persoonlijke gegevens van Gerrit Hanzes van der Veer (Zijlstra)

Gerrit Hanzes van der Veer, geboren op 22 september 1788 te Workum, gedoopt op 12 oktober 1788 te Workum, als zoon van Hans Folkerts en Sytske Gerrits. Overleden op 10 januari 1859 op nummer 193 te Balk, 70 jaar oud.
winkelier te Balk (1815 - 1826), sjouwerman te Balk (1829), werkman te Balk (1831), suikerballetjesmaker te Balk (1859)
aangifte overlijden op 10 januari 1859 aktenummer 6, getuigen:
Roelof Jeltes Kooiman kramer 38 jaar wonende te Balk
Jan Kornelis Hoekstra werkman 52 jaar wonende te Balk
Op 25 mei 1814 getrouwd in de gemeente Workum met:
Sietske Willems Visser, geboren op ? te Amsterdam, als dochter van Willem Atzes en Berber Sybrands. Overleden op 25 februari 1860 op nummer 193 te Balk, 72 jaar oud.
aangifte overlijden op 27 februari 1860 aktenummer 19, getuigen:
Kornelsi Jans Kuperus werkman 53 jaar wonende te Balk
Jan Kornelis Hoekstra arbeider 53 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Hans, geboren op 31 januari 1815 op nummer 138 te Balk. Op 25 november 1844 getrowud in de gemeente Tietjerksteradeel met Trijntje Willems Zwolstra, leeftijd 24 jaar, geboren te Oostermeer Willem Harmens Zwolstra en Tyttje Wierds Wierdema.
aangifte geboorte op 1 februari 1815 aktenummer 5, getuigen:
Hendrik Alles van Wielen horlogemaker 40 jaar wonende te Balk op nummer 139
Jan Brands van der Goot koopman 28 jaar wonende te Balk op nummer 137
2. Berber, geboren op 2 juni 1816 op nummer 63 te Balk. Overleden op 14 februari 1817 op nummer 63 te Balk, 8 maanden oud.
aangifte geboorte op 3 juni 1816 aktenummer 51, getuigen:
Theunis Iedes Beekhof gemeentetamboer 48 jaar wonende te Balk op nummer 62
Hidde Jakobs Koornstra meester slager 34 jaar wonende te Balk op nummer 60
aangifte overlijden op 15 februari 1817 blad 3, getuigen:
Theunis Iedes Beekhof omroeper 48 jaar wonende te Balk geburen
Hein Jurjens ten Brink wagenmaker 39 jaar wonende te Balk geburen
3. Berber, geboren 29 september 1818 op nummer 130 te Balk. Naaister te Balk. Overleden op 21 augustus 1877 te Balk, 58 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 30 september 1818 aktenummer 53, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 27 jaar wonende te Balk op nummer 120
Wander Annes Tuinier agent van politie 40 jaar wonende te Balk op nummer 106
aangifte overlijden op 21 augustus 1877 aktenummer 58, getuigen:
Pier Tijsses Piersma koopman 34 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 69 jaar wonende te Balk
4. Willem, geboren op 6 mei 1821 op nummer 130 te Balk. Overleden op 27 november 1831 op nummer 115 te Balk, 10 jaar oud.
aangifte geboorte op 7 mei 1821 aktenummer 47, getuigen:
Anne Pieters Kramer schoenlapper 55 jaar wonende te Balk op nummer 133
Johannes Thomas Trinks wolkammer 24 jaar wonende te Balk op nummer 131
aangifte overlijden op 28 november 1831 blad 17, getuigen:
Lieuwe Klazes Visser visser 27 jaar wonende te Balk
Bauke Johannes Betzema zetmeijer 74 jaar wonende te Balk
5. Volkert, geboren op 20 november 1823 op nummer 130 te Balk. Overleden op 20 augustus 1849 op nummer 138 te Balk, 26 jaar oud. Op 13 december 1846 getrouwd in de gemeente Lemsterland met Martien Jans Visser, leeftijd 32 jaar, geboren te Lemmer als dochter van Jan Jans Visser en Antje Pieters Vlig.
aangifte geboorte op 21 november 1823 aktenummer 92, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 32 jaar wonende te Balk op nummer 120
Sjirk Jans Haga brievenbode 45 jaar wonende te Balk op nummer 86
aangifte overlijden op 21 augustus 1849 blad 21 / 1-10, getuigen:
Petrus Martens van der Goot slijter 28 jaar wonende te Balk
Jacob Willems Smits touwslager 29 jaar wonende te Balk
6. Sybren, geboren op 20 april 1826 op nummer 130 te Balk. Op 10 juni 1855 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Maria Elisabeth Hornstra, leeftijd 27 jaar, geboren te Sondel als dochter van Johannes Jelles Hornstra en Roelofke Hendriks Hoekstra
aangifte geboorte op 21 november 1823 aktenummer 92, getuigen:
Rein Lijkles Bosma werkman 35 jaar wonende te Balk op nummer 130
Johannes Thomas Trinks wolkammer 31 jaar wonende te Balk op nummer 131
 
