Johannes Martinus van de(r) Velde register hypotheken 69: 12 / 110
Johannes Martinus van der Velde, geboren 1780 te Rijswijk, gedoopt als Martinus Johannes, gedoopt op 30 november 1780 RK. Parochie Oude Molstraat te Gravenhage, zoon van Johannes van de Velden, ook genoemd Jan Janzes van de Velde en Cornelia van der Spek. Overleden op 11 mei 1861 op nummer 169 te Balk, 80 jaar oud.
aangifte overlijden op 13 mei 1861 aktenummer 34, getuigen:
Bernard Herman Wortman visser 77 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 52 jaar wonende te Balk
Op 26 november 1812 in Ternaard (mairie Ternaard) getrouwd met:
Johanna Wijnanda Stockman(n), geboren te Leeuwarden, gedoopt op 14 februari 1789, dochter van Bernardus Fransiscus Stokman en Elizabeth Fransbach. Overleden op 4 maart 1870 te Dokkum, 81 jaar oud.
Kinderen:
1. Johannes Jacobus Bartholomeus, geboren op 24 augustus 1813 te Ternaard. Overleden op 29 januari 1870 te Koudum, 56 jaar oud. Op 13 november 1867 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Yda Cornelia Straak, oud 38 jaar, geboren te Bolsward, dochter van Feyke Horatius Straak en Hendrina Johannes Westendorp.
bron: Dagblad van het Departement Vriesland van 28 augustus 1813
 
2. Helena Theresia, geboren 18 juli 1815 te Ternaard. Overleden op 8 augustus 1815 te Ternaard, 3 weken oud.
bron: Leeuwarder Courant van 24 juli 1815
bron: Leeuwarder Courant van 11 augustus 1815
 
3. Bernardus Franciscus, geboren op 2 februari 1817 te Ternaard.
bron: Leeuwarder Courant van 7 februari 1817
Volkstelling 1840, bakkersknecht, inwonend op huisnummer 64: Brood en banketbakker Gooitjen Meiboom.
 
4. Helena Theresia Cornelisa, geboren op 21 augustus 1819 op nummer 121 te Balk. Overleden op 8 september 1819 op nummer 121 te Balk, 3 weken oud.
aangifte geboorte op 22 augustus 1819 aktenummer 50, docter, heel- en vroedmeester, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 28 jaar wonende op nummer 120 te Balk
Jan Meinderts koopman 40 jaar wonende op nummer 122 te Balk
aangifte overlijden op 9 september 1819 aktenummer B 22, getuigen:
Jan Meinderts koopman 40 jaar wonende te Balk
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 28 jaar wonende te Balk
bron: Leeuwarder Courant van 2 september 1819
 
5. Willem Hendrik, geboren op 25 februari 1821 op nummer 121 te Balk. Overleden op 25 juni 1821 op nummer 121 te Balk , 4 maanden oud.
aangifte geboorte op 26 februari 1821 aktenummer 19, docter, chirurgijn- en vroedmeester, getuigen:
Jan Meinderts koopman 41 jaar wonende op nummer 122 te Balk
Joeke Jans Sterkenburg   29 jaar wonende op nummer 120 te Balk
aangifte overlijden op 25 juni 1821 aktenummer B 11, getuigen:
Johannes Martinus van de Velde docter, chirurgijn en vroedmeester 40 jaar wonende op nummer 121 te Balk
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 29 jaar wonende op nummer 120 te Balk
bron: Leeuwarder Courant van 6 maart 1821
bron: Leeuwarder Courant van 3 juli 1821
 
6. Willem Hendrik, geboren op 9 februari 1822 op nummer 121 te Balk. Overleden op 24 februari 1829 op nummer 161 te Balk, 7 jaar oud
aangifte geboorte op 9 februari 1822 aktenummer 20, docter, chirurgijn- en vroedmeester, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 29 jaar wonende op nummer 120 te Balk
Sjirk Jans Haga brievenbode 43 jaar wonende op nummer 86 te Balk
aangifte overlijden op 25 februari 1829 aktenummer B 12, getuigen:
Jacob Geerts Hofstra schipper 44 jaar wonende op nummer 123 te Balk
Joseph Lodde schoenmaker 38 jaar wonende op nummer 120 te Balk
bron: Leeuwarder Courant van 15 februari 1822
 
