mr. Cornelis Jan Tromp inschrijving register hypotheken 69: 105 / 655
Cornelis Jan Tromp, geboren op 21 november 1858 te Balk, zoon van Solco Jans Tromp, medicinaal docter te Balk, en Hinke Poppes. Overleden op 28 maart 1923 te Balk, 64 jaar oud, ongehuwd.
beroep:
aangifte geboorte op 23 november 1858 aktenummer / pagina 51, medicinaal docter te Balk, getuigen:
Poppe Cornelis Poppes kandidaat notaris 38 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 49 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 28 maart 1923 aktenummer 29, zonder beroep te Balk, getuigen:
Harmen Bijl directeur post- en telegraafkantoor te Balk 47 jaar wonende te Balk
Geert Bos gemeenteveldwachter 64 jaar wonende te Balk
 
 
waterschap  
bron: Leeuwarder Courant van 27 augustus 1909
 
bron: Leeuwarder Courant van 12 april 1912
 
Cornelis Jan Tromp
bron: Leeuwarder Courant van 29 maart 1923
 
Cornelis Jan Tromp
bron: Leeuwarder Courant van 20 augustus 1909 bron: Leeuwarder Courant van 27 april 1923
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Solco Jans Tromp 1823-1870 Cornelis Jan Tromp 1858-1923 --
  broers / zusters / zwagers  
  Jan Cornelis Tromp 1855-1909  
  Poppe Sikkes Poppes 1847 -1903  
woonadressen Cornelis Jan Tromp
periode adres bron
1858 - 1869 van Swinderenstraat 11 woningregister 1859 - 1869 blad 14; kad. gem. Balk sectie A 275; huisnr. Balk 43
1869 - 1878 van Swinderenstraat 11 woningregister 1869 - 1879 blad 54; kad. gem. Balk A 483; volgnr. 260 / 247
1878 - 18?? Leiden  
18?? - 1885 Zoeterwoude  
1885 - 1889 van Swinderenstraat 11 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 119; kad. gem. Balk sectie A nummer 483
1889 - 1891 Haarlem  
1891 - 1900 van Swinderenstraat 11 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 40; huisnummer Balk 43
1900 - 1908 van Swinderenstraat 7 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 37; huisnummer Balk 38 / 45
1908 - 1910 Dubbelstraat 5 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 324; huisnummer Balk 228 / 352
1911 - 1920 Dubbelstraat 5 bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 14; huisnummer Balk 352 / 387
1921 - 1923 Dubbelstraat 5 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 360; huisnummer Balk 411
     
eigendommen van Cornelis Jan Tromp
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
238
 
scheiding
1500,-
1 oct 1895
       
Balk
H
951
 
3640,40
       
Woudsend
A
486
 
1615,-
       
Woudsend
A
770
         
1/2 Heeg
D
543
 
scheiding
 
2 mrt 1896
       
1/2 Heeg
D
542
         
1/2 Heeg
D
847
         
1/2 Nieuwland
C
1
         
1/3 Balk
H
848
         
6 graven
         
1/2 Oosterzee
C
1370
 
scheiding
 
28 mei 1896
       
1/2 Oosterzee
C
1373
         
1/2 Balk
A
646
         
1/2 Balk
A
647
         
1/2 Balk
A
648
         
1/2 Balk
A
74
         
1/2 Balk
A
76
         
1/2 Balk B 62, 65, 944, 1021, 1043        
1/2 Balk H 296, 297, 299, 300, 301, 992        
1/2 Heeg D 534, 535, 541, 544, 545,546, 547, 548, 552, 829, 830, 1299, 1300, 1301        
1/2 Balk B 84, 85, 86, 87, 88, 422, 1246, 1247, 1248, 1256        
1/2 Woudsend B 165, 167, 178, 180        
1/2 Langweer E 688, 689, 717, 718, 1011, 1237, 1238, 1243, 1244, 1245, 1246, 1882, 1958, 2027, 2028, 2038, 2043, 2044, 2045, 2046, 2048, 2262, 2281, 2282, 2494, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2519, 2520        
Balk
A
646
 
scheiding
84332,07
24 dec 1898
       
Balk
A
647
         
Balk
A
648
         
Balk B 62, 65, 944, 1021, 1043, 1347        
Balk H 296, 297, 299, 300, 301, 992        
Langweer E 688, 689, 718, 1011, 1245, 1246, 1958, 2027, 2028, 2036, 2045, 2046, 2048, 2262, 2282, 2494, 2498, 2499, 2500, 2502, 2519, 2520, 2889, 2890, 2891        
1/2 Langweer E 1237, 1238, 2043, 2044        
Langweer
E
1955
 
toewijzing
2050,-
21 mei 1904
       
Langweer
E
2035
 
koopacte
1750,-
15 juni 1904
       
Balk
A
815
 
scheiding
55194,70
25 apr 1908
       
Balk
A
816
         
Balk
A
738
         
Balk
A
739
         
Balk
A
740
         
Balk
A
754
         
Balk
A
705
         
Balk B 55, 56, 57, 58, 841, 842        
Balk B 945, 844, 1506, 1020        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1110, folio 105, nummer 655
notariële acten
 
1896 Balk, notaris L. H. Potma  Boedelscheiding
- Jeltje Tromp te Balk, weduwe van Poppe Cornelis Poppes
- Jan Cornelis Tromp te Balk
- Poppe Sikkes Poppes te Balk, gehuwd met Eelkjen Anna Tromp
- Cornelis Jan Tromp te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7069 Repertoirenr.: 12 d.d. 14 februari 1896
 
1898 Balk, notaris J. H. Noordenbos Boedelscheiding
Betreft de scheiding van saten en landen te Wijckel, Ypecolsga, Oosthem, Harich, Tjerkgaast en Langweer, geschat op fl. 6115
- Jan Cornelis Tromp te Balk
- Cornelis Jan Tromp te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7073 Repertoirenr.: 59 d.d. 19 december 1898
 
1912 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte Betreft de verkoop van weiland te Harich, koopsom fl. 3910
- Cornelis Jan Tromp te Balk, verkoper
- Woningstichting Gemeente Gaasterland te Gaasterland, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7089 Repertoirenr.: 36 d.d. 13 april 1912
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 30 november 2008 laatste wijziging: 3-12-2023