persoonlijke gegevens van Sybren Thomas Teppema
Sybren Thomas Teppema, geboren op 22 september 1845 te Tirns als zoon van Thomas Gerbens Teppema en Waltje Sybrens Ydema. Overleden op 3 februari 1931 te Beverwijk, 85 jaar oud. Timmerman, koopman, winkelier
Op 12 mei 1867 getrouwd in de gemeente Workum met:
Reinskjen Jacobs de Boer, geboren op 1 maart 1846 te Workum als dochter van Jacob Pieters de Boer en Wietske Sjoerds Brattinga. Overleden op 10 november 1916 te Leewarden, 70 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Waltje, geboren op 13 mei 1868 te Balk. Overleden op 31 juli 1868 te Balk, 11 dagen oud.
aangifte geboorte op 14 mei 1868 aktenr. 66, door Sybren Teppema, timmerman te Balk, getuigen:
Johan F. C. Sluyter zadelmaker 69 jaar wonende te Balk
Hendrik Trinks tapper 35 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 1 augustus 1868 aktenr. 62, getuigen:
Johan F. C. Sluyter zadelmaker 69 jaar wonende te Balk
Hendrik Trinks tapper 35 jaar wonende te Balk
2. Waltje, geboren op 7 november 1869 te Balk. Op 13 mei 1897 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Georg Joseph Schweigmann, oud 34 jaar, geboren te Hopsten, Duitsland als zoon van Gerhard Heinrich Schweigmann en Maria Lucia Vorberg. Overleden op 29 juni 1961 te Beverwijk, 91 jaar oud.
aangifte geboorte op 8 november 1869 aktenr. 139, door Sybren Teppema, winkelier te Balk, getuigen:
Johan F. C. Sluyter zadelmaker 70 jaar wonende te Balk
Hendrik Trinks tapper 37 jaar wonende te Balk
Waltje Teppema
bron: De Tijd van 19 februari 1934
Georg Joseph Schweigmann Waltje Teppema
bron: Leeuwarder Courant van 31 oktober 1916
 
Georg Joseph Schweigmann
bron: Leeuwarder Courant van 31 oktober 1916
 
bron: De Volkskrant van 3 juli 1961 >>>
3. Wietske, geboren op 22 juni 1871 te Balk. Overleden op 15 september 1872 te Balk, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 22 juni 1871 aktenr. 76, door Sybren Teppema, winkelier te Balk, getuigen:
Johan F. C. Sluyter zadelmaker 72 jaar wonende te Balk
Hendrik Trinks tapper 38 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 16 september 1872 aktenr. 67, getuigen:
Johan F. C. Sluyter zadelmaker 73 jaar wonende te Balk
Hendrik Trinks tapper 39 jaar wonende te Balk
4. Jakob, geboren op 17 november 1872 te Balk. Op 22 februari 1905 getrouwd in de gemeente Oudenbosch met Anna Maria van den Kerhoven, oud 28 jaar, geboren te Oudenbosch als dochter van Josephus Johannes van der Kerhoven en Jacoba Beljaars. Jacob Sybrens Teppema wordt in 1915 genoemd in het telefoonboek van Mill als directeur van de zuivelfabriek aldaar. Overleden op 23 mei 1944 te Nijmegen, 71 jaar oud.
aangifte geboorte op 18 november 1872 aktenr. 137, door Sybren Teppema, winkelier te Balk, getuigen:
Johan F. C. Sluyter zadelmaker 73 jaar wonende te Balk
Hendrik Trinks tapper 39 jaar wonende te Balk
Jakob Teppema
bron: Leeuwarder Courant van 2 november 1901
Jakob Teppema was betrokken bij de oprichting van de Coöperatieve Noordbrabantse Zuivelbond te Eindhoven.
Jakob Teppema
bron: Nederlandse Staatscourant van 2 juni 1906
  Jakob Teppema
Jakob Teppema
bron: Provinciale Noordbranbantsche en 's Hertogenbossche courant
  bron: De Zuid-Willemsvaart van 23 november 1923
Jakob Teppema Jakob Teppema
bron: Nieuwe Tilburgsche Courant van 3 april 1925
Coöp Stoomzuivelfabriek St. Willibrordus te Mill >>>
bron: http://studio-domeinzicht.jouwweb.nl/
 
