persoonlijke gegevens van Pieter Teekes Thekens
Pieter Teekes Thekens, geboren op 1752 te Terzool, gedoopt op 20 februari 1752 te Goënga, Gauw, Offingawier, als zoon van Taeke Pieters en ?. Overleden op 23 januari 1835 op nummer 158 te Balk, 82 jaar oud. Boer te Idzega, winkelier te Balk.
aangifte overlijden op 24 januari 1835 blad 1, getuigen:
Jentje Jolles Wiarda schoolonderwijzer 48 jaar wonende op te Balk
Laas Tjebbes Spannenburg goud- en zilversmid 27 jaar wonende op te Balk
Op 26 oktober 1777 getrouwd in de Hervormde gemeente Langweer Teroele Dijken Boornzwaag met:
Pietje Gerbens Groen(hof), geboren op ? te Jutrijp, als dochter van Gerben Durks en Trijntje Gerbens. Overleden op 5 november 1825 op nummer 158 te Balk, 71 jaar oud.
aangifte overlijden op 6 november 1825 blad 30, getuigen:
Theodorus Neijts ketelboeter 42 jaar wonende op nummer 157 te Balk
Jentje Jolles Wiarda schoolonderwijzer 39 jaar wonende op nummer 159 te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Sytske, geboren op 30 maart 1778 te Idzega, gedoopt op 10 mei 1778 te Idzega (Hervormd). Woonde in 1811 te Woudsend.
2. Tryntje, geboren op 11 november 1780 te Idzega, gedoopt op 9 december 1780 te Idzega (Hervormd). Woonde in 1811 te Woudsend
3. Gerben, geboren op 5 april 1782 te Idzega, gedoopt op 5 mei 1782 te Idzega (Hervormd). Jong overleden.
4. Grytje, geboren 21 september 1783 te Idzega, gedoopt op 5 oktober 1783 te Idzega (Hervormd). Woonde in 1811 te Indijk. Op 27 november 1816 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Wijnhold Michiels de Jong 45 jaar oud, geboren te Lemmer als zoon van Michiel Martens en Elisabeth Leffring.
5. Durk, geboren op 24 december 1786 te Idzega, gedoopt op 7 januari 1787 te Oudega (Hervormd). Woonde in 1811 te Nijega (HON). Overleden op 10 oktober 1826 te Nijega (HON), 40 jaar oud. Ongehuwd.

Memories van successie kantoor Bolsward.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap boerenknecht; zoon van Pieter Thekes Thekens, winkelier te Balk; broer van Trijntje, dienstmeid aldaar, Grietje (vrouw van Wijnhold Machiels de Jong, boer Indijken), Anneke (vrouw van Poppe Tjerks van der Veer, schipper Balk), Gerbrig, huishoudster aldaar, Gerben, schipper aldaar en wijlen Sytske Pieters Thekens (vrouw van Jan Jans de Jong, idem Woudsend/Ypecolsga; moeder van Jan, boerenknecht Woudsend en minderjarige Pieter!, Eeuwe, Fetje en Teeke Jans de Jong). Saldo fl. 1.547, . (ook 'Teekens')

6. Gerbrig, geboren op 22 augustus 1789 te Idzega, gedoopt op 13 september 1789 te Sanfirden (Hervormd). Woonde in 1811 te Hommerts. Op 22 mei 1831 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sjerp Johannes Wierda 38 jaar oud, geboren te Tjerkgaast als zoon van Johannes Sjerps Wierda en Aurelia Rudolphs. Sjerp Johannes Wierda eerder getrouwd geweest met Tjitske Johannes Rudolphy.
7. Taeke, geboren op 20 januari 1792 te Idzega, gedoopt op 24 maart 1792 te Oudega (Hervormd). Woonde in 1811 te Woudsend.
Friese militairen onder Napoleon. (Akte)datum: 1815
Teekens, Teeke Pieter boer, geb. Idsegahuizen 20.01.1792, wonende te Ypecolsga, zoon van Pieter Teekes Teekens en Pyttie Gerbens Groenhof loteling lichting 1812 mairie Balk; 27.04.1813 124e reg. inf. onder nr. 5028, 5e bat., 1e comp., 2e bat.; is in 1813 gedeserteerd; bij aanneming familienaam 20 jaar te Woudsend
Bronnen: Tresoar Coll. Visser; toegang 8/4043 nr. 425; Raf Balk dl.3 fol. 57v en 58
8. Gerben, geboren op 1 februari 1795 te Idzega, gedoopt op 5 april 1795 te Oudega (Hervormd). Op 22 mei 1831 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hylkjen Rinkes Wildeboer 35 jaar oud, geboren te Balk als dochter van Rinke Pieters Wildeboer en Luurdske Luitjens
9. Anneke, geboren op 18 november 1797 te Idzega, gedoopt op 25 december 1797 te Oudega (Hervormd). Op 15 september 1822 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Poppe Tjerks van der Feer 24 jaar oud, geboren te Balk als zoon van Tjerk Ages van der Feer en Vroukjen Sjerps de Groen.
 
 
 
Pieter Teekes Thekens
bron: archief gemeente Gaasterland 1604-1816 toegang 88
speciekohier 1802 blad 60, nummer 122
 
Pieter Teekes Thekens
bron: archief gemeente Gaasterland 1604-1816 toegang 104
reëelkohier Balk 1804 blad 177, nummer 151
 
inschrijving patentgegister 1808: Pieter Taekes, winkelier en venter bij de huizen
bron: archief gemeente Gaasterland 1604-1816 toegang 88
 
Pieter Teekes Thekens
bron: archief gemeente Gaasterland 1604-1816 toegang 96
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, volgnummer 204, huisnummer Balk 158
 
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 220 huisnummer Balk 158
klik hier voor het complete formulier ondertekend door Pieter Theke Thekens
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Pieter Teekes Thekes 1752-1835 Gerben Pieters Thekens 1795-1865
     
woonadressen familie Thekens
periode adres bron
1803-1805 Dubbelstraat 22 reëelkohieren 1715 - 1805 blad 177, nummer 151
1812 Dubbelstraat 22 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 158
1825 Dubbelstraat 22  
1835 Dubbelstraat 22  
notariële acten
 
1831 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Inventaris
- Pietje Gerbens Groenhof , erflater
- Pieter Theekes Theekens wonende te Balk, vermeld
- Trijntje Pieters Theekens wonende te Balk, vermeld
- Grietje Pieters Theekens (boerin) wonende te Indijk, weduwe van Wijnolt Magchiels de Jong, vermeld
- Gerben Pieters Teekens (koopman) wonende te Balk, vermeld
- Gerbrig Pieters Teekens wonende te Tjerkgaast, gehuwd met Sjerp Johannes Wierda, vermeld
- Anneke Pieters Theekens wonende te Balk, gehuwd met Poppe Tjerks van der Feer, vermeld
- Jan Jans de Jong (schutter) wonende te Noord Brabant, vermeld
- Eeuwe Jans de Jong (kurassier) wonende te Noord Brabant, vermeld
- Pieter Jans de Jong (schipper) wonende te Woudsend, vermeld
- Jan Jans de Jong (schipper) wonende te Woudsend, vader van Fetje Jans de Jong, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7006, aktenr 67, Repertoirenr.: 7022 d.d. 8 september 1831
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 4 januari 2019 laatste wijziging: 12-03-2022