Johannes Thomas Trinks (Trenks) Register hypotheken 69: 15 / 166
Johannes Thomas Trinks, geboren op 11 december 1796 te Balk, gedoopt op 25 december 1796 te Balk (Hervormd), zoon van Frans Trens, meester wolkammer te Balk, en Geertrui Rinia. Overleden op 13 oktober 1863 te Balk, 66 jaar oud.
wolkammer en grossier te Balk
aangifte overlijden op 14 oktober 1863 aktenummer 82, winkeliersche te Balk, getuigen:
Geert Thomas Rinkema schipper 45 jaar wonende te Balk
Hessel Frederiks van Diepenbos kleermaker 35 jaar wonende te Balk
Op 24 juli 1825 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Annigjen Alberts Ekker, geboren op 23 maart 1803 te Steenwijkerwold, dochter van Albert Jans Ekker, molenaarsknecht te Balk, en Annigje Roels. Overleden op 27 juli 1874 te Koudum, 71 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruida, geboren op 5 december 1825 op nummer 131 te Balk. Op 1 april 1849 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gerrit Jans Poppes, oud 25 jaar, geboren te Balk, zoon van Jan Baukes Poppes en Jantje Gerrits Fellinga.
aangifte geboorte op 7 december 1825 aktenummer 107 door Johannes Trinks wolkammer te Balk, getuigen:
Gerrit Hanzes van der Veer winkelier 36 jaar wonende op nummer 130 te Balk
Rein Lijkles Bosma werkman 35 jaar wonende op nummer 131 te Balk
2. Albert, geboren op 7 november 1827 op nummer 131 te Balk. Op 13 april 1851 getrouwd in de gemeente Sloten met Hiltje Pieters van der Wal, oud 27 jaar, geboren te Sloten, dochter van Pieter Eiles van der Wal en Klaaske Pieters Spoelstra.
aangifte geboorte op 8 november 1827 aktenummer 42 door Johannes Trinks wolkammer te Balk, getuigen:
Thomas Jans Rinkema koopman 49 jaar wonende op nummer 132 te Balk
Hendrik Rienks Ronner wolkammersknecht 45 jaar wonende op nummer 77 te Balk
3. Geert, geboren op 22 oktober 1830 op nummer 131 te Balk. Overleden op 11 februari 1913 te Harlingen, 82 jaar oud.
aangifte geboorte op 22 oktober 1830 aktenummer 85 door Johannes Trinks wolkammer te Balk, getuigen:
Hendriks Riens Ronner wolkammersknecht 49 jaar wonende te Balk
Rinze Aukes Overzee schoenmakersknecht 45 jaar wonende te Balk
4. Hendrik, geboren op 31 oktober 1832 op nummer 131 te Balk. Tapper. Overleden op 7 september 1875 te Balk, 42 jaar oud. Op 15 mei 1859 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sybrigjen Gooitzens Meiboom, oud 28 jaar, geboren te Balk, dochter van Gooitzen Harmens Meiboom en Antje Scholtes Sytsma.
aangifte geboorte op 1 november 1832 aktenummer 83 door Johannes Trinks wolkammer te Balk, getuigen:
Thomas Jans Rinkema koopman 54 jaar wonende te Balk
Johan Georg Konig huisschilder en glazenier 38 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 7 september 1875 aktenummer 70, getuigen:
Sybren Tomas Teppema koopman 29 jaar wonende te Balk
Johan Frederik Christoffel Sluyter zadelmaker 76 jaar wonende te Balk
5. Jantjen, geboren op 24 augustus 1834 op nummer 131 te Balk. Op 9 mei 1869 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Scholte Pieters Drijfhout, oud 35 jaar, geboren te Balk, zoon van Pieter Halbes Drijfhout, wagenmaker te Balk, en Harmke Scholtens Sytsma
aangifte geboorte op 25 augustus 1834 aktenummer B39 door Johannes Trinks wolkammer te Balk, getuigen:
Thomas Jans Rinkema koopman 56 jaar wonende te Balk
Jouke Sipkes Slooterdijk bakker 22 jaar wonende te Balk
6. Fedde, geboren op 13 augustus 1836 op nummer 131 te Balk. Overleden op 11 juli 1918 te Mirns en Bakhuizen, 81 jaar oud. Getrouwd op 11 mei 1867 in de gemeente Gaasterland met Sierd Tittes Stoffelsma , oud 32 jaar, geboren te Wijckel, dochter van Titte Stoffels Stoffelsma en Tjiets Ykes de Jong.
aangifte geboorte op 13 augustus 1836 aktenummer B37 door Johannes Trinks wolkammer te Balk, getuigen:
Thomas Jans Rinkema koopman 59 jaar wonende te Balk
Hermanus Fokkes Steggerda huisschilder en glazenmaker 33 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 12 juli 1918 aktenummer 38, getuigen:
Johannes Sikkes houtkoopman 70 jaar wonende te Mirns en Bakhuizen
Jan Visser veehouder 55 jaar wonende te Mirns en Bakhuizen
7. Geertje, geboren op 3 september 1842 op nummer 131 te Balk. Overleden op 7 juni 1912 te Makkum, 69 jaar oud. Op 23 april 1874 in gemeente Hemelumer Oldeferd getrouwd met Auke Velds, oud 40 jaar, geboren te Sneek, zoon van Steven Wynand Velds en Hendrika Brander.
aangifte geboorte op 5 september 1842 aktenummer B44 door Johannes Trinks wolkammer te Balk, getuigen:
Thomas Jans Rinkema winkelier 64 jaar wonende te Balk
Hermanus Durk Duijff horlogemaker 37 jaar wonende te Balk
 
