Sjoerd Tijsses Tijsma
kadastrale legger: Balk 2058 & 3515 inschrijving hypotheken 2 register 69: 107 / 239
Sjoerd Tijsses Tijsma, geboren 5 september 1871 te Balk, .
Zoon van Tijs Sjoerds Tijsma, koopman te Balk, en Antje Tiedes Samplonius
Overleden 6 oktober 1943 te Heerenveen, 72 jaar oud.
Beroep: koopman en schipper te Balk, houthandelaar te Balk (1943)
aangifte geboorte op 7 september 1871 aktenummer 107, getuigen:
Johannes Ykes van der Goot schipper 31 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 63 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 7 oktober 1943 aktenummer 278 , getuigen:
Auke van der Meer concierge ziekenhuis 44 jaar wonende te Heerenveen
Op 1 juni 1899 getrouwd in Gaasterland met:
Fokeltje Hylkes Buwalda, geboren op 19 april 1875 te Warns.
Dochter van Hylke Alberts Buwalda, verver te Harich (1899), en Trijntje Theodorus Westhof.
Overleden 8 februari 1943 te Sneek, 67 jaar oud.
Beroep:
aangifte geboorte op 20 april 1875 aktenummer 72, getuigen:
Taek Plantenga secretaris 62 jaar wonende te Koudum
Tjietje Faber klerk 29 jaar wonende te Koudum
aangifte overlijden op 9 februari 1943 aktenummer 31 , getuigen:
Hijlke Tijsma timmerman 41 jaar wonende te Balk
Kinderen:
1. Tijs, geboren 7 maart 1900 te Balk. Leeuwarden,
Overleden op 3 december 1988 te Leeuwarden, 88 jaar oud.
Beroep: ambtenaar secretarie te Huizum (1928)
aangifte geboorte op 8 maart 1900 aktenummer 35, getuigen:
Pieter Haga commies 53 jaar wonende te Balk
Kornelis Bijlsma grofsmid 48 jaar wonende te Balk
Op 21 april 1928 getrouwd in de gemeente Leeuwarderadeel met:
Femke Hendrika Faber, leeftijd 25 jaar, wonende te Enkhuizen, geboren te Leeuwarden.
Dochter van Lieuwe Faber, bedrijfsleider haardenfabriek te Enkhuizen, Geertje Johanna Catharina Haaksma.
 
2. Hylke, geboren 22 januari 1902 te Balk.
3. Levenloos kind, geboren op 29 november 1903 te Balk.
beroep: -
aangifte overlijden op 8 maart 1900 aktenummer 86, getuigen:
Pieter Haga commies 56 jaar wonende te Balk
Teijmen Wouter Bosma winkelier 45 jaar wonende te Balk
4. Trijntje, geboren op 23 mei 1907 te Balk.
Overleden op 31 januari 1993 te Sneek, 85 jaar oud.
Beroep: -
aangifte geboorte op 24 mei 1905 aktenummer 65, getuigen:
Pieter Haga commies 60 jaar wonende te Balk
Teijmen Wouter Bosma winkelier 49 jaar wonende te Balk
Op 27 april 1935 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Rinke Hoekema, van boerenbedrijf wonende te Koudum (1935), leeftijd 29 jaar, geboren te Ried.
Zoon van Taeke Hoekema, landbouwer wonende te Ried (1906), en Doedtje de Vries.
 
 
 
Sjoerd Tijsses Tijsma
Sjoerd Tijsma
 
schip in de Luts
foto 003-115 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
Het schip van de Tijsma's voor de wal aan de Harichsterzijde met aan het roer Hylke Tijsma, op de giek Sjoerd Tijsma. De foto is genomen rond 1920? Links de winkel van Minne Overdiep.
 
verkoop praamscheepje
bron: Leeuwarder Courant van 23 mei 1922
 
vrachtschip "Trijntje"
foto 027-009 beschikbaar gesteld door Gerard Tijsma
Motorboot "Trijntje" van S. Tijsma, Balk 17 m3. Staand op de boot links Hylke Sjoerds Tijsma en rechts Sjoerd Tijsses Tijsma. De foto is waarschijnlijk genomen zo rond 1930
 
opheffing samenwerking
bron: Leeuwarder Courant van 13 maart 1933
 
waarschuwing
bron: Leeuwarder Courant van 20 april 1936
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Tijs Sjoerds Tijsma 1839-1929 Sjoerd Tijsses Tijsma 1871-1943 Hylke Sjoerd Tijsma 1902-1966
  broers / zusters / zwagers  
  Teijmen Wouter Bosma  
  Tiede Tijsma  
  Cornelis Jac. Cannegieter  
woonadressen familie Tijsma
periode adres bron
1900 - 1910 Raadhuisstraat 30 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 262; huisnummer 181 / 280
1910 - 1920 Raadhuisstraat 30 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 22; huisummer 280 / 314
1921 - 1921 Raadhuisstraat 30 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 303; huisnummer 340
1921 - 1930 Raadhuisstraat 53 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 274; huisnummer 309
1931 - 1939 Raadhuisstraat 53 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 258; huisnummer 304
1939 - 19??    
eigendommen van Sjoerd Tijsses Tijsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
158
 
koopacte
1150,-
14 mrt 1899
       
Balk
A
881
 
koopacte
4000,-
18 juli 1921
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1112, folio 107, nummer 239
legger kadastrale gemeente Balk
kadastrale gemeente sectie nummer opper- vlakte soort eigendom beknopte omschrijving der plaats gehad hebben veranderingen waaruit getrokken waar overgebracht
Balk A 158 00 03 00 huis en erf dj 1922 verkoop 73 / 111 1969 / 1 3512 /1
               
bron: kadaster.nl; legger Balk 2058 Sjoerd Tijsses Tijsma koopman te Balk
legger kadastrale gemeente Balk
kadastrale gemeente sectie nummer opper- vlakte soort eigendom beknopte omschrijving der plaats gehad hebben veranderingen waaruit getrokken waar overgebracht
Balk A 881 00 02 25 huis en erf dj 1945 scheiding 73 / 10 1990 / 17 4211 / 2
               
bron: kadaster.nl; legger Balk 3514 Sjoerd Tijsses Tijsma koopman te Balk nummer 309 later 304
notariële acten
 
1899 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopacte
Betreft de verkoop van een huis met erf te Balk, koopsom fl. 1150
- Rein Bets te Balk, verkoper
- Sjoerd Tysma te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7074 Repertoirenr.: 19 d.d. 2 maart 1899
 
1921 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
- Sjoerd Tijsma te Balk, verkoper
- Age Schrale te Leeuwarden, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7101 Repertoirenr.: 100 d.d. 11 mei 1921
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 6 decmber 2016 laatste wijziging: 8-03-2024