7. Kornelia Helena, geboren op 7 oktober 1823 op nummer 36 te Balk. Overleden 22 september 1848 te Sneek, 24 jaar oud. Op 10 oktober 1847 getrouwd in de gemeente Sneek met Jacques Francois Martin, oud 34 jaar, geboren te Heure le Romain, Wallonië, België, zoon van Jean Martin en Marie Brune.
aangifte geboorte op 8 oktober 1823 aktenummer 82, docter, chirurgijn- en vroedmeester, getuigen:
Joseph Lodde meester schoenmaker 33 jaar wonende op nummer 36 te Balk
Gerard Willem Reinking goud- en zilversmid 32 jaar wonende op nummer 35 te Balk
bron: Leeuwarder Courant van 10 oktober 1823
 
8. Hendrik Marten, geboren op 26 maart 1825 op nummer 36 te Balk. Apothekersbediende. Overleden op 29 augustus 1858 op nummer 169 te Balk, 33 jaar oud, ongehuwd.
aangifte geboorte op 28 maart 1825 aktenummer 82, docter, heel- en vroedmeester, getuigen:
Joseph Lodde meester schoenmaker 37 jaar wonende op nummer 35 te Balk
Gerard Willem Reinking goud- en zilversmid 33 jaar wonende op nummer 35 te Balk
aangifte overlijden op 30 augustus 1858 pagina B 20, getuigen
Bernardus ? Nieuwenhuis kleermaker 49 jaar wonende te Balk
Johannes Sjoerds Wagenaar koopman 40 jaar wonende te Balk
bron: Leeuwarder Courant van 1 april 1825
bron: Leeuwarder Courant van 3 september 1858
 
9. Elisabeth Barbara, geboren op 29 januari 1829 op nummer 121 te Balk. Op 15 mei 1853 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johannes Wust, oud 27 jaar, geboren te Dokkum, zoon van Christiaan Wust en Elisabeth Westers.
aangifte geboorte op 29 januari 1829 aktenummer 10, docter, heel- en vroedmeester, getuigen:
Joseph Lodde schoenmaker 38 jaar wonende op nummer 120 te Balk
Bernard Herman Wortman weever 46 jaar wonende op nummer 124 te Balk
bron: Leeuwarder Courant van 3 februari 1829
bron: Leeuwarder Courant van 15 mei 1853
 
10. Willem Hendrik, geboren op 12 maart 1831 op nummer 120 te Balk. Overleden op 21 juni 1839 op nummer 120 te Balk, 8 jaar oud.
aangifte geboorte op 14 maart 1831 aktenummer 22, docter, heel- en vroedmeester, getuigen:
Jacob Bom Vermooten klerk ter secretarie 37 jaar wonende te Sloten.
Gerrit Berends Wenning kuiper 36 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 21 juni 1839 aktenummer B 13, getuigen
Jacob Geerts Hofstra werkman 55 jaar wonende te Balk, geburen
Brant Martens van der Goot commissionair 26 jaar wonende te Balk, geburen
bron: Leeuwarder Courant van 25 juni 1839
 
 
 
Johannes van de Velde te Ternaard  
Geexamineerd door Dep.(artementale) Com(missie) den 19 van Zomermaand (Juni) 1810 als chirurgijn.
Afgestudeerd te Franeker: Johannes Martinus van de Velde – MD. (9-12-1811 Hagenus) hm vm.
Publicatie: These medicine in auguralles, quas numine.. Henk Wilh. Tydeman, uigever: Ramar, 1811, 10 pagina’s.
 
