persoonlijke gegevens van Taeke Thekens, winkelier te Balk
Taeke Thekens, geboren op 5 april 1817 te Langweer, als zoon van NN en Trijntje Pieters Thekens. Overleden op 28 oktober 1897 te Balk, 80 jaar oud.
aangifte geboorte op 6 april 1817 aktenummer 31, door Pieter Teekes Thekens, 65 jaar, schipper op nr 158 te Balk
Jentie Jelles Wiarda schoolonderwijzer 31 jaar wonende te Balk op nummer 159
Theodorus Neijts koperslager 33 jaar wonende te Balk op nummer 157
aangifte overlijden op 30 oktober 1897 aktenummer 84, getuigen:
Reitze Jaarsma predikant 46 jaar wonende te Balk
Wiebe Wijnstra bakker 37 jaar wonende te Balk
1. ) Op 31 mei 1846 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met:
Jeltje Johannes Wiersma, geboren op 27 juli 1818 te Langweer, als dochter van Johannes Durks Wiersma en Foekje Jolles Hoekstra. Overleden op 29 augustus 1872 te Balk, 54 jaar oud.
aangifte overlijden op 30 augustus 1872 aktenummer 62, getuigen:
Jan Piers Piersma sjouwer 49 jaar wonende te Balk
Gerrit Tjerks de Koe timmerman 47 jaar wonende te Harich
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje (Theekens), geboren op 13 maart 1847 te Balk. Overleden op 29 november 1868 te Balk, 21 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 15 maart 1847 pagina B 18, door Taeke Thekens, winkelier te Balk
Sietse Adams Hofstra werkman 48 jaar wonende te Balk
Kornelis Durks Tjessema timmermansknecht 49 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 30 november 1868 aktenummer 86, getuigen:
Obe Haitjes Visser visser 55 jaar wonende te Balk
Harmen Johannes Visser koopman 45 jaar wonende te Balk
2. Foekjen (Theekens), geboren op 23 augustus 1850  te Balk. Overleden op 8 november 1873 te Balk, 23 jaar oud.
aangifte geboorte op 24 augustus 1850 pagina B 48, door Taeke Thekens, winkelier te Balk
Jakob Willems Smits werkman 30 jaar wonende te Balk
Kornelis Durks Tjessema timmerknecht 54 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 10 november 1873 aktenummer 72, getuigen:
Obe Haitjes Visser visser 60 jaar wonende te Balk
Hendrik Jeltes de Jong winkelier 34 jaar wonende te Balk
3. Hielkjen (Theekens), geboren op 3 april 1852  te Balk. Overleden op 1 juni 1899 te Amsterdam, 47 jaar oud. Op 10 oktober 1874 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johannes Baptist Coevoet, oud 26 jaar, geboren te Utrecht als zoon van Jacobus Coevoet en Catharina Faber.
aangifte geboorte op 5 april 1852 pagina B 20, door Taeke Thekens, winkelier te Balk
Hendrikus Jelles Hornstra schippersknecht 51 jaar wonende te Balk
Kornelis Durks Tjessema timmerknecht 55 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 29 juni 1899 aktenummer 38
4. Durkjen (Theekens), geboren 23 februari 1856 te Balk. Overleden op 17 december 1877 te Balk, 21 jaar oud.
aangifte geboorte op 25 februari 1856 pagina B 13, door Taeke Thekens, winkelier te Balk
Geert ? rijksontvanger 60 jaar wonende te Balk
Obe Haitjes Visser visser 43 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 17 december 1877 aktenummer 84, getuigen:
Obe Haitjes Visser visser 64 jaar wonende te Balk
Luitjen Sybrens Dooper landbouwer 38 jaar wonende te Balk
 
2. ) Op 13 augustus 1874 in de gemeente Gaasterland met:
Harmke Tjeerds Visser, geboren op 3 april 1817 te Balk, als dochter van Tjeerd Harmens Visser en Aaltje Hendriks Kram.
 
woonadressen familie Thekens
periode adres bron
1859 - 1869   woningregister 1859 - 1869 blad
1869 - 1879 Meerweg 11 woningregister 1869 - 1879 blad 59 kad. nummer A 297
1879 - 1890   bevolkingsregister 1880 - 1890 blad
1890 - 1900   bevolkingsregister 1890 - 1900 blad
     
eigendommen van Taeke Thekens
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
                 
legaat Taeke Thekens niet genoemd in register
notariële acten
 
1866 Balk, notaris L. H. Potma Gemeente: Gaasterland Afgifte  Betreft een legaat
- Theeke Thekens te Balk, afgever en erfgenaam; ook wel genoemd Taeke Theekens
- Gerben Pieters Thekens, erflater
- Anneke Pieters Thekens te Balk, gehuwd met Poppe Tjerks van der Feer
- Eeuwe Jans de Jong te Woudsend
- Jan Jans de Jong te Woudsend
- Hille Johannes Brinksma te Balk
- Grietje Johannes Brinksma te Idskenhuizen, gehuwd met Andries Halbes Waslander
- Sytske Harmens Bremer te Balk
- Diaconie N.H. Gemeente te Balk
bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7039 Repertoirenr.: 22 d.d. 31 maart 1866
 
1878 Balk, notaris L. H. Potma Gemeente: Gaasterland Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 3875
- Theeke Thekens te Balk, verkoper
- Johannes Baptist Coevoet te Balk, gehuwd met Hylkje Thekens, verkoper
- Izaak Arnoud Daniel Hemsing te Balk, koper
bron : Tresoar  Toegangsnr.  : 26  Inventarisnr.: 7051 Repertoirenr.: 60 d.d. 17 mei 1878
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 16 februari 2013 laatste wijziging: 8-11-2020