persoonlijke gegevens van Joachim Ages Tromp koopman te Balk
Joachim Ages Tromp, geboren op 30 januari 1832 op nummer 149 te Balk als zoon van Age Michiels Tromp, koopman te Balk, en Janetta Wilhelmina van Broekhuizen. Overleden op 1 oktober 1890 te Balk, 58 jaar oud, ongehuwd.
aangifte geboorte op 31 januari 1832 aktenummer 5, koopman te Balk, getuigen:
Jan Ottes de Jong koopman en schipper 39 jaar wonende te Balk
Laas Spannenburg goud- en zilversmid 24 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 3 oktober 1890 aktenummer 95, koopman te Balk, getuigen:
Johannes Klazes van Hout timmerman 61 jaar wonende te Balk
Reitze Jaarsma predikant 38 jaar wonende te Balk
       
 
 
Joachim Ages Tromp
Joachim Ages Tromp
bron: Leeuwarder Courant van 20 december 1872
bron: Leeuwarder Courant van 14 januari 1876
   
Joachim Ages Tromp
Joachim Ages Tromp
bron: Leeuwarder Courant van 25 juli 1876
bron: Leeuwarder Courant van 15 december 1876
   
Joachim Ages Tromp
Joachim Ages Tromp
bron: Leeuwarder Courant van 11 december 1877
bron: Leeuwarder Courant van 15 oktober 1884
   
Joachim Ages Tromp
Joahcim Ages Tromp
bron: Leeuwarder Courant van 6 augustus 1887
bron: Leeuwarder Courant van 5 oktober 1888
 
Joachim Ages Tromp
bron: Leeuwarder Courant van 4 oktober 1890
 
boelgoed
 
Joachim Ages Tromp
bron: Leeuwarder Courant van 6 december 1890
bron: Leeuwarder Courant van 26 mei 1891
 
eigendommen van Joachim Ages Tromp
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nr

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijv.
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
133
 
koopbrief
8100,-
16 mei 1856
707,314
19 jun 1868
24 feb 1877
geheel
Balk
A
133a
         
Balk
A
134
         
1/2 Balk
A
127
         
1/2 Woudsend
A
410
         
1/2 Woudsend
A
411
         
1/2 Woudsend
A
737
         
1/2 Balk
A
126
         
Woudsend
A
414
         
Woudsend
A
415
         
Woudsend
A
738
         
1/2 Woudsend
A
670a
         
1/2 Woudsend
A
670
         
1/2 Woudsend
A
204a
         
1/2 Woudsend
A
260
 
publ. verkoop
123,-
11 feb 1862
       
Balk
A
125
 
publ. verkoop
1110,-
22 apr 1864
       
Balk
I
63
 
publ. verkoop
2300,-
19 mei 1865
       
1/2 Balk
A
126
 
koopbrief
1500,-
26 mrt 1867
       
1/2 Balk
A
127
         
Balk
A
160
 
1/7 bij pub verkoop
930,-
21 mei 1867
       
 
6/7 bij koopbrief
915,87
17 jun 1870
       
Balk
I
61
 
idem
778,-
idem
       
Balk
I
62
         
Balk
A
429
 
scheiding
1775,-
28 jul 1868
       
Balk
A
430
         
Balk
D
306
         
Balk
D
309
         
Balk
I
60
 
koopbrief
4000,-
24 jan 1871
       
Balk
A
124
 
koopbrief
800,-
2 sep 1873
       
Balk
I
198
 
koopbrief
8718,78
21 jun 1883
       
Balk
I
200
         
Balk
I
262
         
Balk
I
263
         
Balk
I
264
         
Balk
I
266
         
Balk
I
268
         
Balk
A
38
         
Balk
A
72
         
Balk
H
693
         
Woudsend
B
122
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1047, folio 42, nummer 121
 
 
De percelen gemeente Balk sectie A 429,430 en D 306 en 309 zijn bezwaard met vruchtgebruik ten behoeve van Janette Wilhelmina van Broekhuizen weduwe A.M. Tromp koopvrouw te Balk. Zie acte van scheiding overgeschreven 28 juli 1868 deel 162 nr 64.
 
verkoop woningen
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 28 november 1890
bron: Leeuwarder Courant van 12 december 1890
 
object 1 = Balk A 133; nu Raadhuisstraat 2 object 5 = Balk A 126;
object 2 = Balk A 134, nu Raadhuisstraat 3 object 6 = Balk A 125?
object 3a = Balk A 133a; nu Raadhuisstraat 1 object 7 = Balk A 124?
object 4 = Balk A 127; object 8 = Balk A 160; nu Raadhuisstraat 32
 
verkoop
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 29 december 1890
bron: Leeuwarder Courant van 16 januari 1891
   
perceel A = perceel C =
perceel B = perceel D = Balk A 98a; nu Lytse Side 10
   

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 september 2009 laatste wijziging: 15-08-2022