5. Wietske, geboren op 9 juni 1874 te Balk. Op 3 mei 1904 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gerard van der Schaaf, koopman te Sneek, oud 25 jaar, geboren te Franeker als zoon van Hermanus van der Schaaf, manufacturier te Franeker, en Jacoba Grijpma.
aangifte geboorte op 11 juni 1874 aktenr. 68, door Sybren Teppema, winkelier te Balk, getuigen:
Johan F. C. Sluyter zadelmaker 75 jaar wonende te Balk
Hendrik Trinks tapper 43 jaar wonende te Balk
Wietske Teppema
bron: Het Nieuws van de Dag van 22 april 1903
6. Tomaske, geboren op 16 december 1875 te Balk. Kloosterzuster. Overleden 11 april 1938 te 's Hertogenbosch, 62 jaar oud.
aangifte geboorte op 17 december 1875 aktenr. 168, door Sybren Teppema, koopman te Balk, getuigen:
Johan F. C. Sluyter zadelmaker 75 jaar wonende te Balk
Durk Wijma klerk 33 jaar wonende te Balk
7. Marianna, geboren op 23 september 1877 te Balk. Kloosterzuster. Overleden op 5 maart 1944 te Heeswijk, 76 jaar oud.
aangifte geboorte op 25 september 1877 aktenr. 145, door Sybren Teppema, winkelier te Balk, getuigen:
Johan F. C. Sluyter zadelmaker 78 jaar wonende te Balk
Durk Wijma klerk 35 jaar wonende te Balk
8. Duttje, geboren op 28 maart 1879  te Balk. Overleden op 25 februari 1960 te Beverwijk, 80 jaar oud.
aangifte geboorte op 29 maart 1879 aktenr. 55, door Sybren Teppema, koopman te Balk, getuigen:
Johan F. C. Sluyter zadelmaker 80 jaar wonende te Balk
Pieter Pieters ten Woude tapper 40 jaar wonende te Balk
Duttje Teppema
bron: Leeuwarder Courant van 20 mei 1912
9. Elisabeth, geboren op 18 maart 1882 te Balk. Op 7 april 1915 getrouwd in de gemeente Den Haag met Joannes Gerardus Wintermans, 31 jaar oud, geboren te Duizel, directeur zuivelfabriek te Uden, als zoon van Adrianus Gasparus Wintermans, landbouwer, en Hendrica Anthonis.
aangifte geboorte op 20 maart 1882 aktenr. 39, door Sybren Teppema, koopman te Balk, getuigen:
Johan F. C. Sluyter zadelmaker 83 jaar wonende te Balk
Pieter Pieters ten Woude tapper 43 jaar wonende te Balk
10. Sjoerd, geboren op 28 mei 1884 te Balk. Winkelier in herenmode aan de Boekhorststraat 32 te Den Haag (1915-1925). Op 16 juni 1915 getrouwd in de gemeente Enschedé met Alida Wilhelmina Vastert, 28 jaar oud, geboren te Enschedé als dochter van Johannes Bernardus Vastert, pianohandelaar, Aleida Maria Catharina Ketelaar. Overleden op 6 augustus 1957 te ?, 73 jaar oud.
aangifte geboorte op 29 mei 1884 aktenr. 61, door Sybren Teppema, koopman te Balk, getuigen:
Durk Wijma gemeentesecretaris 42 jaar wonende te Balk
Pieter Pieters ten Woude tapper 45 jaar wonende te Balk
Sjoerd Teppema Sjoerd Teppema
bron: Haagsche Courant van 24 februari 1916 bron: Tubantia van 19 april 1916
Raumann & Teppema
bron: Leidsche Courant van 1 maart 1917
Raumann & Teppema
bron: Leidsche Courant van 2 maart 1917
11. Baukje, geboren op 19 februari 1886 Balk. Op 16 april 1912 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met Berend Dölle, 27 jaar oud, wonende te Rha gemeente Steenderen, de laatste zes maanden te Borne, hoofd van een school, geboren te Mirns en Bakhuizen als zoon van Hessel Jans Dölle en Antje Kloosterman. Overleden op 6 april 1978 te Groningen, 92 jaar.
aangifte geboorte op 20 februari 1886 aktenr. 17, door Sybren Teppema, koopman te Balk, getuigen:
Tijs Tijsma schipper 47 jaar wonende te Balk
Pieter Pieters ten Woude tapper 46 jaar wonende te Balk
  Baukje Teppema

