk, 36 jaar oud.
timmermansknecht te Wijckel (1813), timmerman te Balk (1814, 1815, 1817, 1818, 1821,)
aangifte overlijden op 31 maart 1828 blad 9, getuigen:
Auke Hinnes Visser visser 55 jaar wonende te Balk op nummer 7
Pieter Hepkes Hoornstra schoenmakersknecht 52 jaar wonende te Balk op nummer 5
Op 6 juni 1813 getrouwd in de gemeente Sloten met:
Popkjen Johannes de Vries, geboren op 16 maart 1790 te Nijemirdum, als dochter van Johannes Mageels de Vries en Aukjen Betzes. Overleden op 23 november 1866 te Balk, 76 jaar oud.
inlandsch kramer te Balk (1829 - 1859)
aangifte overlijden op 23 november 1866 aktenummer 51, getuigen:
Harmen Johannes Visser koopman 43 jaar wonende te Balk
Jacob Eiberts Hoekstra slager 36 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje, geboren op 6 januari 1814 op nummer 8 te Balk.
aangifte geboorte op 7 januari 1814 aktenummer 2, getuigen:
Pieter Pieters Delfstra schipper 46 jaar wonende te Balk op nummer 9
Auke Hinnes Visser visser 42 jaar wonende te Balk op nummer 7
2. Pieter, geboren op 12 juni 1815 op nummer 6 te Balk.
aangifte geboorte op 12 juni 1815 aktenummer 32, getuigen:
Foeke Symens Visser werkman 32 jaar wonende te Balk op nummer 5
Auke Hinnes Visser visser 42 jaar wonende te Balk op nummer 7
3. Aaltje, geboren op 13 april 1817 op nummer 6 te Balk. Overleden op 28 augustus 1817 op nummer 6 te Balk, 4 weken oud.
aangifte geboorte op 14 april 1817 aktenummer 33, getuigen:
Foeke Symens Visser werkman 34 jaar wonende te Balk op nummer 5
Auke Hinnes Visser visser 44 jaar wonende te Balk op nummer 7
aangifte overlijden op 28 augustus 1817 blad 18, getuigen:
Hendrik Pothof timmerman 66 jaar wonende te Balk
Foeke Symens Visser werkman 34 jaar wonende te Balk
4. Aaltje, geboren op 10 juli 1818 op nummer 6 te Balk. Overleden op 27 januari 1832 op nummer 75 te Balk, 13 jaar oud.
aangifte geboorte op 11 juli 1818 aktenummer 43, getuigen:
Sake Klazes Haanstra werkman 60 jaar wonende te Balk op nummer 1
Kasper Hendriks Pothof timmerman 38 jaar wonende te Balk op nummer 8
aangifte overlijden op 28 januari 1832 blad 2, getuigen:
Hendrik Rienks Ronner wolkammer 50 jaar wonende te Balk, gebuur
Eibert Rinzes Hoekstra herbergier 27 jaar wonende te Balk, gebuur
5. Aukje, geboren op 22 maart 1821 op nummer 6 te Balk. Naaister te Balk. Overleden op 31 januari 1845 op nummer 74 te Balk, 23 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 23 maart 1823 aktenummer 30, getuigen:
Cornelis Joahannes voor de Wind schuitevaarder 74 jaar wonende te Balk op nummer 5
Auke Hinnes Visser visser 48 jaar wonende te Balk op nummer 7
aangifte overlijden op 31 maart 1828 blad 9, getuigen:
Haitje Hantjes Visser visser 58 jaar wonende te Balk
Obbe Hepkes Lunenburg werkman 33 jaar wonende te Balk
 
 
 
Pieter Pieters Velzen
bron: Vriesche Courant van 8 oktober 1807
 
Pieter Pieters Velzen
bron: Leeuwarder Courant van 3 februari 1824
 
Popkje de Vries
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 85 - huisnummer Balk 75
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Popkjen Johannes de Vries
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Pieter Pieters Velzen 1791-1828  
     
woonadressen familie Velzen
periode adres bron
1814 Meerweg 15  
1817 - 1828 Meerweg 17  
1829 van Swinderenstraat 69 volkstelling 1829; blad 85, huisnummer Balk 75
1840 Wilhelminastraat 1 volkstelling 1840; huisnummer Balk 77
1849 - 1852 Pypsterstikke 1 woningregister 1849 - 1859 blad 16; huisnummer 13 / 20
1852 - 185? Dubbelstraat 38 woningregister 1849 - 1859 blad 305; huisnummer Balk 160 / 217
185? - 1859 Dubbelstraat 38 woningregister 1849 - 1859 blad 306; huisnummer Balk 160 / 217
1859 - 1866 Gaaikemastraat 8 woningregister 1859 - 1869 blad 45; kad. gem. Balk sectie A 409, huisnr. Balk 109
     
notariële acten
 
1815 Sloten, notaris Johannes Ruardi. Obligatie. Kapitaal fl. 400,-
- Pieter Pieters Velsen wonende te Balk, vermeld
- Jan Stoffels Stoffelsma wonende te Harich, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118014 Repertoirenr.: 126004, Aktenr. 580 d.d. 12 juli 1815
 
1816 Stavoren, notaris Horatius Albarda Huurcontract voor een herberg te Stavoren, huursom fl. 60,- per jaar
- Pieter Pieters Velzen wonende te Balk, vermeld
- Gerryt Gerryts Mulder wonende te Stavoren, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 126003 Repertoirenr.: 126004, Aktenr. 105 d.d. 7 september 1816
 
1823 Koudum, notaris Gosuinus Keuchenius Huurcontract
Een huis en herberg 'De Witte Arend' te Stavoren.
- Pieter Pieters Velsen wonende te Balk, verhuurder
- Gerrit Gerrits Mulder wonende te Stavoren, huurder
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 72006 Repertoirenr.: 72017, Aktenr. 165 d.d. 9 november 1823
 
1824 Koudum, notaris Gosuinus Keuchenius Provisionele en finale toewijzing.
Een huis en de herberg "De Witte Arend" te Stavoren.
- Pieter Pieters Velsen wonende te Balk, verkoper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 72007 Repertoirenr.: 72017, Aktenr. 18, 27 d.d. 14 februari 1824
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 20 mei 2021 laatste wijziging: 21-05-2021