bron: Dagblad van het Departement Vriesland van 17 november 1812
 
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 176; huisnummer Balk 121
klik hier voor het complete formulier ondertekend door Johannes Martinus van der Velde
 
bron: Leeuwarder Courant van 17 mei 1861
 
bron: Leeuwarder Courant van 7 juni 1861
 
woonadressen familie van de(r) Velde
periode adres bron
1812 - 1819 Ternaard  
1819 - 1822 Raadhuisstraat 38 huisnummer Balk 121
1823 - 1825 van Swinderenstraat 11 huisnummer Balk 36
1829 Raadhuisstraat 38 huisnummer Balk 121
1829 Raadhuisstraat 38 volkstelling 1829, blad 176
1831 Raadhuisstraat 39 huisnummer Balk 120
1840 Raadhuisstraat 39 volkstelling 1840; huisnummer Balk 120
1849 - 1859 Raadhuisstraat 39 bevolkingsregister 1849 - 1859 blad 238; huisnummer Balk 120 / 169
1859 - 1861 Raadhuisstraat 39 woningregister 1859-1869 blad 79 kad.nr A 165 huisnummer 169
     
eigendommen van Johannes Martinus van de(r) Velde
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
165
00 03 60
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 270 Johannes Matheus van der Velde, dokter te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
165
       
f 600,-
26 aug 1843
17 okt 1845
geheel
               
(25 mrt 1828)
   
             
f 600,-
29 aug 1843
   
               
(17 apr 1838)
   
             
f 1400,-
22 apr 1845
   
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1017, folio 12, nummer 110
notariële acten
 

1819 Ternaard, notaris J. Klaasesz Gemeente: Westdongeradeel  Koopakte
Betreft de verkoop van een huizinge en hovinge te Ternaard, koopsom fl. 1200
- Hylkjen Wiegers, verkoper
- Johannes Martinus van der Velde te Ternaard, gehuwd met Johanna Wijnanda  Stockmann, koper

bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 129002 Repertoirenr.: 61 d.d. 16 april 1819
 

1819 Ternaard, notaris J. Klaasesz Gemeente: Westdongeradeel Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huizinge en hornleger te Ternaard, koopsom fl. 1286
- Johannes Martinus van der Velde te Balk, verkoper; en anderen
- Joseph Heep te Ternaard, verkoper in kwaliteit              
- Marten Jans Kampstra te Ternaard, gehuwd met Sara Lieuwes de Boer, koper

bron : Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 129002 Repertoirenr.: 220 en 3 d.d. 24 december 1819
 
1827 Balk, notaris W. J. Hemsing Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van onroerende goederen te Bakhuizen, Kolderwolde, koopsom fl. 605
- Durk Lykles Schaper, landbouwer te Hemelum, verkoper
- jonkvrouwe Constantia Johann Rengers, rentenier te Rijs, koper
- Durk Kempe, landbouwer te Oudega, koper
- Jelle Meinesz, ontvanger der belastingen te Balk, koper
- Jolle Meinesz, boer te Nijega, koper
- Gerrit Jans Klijnstra, boer te Nijega, koper
- Johannes Martinus van der Velde, heel- en vroedmeester te Balk, koper
- Jan Ottes de Jong, schipper te Balk, koper  
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 75 en 1 d.d. 27 december 1827
 
1828 Balk, notaris W. J. Hemsing Schuldbekentenis Betreft een kapitaal van fl. 600
- Johannes Martinus van der Velde, heel- en vroedmeester te Balk, debiteur
- Joseph Loddy, schoenmaker te Balk, crediteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 10 d.d. 22 januari 1828
 
1838 Balk, notaris W. J. Hemsing Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 600
- Johannes Martinus van de Velde, heel- en vroedmeester te Balk, gehuwd met  Johanna Wijnanda Stockman, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerl van Swinderen te Rijs, crediteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7009 Repertoirenr.: 39 d.d. 10 april 1838
 
1845 Balk, notaris W. J. Hemsing Schuldbewijs met onderzetting Betreft een kapitaal van fl. 1400
- Johannes Martinus van der Velde, heel- en vroedmeester te Balk, gehuwd met  Johanna Wijnanda Stockman, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerl van Swinderen, grietman te Rijs, crediteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7014 Repertoirenr.: 22 d.d. 1 februari 1845
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 4 juli 2009 laatste wijziging: 24-08-2023