Berend Dolle

bron: Nieuwsblad van Friesland van 8 januari 1910
 
bron: Nieuwsblad van het Noorden 10 april 1962 >>>
 
 
 
Sybren Teppema
bron: Leeuwarder Courant van 11 november 1878
 
jubileum Sybren Teppema en reinskjen de Boer
bron: Leeuwarder Courant van 10 mei 1892 bron: Leeuwarder Courant van 19 mei 1892
 
Sybren Teppema
bron: Leeuwarder Courant van 2 november 1901
 
Sybren Teppema en Reinskjen de Boer Sybren Teppema
bron: Leeuwarder Courant van 6 mei 1907
 
Sybren Teppema en Reinskjen de Boer
bron: Leeuwarder Courant van 20 mei 1907
 
Reinskjen de Boer
bron: Leeuwarder Courant van 10 november 1916 bron: De Maasbode van 4 februari 1931
 
Op 9 april 1909 wordt er een boelgoed georganiseerd door notaris J.H. Noordenbos te Balk. De opbrengst was f 105,-
Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7086 Repertoirenr.: 42 d.d. 4 mei 1909
De familie verhuisde richting Mill en later Nijmegen
 
 
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Sybren Thomas Teppema 1845-1931  
     
 
periode adres bron
1868 - 1869 van Swinderenstraat 42 woningregister 1859 - 1869 blad 24; huisnummer Balk 65
1869 - 1879 van Swinderenstraat 42 woningregister 1869 - 1879 blad 50; kad. gem. Balk sectie A 252; volgnr. 231/218
1880 - 1890 van Swinderenstraat 42 woningregister 1880 - 1890 blad 56; kadastrale gemeente Balk sectie A nr. 252
1890 - 1900 van Swinderenstraat 42 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 64; huisnummer Balk 65
1900 - 1909 van Swinderenstraat 42 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 72; huisnummer Balk 65 / 78
1909 - 1916 Gijsbert Japicstr. 104 bevolkingsregister Leeuwarden 1904 - 1922 blad 90
  Achter de Hoven U75b bevolkingsregister Leeuwarden 1904 - 1922 blad 90
1916 - 19?? Maasstraat woont in bij schoonzoon Johannes Wintermans, directeur zuivelfabriek te Uden
19?? - 1931 Beverwijk  
eigendommen van Sybren Thomas Teppema
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
252
               
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1, folio , nummer
notariële acten
 
1867 Balk, notaris L. H. Potma  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van koopmans- en winkelhuis en een steeg te Balk, koopsom fl. 1655
- Hermanus Salomon de Vries te Sneek, verkoper
- Siebren Thomas Teppema te Workum, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7040 Repertoirenr.: 112 en 121 d.d. 30 oktober 1867
 
1874 Balk, notaris L. H. Potma  Openbare verkoop. Betreft de verkoop van een huis en erf te Sloten, koopsom  fl. 500
- Gerrit Repko te Sneek, verkoper
- Siebren Thomas Teppema te Balk, koper
- Tjeerd Rekers te Workum, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7047 Repertoirenr.: 136 d.d. 30 december 1874
 
1920 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Publieke verkoop
- Sybren Teppema te Mill, verkoper
- Thomas van der Meulen te Bolsward, verkoper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7099 Repertoirenr.: 70 d.d. 21 april 1920
 
1920 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Boedelscheiding
- Sybren Teppema te Nijmegen
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7100 Repertoirenr.: 125 d.d. 8 juli 1920
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 juli 2018 laatste wijziging: 8-11-2020