persoonlijke gegevens van Hendrik Johannes Trinks, tapper te Balk
Hendrik Johannes Trinks, geboren op 31 oktober 1832 te Balk op nr. 131, als zoon van Johannes Thomas Trinks, wolkammer te Balk, en Annigje Alberts Ekker. Overleden op 7 september 1875 te Balk, 42 jaar oud.
aangifte geboorte op 1 november 1832 aktenummer 83, wolkammer, getuigen:
Thomas Jans Rinkema koopman 54 jaar wonende te Balk
Johan Georg Konig huisschilder en glazenier 38 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 7 september 1875 aktenummer 70, getuigen:
Sybren Tomas Teppema koopman 29 jaar wonende te Balk
Johan Frederik Christoffel Sluyter zadelmaker 76 jaar wonende te Balk
Op 15 mei 1859 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Sybrigjen Gooitzens Meiboom, geboren op 24 september 1830 te Balk op nr. 64, als dochter van Gooitzen Harmens Meiboom, bakker te Balk, en Antje Scholtes Sytsma. Overleden op 14 augustus 1898, Lemsterland, 67 jaar oud.
aangifte geboorte op 26 september 1830 aktenummer 75, broodbakker, getuigen:
Jurjen Harmen Harmanides kledermaker 52 jaar wonende te Balk
Obe Meinesz Smid grofsmid 27 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Thomas, geboren op 17 januari 1861 te Balk.
aangifte geboorte op 18 januari 1861 aktenummer 5, tapper, getuigen:
Jan de Vries winkelier 52 jaar wonende te Balk
Age Hanzes van der Veer timmerman 26 jaar wonende te Balk
 
eigendommen van Hendrik Johannes Trinks
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
253
               
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris , folio , nummer
notariële acten
 
1858 Balk, notaris G. Zandstra Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en herberg te Balk, koopsom fl. 2230
- Tjepkje Wiebrens van Os te Balk, weduwe van Pieter Thibaudier, verkoper
- Jacob Willems Damstra te Oudemirdum, verkoper
- Hendrik Johannes Trinks te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7029 Repertoirenr.: 102 en 104 d.d. 27 oktober 1858
 
1859 Balk, notaris G. Zandstra Schuldbekentenis Betreft een kapitaal van fl. 1500
- Hendrik Johannes Trinks te Balk, debiteur
- Ruurdtje Siemens de Boer te Harich, weduwe van Age Lykeles Wierstra, crediteur
- Taeke Harmens Visser te Balk, acceptant
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7030 Repertoirenr.: 61 d.d. 13 mei 1859
 
1877 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte Betreft de verkoop van een huis met erf te Balk, koopsom fl. 6500
- Sybrig Meiboom te Lemmer, weduwe van Hendrik Johannes Trinks, gehuwd met  Wiebe Brouwer, verkoper, tevens als moeder van en voogd over Johannes Thomas  Hendriks Trinks
- Pieter Pieters ten Woude te Oudemirdum, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7050 Repertoirenr.: 85 d.d. 10 oktober 1877
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 25 juli 2009 laatste wijziging: 8-11-2020