persoonlijke gegevens van Jan Hanzes Veldkamp, winkelier, armvoogd te Balk
Jan Hanzes Veldkamp, geboren op te 1 mei 1752 te Makkinga, gedoopt op 7 mei 1852 te Steenwijk, als zoon van Hans Veldkamp, boer overleden te Steenwijkerwold, en van Henderica Ram, vroedvrouw, overleden te Kuinre. Overleden op 26 december 1818 te Balk op nummer 149, 66 jaar oud.
aangifte overlijden op 28 december 1818 aktenummer / pagina 32, koopman in sout, getuigen:
Siemen Sipkes Kiep wagenmaker 54 jaar wonende te Balk
Durk Sjoerd Pelsma grofsmid 34 jaar wonende te Balk
Op 23 november 1783 getrouwd in de hervormde kerk te Balk / Wijckel met:
Jantie Kuipers, geboren op ? te Overijssel ?, als dochter van ? en ?. Overleden op 26 april 1823 te Balk op nummer 149, omstreeks 76 jaar oud.
aangifte overlijden op 26 april 1823 aktenummer / pagina 14, winkeliersche te Balk, getuigen:
Wopke Tjeerds van der Heide meester ??? 49 jaar wonende te Balk op nummer 146
Jelle Ottes de Beer meester timmerman 35 jaar wonende te Balk op nummer 149
Uit dit huwelijk:
1. Debora, geboren op 8 mei 1788 te Balk, gedoopt op 11 mei 1788 te Balk (Hervormd). Overleden op 30 september 1818 op nummer 149 te Balk, 30 jaar oud. Op 26 oktober 1811 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Age Michiels Tromp, oud 24 jaar, geboren te Ypecolsga als zoon van Michiel Ages Tromp en Gerbrig Jenties, huislieden te Ypecolsga.
aangifte overlijden op 30 september 1818 aktenummer / pagina 16, winkeliersche te Balk, getuigen:
Arjen Pieters Cramer schoenmaker 61 jaar wonende te Balk
Jan Ypes Ferf wolkammer 46 jaar wonende te Balk
 
Van Hans Veltkamp, de vader van Jan Veldkamp, is onbekend waar en wanneer hij geboren is. Op 27 juni 1751 gaat hij in ondertrouw te Steenwijk met Hendrina Ram, gedoopt op 17 december 1730 te Steenwijk en overlijd in het armhuis van Kuinre op 30 december 1813. Hans was een zoon van Laelius Veltkamp, kapitein der infanterie en bijzitter van de grietenij Ooststellingwerf en trouwt op 12 mei 1715 te Ee met Sypkjen (Sypriana) Suiderhof.
met dank aan Wiebe Haagsma
 
Jan Veldkamp
bron: Leeuwarder Courant 29 mei 1802
 
Jan Veldkamp
bron: Leeuwarder Courant 13 december 1806
 
Jan Veldkamp
bron: Leeuwarder Courant 25 april 1807
 
Kerk en klokhuis te Ruigahuizen
 
kerkje Ruigahuizen
Het oude St. Jans-kapelletje, zoals dat heeft gestaan op het kerkhof te Ruigahuizen (foto Fries Museum te Leeuwarden)
bron: Tussen stins en klokkestoel. Harich en Ruigahuizen in de loop der eeuwen
 
De kerk zou omstreeks 1750 zijn afgebroken. Het klokhuis is in 1904 wegens bouwvalligheid afgebroken. Uit de advertientie in de Leeuwarder Couarnt van 25 april 1807 zou opgemaakt kunnen worden dat de kerk in 1807 nog aanwezig is.
 
 
Jan Veldkamp wordt genoemd in het patentregister 1808 van de grietenij Gaasterland
 
Jantje Kuipers
bron: Leeuwarder Courant 2 mei 1823
 
 
1813 Sloten, notaris J. Ruardi  Veiling Betreft hout, opbrengst fr. 5113
- Jan Veldkamp te Wijckel
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118002 Repertoirenr.: 335 d.d. 15 november 1813
 
1813 Sloten, notaris J. Ruardi Veiling Betreft roerende goederen
- Jan Veldkamp te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118002 Repertoirenr.: 339 d.d. 27 december 1813
 
1815 Sloten, notaris J. Ruardi Verkoping
- Jan Veldkamp te Balk, administrateur
Betreft kaphout, opbrengst fl. 3566
- de Erven van de Heren Wijckel, beiden als erflater
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118003 Repertoirenr.: 629 d.d. 16 november 1815
 
1819 Sloten, notaris J. Ruardi Inventaris Betreft meubelen etc
- Jan Veldkamp te Balk, erflater
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118005 Repertoirenr.: 307 d.d. 18 januari 1819
 
1823 Sloten, notaris J. Ruardi  Inventaris Betreft winkelgoederen etc, waarde fl. 8816
- Jantje Kuypers te Balk, in leven gehuwd met Jan Veldkamp, erflaters
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118007 Repertoirenr.: 232 d.d. 19 juni 1823
 
eigendommen van Jan Hanzes Veldkamp
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nr
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
133
00 04 30
huis en erf
A 5
Balk
I
15
00 63 60
weiland
I 1
Balk
A
133a
00 02 60
huis en erf
A 5
Balk
I
16
00 66 10
weiland
I 1
Balk
I
14
00 64 00
weiland
I 1
 
Balk
I
44
00 03 00
opslag als bouwland
I 1
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 268 erven Jan Veldkamp te Balk
notariële acten
 
1809 Hindeloopen, notaris S. Gerlsma Koopakte
Betreft de verkoop van 8 pondemaat land te Wijckel, koopsom fl. 550
- Jacob Nanning du Tour, verkoper
- Jan Veldkamp te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 62001 Repertoirenr.: 31 d.d. 29 december 1809
 
1813 Sloten, notaris J. Ruardi Koopakte Betreft de verkoop van een huis te Balk, koopsom fr. 1260
- Geeske Sibles te Balk, weduwe van Pieter Haringsma, verkoper
- Jan Veltkamp te Balk
- Age Michiels Tromp te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118002 Repertoirenr.: 207 d.d. 2 april 1813
 
1814 Sloten, notaris J. Ruardi Koopakte Betreft de verkoop van een huis en herberg te Sondel, koopsom fl. 800
- Symentje Herres Stegenga te Sondel, verkoper
- Jan Veldkamp te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118003 Repertoirenr.: 381 d.d. 24 maart 1814
 
1822 Sloten, notaris J. Ruardi Koopakte Betreft de verkoop van een pakhuis en kamer etc te Balk, koopsom fl. 600
- Jantje Kuypers te Balk, weduwe van Jan Veltkamp, verkoper
- Age Machiels Tromp te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118007 Repertoirenr.: 110 d.d. 10 mei 1822
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 12 september 2010 laatste wijziging: 21-11-2020