Auke was bakker te Makkum. Er is een grote scheepskist bewaard gebleven, waarin hij zijn taaipoppen bewaarde. Volgens de familie-overlevering vertrok hij per koetsje naar Balk toen hem was gezegd dat daar een leuk meisje woonde. Hij belde daar aan bij de familie Trinks en vroeg of hij er wat water kon drinken. Later trouwde hij met dochter Geertje. bron: Herweijer Genealogie
 
 
 
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 188 - huisnummer Balk 131
klik hier voor het complete formulier ondertekend door Johannes Thomas Trinks
 
Johannes Thomas Trinks  
Johannes Thomas Trinks
bron: Leeuwarder Courant van 29 januari 1875
 
 
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 15 januari 1875
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Frans Trenks 17?? - 1806 Johannes Thoma Trinks 1796-1863 Hendrik Trinks 1832 - 1875
Albert Jans Ekker 1755-1809 broers / zusters Scholte Pieters Drijfhout 1833-1900
     
woonadressen familie Trinks
periode adres bron
1825 Raadhuisstraat 24 huisnummer Balk 131
1829 Raadhuisstraat 24 volkstelling 1829; blad 188, huisnummer Balk 131
1840 Raadhuisstraat 24 volkstelling 1840; huisnummer Balk 131
1849 - 1859 Raadhuisstraat 24 woningregister 1849 - 1859 blad 259; huisnummer Balk 131 / 185
1859 - 1869 Raadhuisstraat 24 woningregister 1859 - 1869 blad 87; huisnummer Balk 185
     
eigendommen van Johannes Thomas Trinks
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
153
00 03 70
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 258 Johannes Thomas Trenks, wolkammer te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
154
 
publ. verkoop
750,-
2 april 1844
       
Balk
H
344
 
koopbrief
700,-
200,-
5 mei 1846
       
Balk
H
387
         
Balk
H
644
         
Balk
H
645
         
Balk
H
646
         
Balk
H
647
         
Balk
H
648
         
Balk
I
33
 
publ. verkoop
1311,-
22 mrt 1853
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1020, folio 15, nummer 166
notariële acten
 
1827 Balk, notaris W. J. Hemsing Schuldbekentenis. Betreft een kapitaal van fl. 650
- Rintje Hendriks van der Goot te Nijemirdum, gehuwd met  Geeske Jans Wispelwey, debiteur
- Johannes Trinks, wolkammer te Balk, crediteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 55 d.d. 28 oktober 1827
 
1843 Balk, notaris W. J. Hemsing
Koopakte Betreft de verkoop van vastigheden te Hemelum, koopsom fl. 500
- Johannes Thomas Trinks, wolkammer te Balk, verkoper
- Rients Jeljers Bouma, koemelker te Hemelum, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7012 Repertoirenr.: 79 d.d. 20 september 1843
 
1843 Balk, notaris W. J. Hemsing
Provisionele en finale toewijzing Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 750
- Lykeltje Gerrits Bosman, winkelier te Balk, verkoper
- Johannes Thomas Trinks, wolkammer te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7012 Repertoirenr.: 90 en 102 d.d. 22 november 1843
 
1846 Balk, notaris W. J. Hemsing Koopakte. Betreft de verkoop van vastigheden te Harich, koopsom fl. 700
- Thomas Jans Rinkema, koopman en winkelier te Balk,  verkoper
- Johannes Thomas Trinks, wolkammer te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7015 Repertoirenr.: 20 d.d. 18 februari 1846
 
1863 Balk, notaris G. Zandstra Koopacte. Betreft de verkoop van een strook grond te Balk, koopsom fl. 90
- Johannes Thomas Trinks te Balk, verkoper
- Diakonie D.G. Gemeente te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7034 Repertoirenr.: 4 d.d. 17 januari 1863
 
1875 Koudum, notaris H. J. de Carpentier  Provisionele en finale toewijzing. Betreft de verkoop van vastigheden, koopsom fl. 8597
- Scholte Drijfhout te Balk, gehuwd met Jantje Trinks,  verkoper
- Fedde Trinks te Bakhuizen, verkoper, tevens als toeziend  voogd
- Auke Velds te Makkum, gehuwd met Geertje Trinks, verkoper  en koper
- Geertruida Trinks te Oldemarkt, weduwe van Gerrit Jans  Poppes, verkoper, tevens als moeder van en voogd over  Johannes, Thomas, Pieter en Baukje Poppes
- Jantje Poppes te Oldemarkt, verkoper
- Geert Trinks te Koudum, verkoper en koper
- Jan Barteld Knol te Steenwijkerwold, verkoper, tevens als  toeziend voogd
- Hendrik Trinks te Balk, verkoper
- Albert Trinks te Steenwijkerwold, verkoper, tevens als  vader van en voogd over Annigje, Pieter, Geertruida Rinia  en Klaaske Trinks
- jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen te Rijs,  koper
- Wiebe Brandsma te Balk, koper
- Femme Zalmstra te Koudum, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 72055 Repertoirenr.: 6 en 14 d.d. 20 januari 1875
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 21 augustus 2011 laatste wijziging: 25-08-2023