Gerben Pieters Thekens inschrijving register hypotheken 69: 19 / 143
Gerben Pieters Thekens, geboren op 1 februari 1795 te Idzega, gedoopt op 5 april 1795 te Oudega W (Hervormd), als zoon van Pieter Theekes Theekens en Pietje Gerbens Groenhof. Overleden op 2 oktober 1865 te Balk, 70 jaar oud.
beroep: schipper en winkelier te Balk
 
aangifte overlijden op 3 oktober 1865 aktenummer 75, getuigen:
Jacob Dirks hoofdonderwijzer 46 jaar wonende te Balk
Hilbrand Kroon timmerman 33 jaar wonende te Balk
Op 22 mei 1831 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Hylkjen Rinkes Wildeboer, geboren op 20 augustus 1795 te Balk, gedoopt op 20 september 1795 te Balk (Hervormd) als dochter van Rinke Pieters Wildeboer en Luurdske Luitjens. Overleden op 12 februari 1861 te Balk, 65 jaar oud.
aangifte overlijden op 13 februari 1861 aktenummer 13, getuigen:
Jacob Dirks hoofdonderwijzer 41 jaar wonende te Balk
Hilbrand Kroon timmerman 29 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
 
 
Gerben Pieters Thekens
bron: Leeuwarder Courant van 13 april 1866
 
woonadressen familie Theekens
periode adres bron
     
1840 Dubbelstraat 22 volkstelling 1840; huisnummer Balk 158
1849 - 1859 Dubbelstraat 22 woningregister 1849 - 1859 blad 302; huisnummer Balk 158 / 214
1859 - 1865 Dubbelstraat 22 woningregister 1859 - 1869 blad 100; kad. gem. Balk sectie A nr. 123; huisnr. Balk 214
     
eigendommen van Gerben Pieters Thekens
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
1/3 Balk
A
159
 
koopbrief
75,-
17 oct 1845
       
Balk
A
297
 
koopbrief
1600,-
9 jan 1862
       
11/12 Balk
A
159
   
733,34
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1024, folio 19, nummer 143
notariële acten
 
1845 Balk, notaris W. J. Hemsing  Koopakte
Betreft de verkoop van deel van een huis te Balk, koopsom  fl. 75
- Otte Rinkes Wildeboer, kramer te Balk, verkoper
- Pieter Rinkes Wildeboer, rentenier te Balk, koper
- Gerben Pieters Theekens, schipper en winkelier te Balk,  koper
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7014 Repertoirenr.: 92 d.d. 4 augustus 1845
 

1861 Balk, notaris G. Zandstra Boedelscheiding
- Gerben Pieters Thekens te Balk, weduwnaar van Hylkjen Rinkes Wildeboer
- Arend Pieters Wildeboer te Balk
- Jan Jacobs Bremer
- Pieter Halbes Drijfhout te Balk
- Kornelis Pieters Wildeboer te Balk

bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7032 Repertoirenr.: 116 d.d. 3 december 1861
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 4 januari 2019 laatste wijziging: 9-01-2024