 
 
Workum. Naamsaanneming 1811
Bijzonderheden:
Zijn weduwe Sytske Gerrits Kind(eren): Hiltje 26, Balk, Antje 25, Gerrit 23
Hans Folkerts Zijlstra, wonende te Workum, ingeschreven
bron Tresoar: Workum, archiefnummer 29, Register van familienamen -  inventarisnummer 0073
 
Militairen 1795-1815 inschrijving. Friese militairen onder Napoleon

Bijzonderheden:
Zijlstra, Gerrit Hanzes dagloner, geb. Workum 12.10.1788, wonende aldaar, zoon van Hans Folkerts Zijlstra, overleden en Sytske Gerrits lichting 1809 mairie Hallum; plaatsvervanger voor Arjen Cornelis Slim (1789) te Hallum; fuselier 87e Cohorte Nat. Garde 1e Ban; in 1812 bevorderd; nadien ingedeeld bij het 147e regiment van linie; wordt door de Kozakken krijgsgevangen genomen en weer vrij gelaten; op lijst 19.02.1814 deserteurs uit Franse krijgsmacht die zich bij terugkeer hebben aangemeld voor de Nat. Militie; was toen 25 jaar; bij aanneming familienaam 23 jaar, 19.02.1814 vermeld als zijnde door de kozakken gevangen genomen; weer vrijgelaten doch niet teruggekeerd

Bronnen: Tresoar toegang 8/3397 nr. 106 30.06.1812; 4056.154; 4621 nr. 86a; Raf Workum fol. 117
 
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 186 - huisnummer Balk 130
klik hier voor het complete formulier ondertekend door Gerrit Hanzes van der Veer
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Gerrit Hanzes van der Veer 1788-1859  
     
woonadressen familie van der Veer
periode adres bron
1815 Raadhuisstraat 13 huisnummer Balk 138
1816 van Swinderenstraat 52 huisnummer Balk 63
1818 - 1826 Raadhuisstraat 25 huisnummer Balk 130
1829 Raadhuisstraat 25 volkstelling 1829, blad 186, huisnummer Balk 130
1840 Raadhuisstraat 13 volkstelling 1840; huisnummer Balk 138
1849 - 1859 Raadhuisstraat 13 woningregister 1849 - 1859 blad 273; huisnummer Balk 138 / 193
1859 - 1860 Raadhuisstraat 13 woningregister 1859 - 1869 blad 91; kad. gem. Balk A 146, huisnr. Balk 193
     
eigendommen van Gerrit Hanzes van der Veer
periode adres bron
18?? - 1830 Raadhuisstraat 25 huisnummer Balk 130
     
notariële acten
 
1830 Sloten, notaris Johannes Ruardi Koopakte. Een huis en tuin etc. te Balk fl 1000,-
-  Gerryt Hanses van der Veer, wonende te Balk, verkoper
-  Gerryt Tijsses Bosma, wonende te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118010 Repertoirenr.: 118014 Aktenr. 126 d.d. 14 januari 1830
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 23 maart 2022 laatste wijziging: 25-08-2023