Jurjen Everts Teernstra register hypotheken 69: 107 / 344
Jurjen Teernstra, geboren op 11 april 1862 te Engwier als zoon van Evert Feddes Teernstra, boer te Engwier (1862), en Tjitske Jurjens Lolkema. Overleden op 22 mei 1942 te Balk, 80 jaar oud.
van boerenbedrijf (1889), kastelein te Balk (1891, 1898), logementhouder te Balk (1893, 1902, 1904),
Op 18 mei 1889 getrouwd in de gemeente Wonseradeel met:
Akke van der Werf, geboren op 10 september 1863 te Makkum als dochter van Sjoeke Sjoerds van der Werf, kastelein te Makkum (1863), en Trijntje Jans Hollander. Overleden op 2 februari 1927 te Balk, 63 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Evert, geboren op 11 augustus 1891 te Balk. Overleden op 23 februari 1947 te Sassenheim, 55 jaar oud. Op 21 augustus 1919 getrouwd in de gemeente Aengwirden met Catharina Barbera Hergarden, oud 24 jaar, geboren te Heerenveen.
Evert Teernstra
bron: Leeuwarder Courant van 13 augustus 1891
2. Catharina, geboren op 13 oktober 1893 te Balk. Overleden op 27 juni 1963 te Drachten, 69 jaar oud.
bron: Leeuwarder Courant van 16 oktober 1893
3. Sjoeke, geboren op 16 augustus 1898 te Balk.
4. Tjitsche, geboren op 11 december 1902 te Balk. Overleden op 7 februari 1916 te Balk, 13 jaar oud.
Tjitsche Teernstra
bron: Nieuwsblad van Friesland van 8 februari 1916
5. Jan, geboren op 22 juli 1904 te Balk.
Jan Teernstra
bron: Leeuwarder Courant van 26 juli 1904
 
 
 
Teernstra Engwier
bron: www.ald-makkum.nl
Het gezin van Evert Feddes Teernstra en Tjitske Jurjens Lolkema, 13 in getal, woont vanaf circa 1860 op een boerderij te Engwier. Nu Engwierderlaan 23 te Engwier ten noorden van Makkum. Zoon Rein Everts Teernstra (*1869) neemt het boerenbedrijf over van zijn vader. Zoon Jurjen wordt kastelein in de herberg van Sied Ykes de Jong te Balk, waar hij ook een stuk weiland huurt voor het houden van een aantal melkkoeien.
 
Juren Teernstra
bron: Leeuwarder Courant van 12 mei 1890
De onderlinge verhoudingen tussen Jurjen en weduwe Hoekstra bekoelden in de loop van de tijd. Iin 1899 kwam het koffiehuis huis van Foppe Eelkes Schram even verderop aan de Harichsterzijde te koop te staan. Het huurcontract bij de weduwe Hoekstra wordt opgezegd en Jurjen koopt het pand van Schram. In augustus 1899 meldt hij bij de gemeente dat er sterke drank verkocht gaat worden op het nieuwe adres.
 
Jurjen Teernstra
bron: Leeuwarder Courant van 14 mei 1900
 
In de nacht van 2 september 1911 is het logement van Jurjen Teernstra aan de Harichsterzijde door brand verwoest. Ook het naastgelegen pand is door de brand dusdanig beschadigd dat het als verloren moet worden beschouwd. De in de versukkeling geraakte herberg van de weduwe Hoekstra op de hoek van Harichstersteke en de Harichsterzijde wordt met behulp van gemeentearchitekt Douwe van der Meer aangekocht. Hier begint Jurjen Teernstra, het nu nog onder de naam Hotel Teernstra bekende hotel, een nieuw logement.
 
Jurjen Teernstra
bron: Leeuwarder Courant van 11 september 1911
 
Hun oudste zoon Evert trouwt in augustus 1919 met Catharina Hergarden. Evert koopt het logement aan de Harichsterzijde van zijn vader Jurjen Teernstra. Jurjen gaat met zijn vrouw Akke wonen in één van de 6 pas opgeleverde woningen van de woningstichting Gaasterland in de Wilhelminastraat te Balk. Akke overlijdt in 1927. Jurjen gaat weer in het hotel wonen waar zoon Jan, broer van Evert, het hotel inmiddels heeft overgenomen van zijn broer. Een aantal jaren later koopt Jurjen de voormalige Doopsgezinde Vermaning in de Wilhelminastraat en laat dit in 1934 grondig verbouwen.
 
verdwenen café's
Uit de jubileumspeech ter ere van de jubilaris Jurjen Teernstra in 1929 een lijst met verdwenen cafe's in Balk sinds de komst van Teernstra in 1889 naar Balk.
 
1. café Kornelis Bijlsma - Dubbelstraat 8. slijterij Sijmen Kingma - van Swinderenstraat 9
2. café Jelle Schaafsma - Dubbelstraat 9. café dames van der Goot - Raadhuisstraat 17
3. hotel van Vliet - Dubbelstraat 10. café De Famkes - ???
4. hotel Boven de Waag - Lytse Side 1 11. café Lieuwe Dooper - van Swinderenstraat 22
5. café De Rustende Jager - Raadhuisstraat 32 12, café Eelke de Winter - Raadhuisstraat 54
6. café Lands Welvaren - ??? 13. slaaphuis oude Uilke - ????
7. café Schram - van Swinderenstraat 62  
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jurjen Everts Teernstra 1862-1942 Evert Jurjens Teernstra 1891-1947
    Jan Jurjens Teernstra 1904-1961
  Haring Everts Teernstra 1866-1918  
woonadressen familie Teernstra
periode adres bron
1890 - 1900 van Swinderenstraat 69 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 92; huisnummer Balk 85
1900 - 1900 van Swinderenstraat 69 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 104; huisnummer Balk 85 / 112
1900 - 1910 van Swinderenstraat 62 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 95; huisnummer Balk 81 / 103
1911 - 1911 van Swinderenstraat 62 bevolkingsregister 1911- 1921 T-V blad 1; huisnummer Balk 103
1911 - 1919 van Swinderenstraat 69 bevolkingsregister 1911- 1921 T-V blad 1; huisnummer Balk 112
1919 - 1920 Wilhelminastraat 30 bevolkingsregister 1911- 1921 T-V blad 1; huisnummer Balk 124fa
1921 - 1927 Wilhelminastraat 30 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 124; huisnummer Balk 130
1927 - 1930 van Swinderenstraat 69 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 105; huisnummer Balk 111
1931 - 1934 van Swinderenstraat 69 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 99; huisnummer Balk 113
1934 - 1939 Wilhelminastraat 3 en 5 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 143; huisnummer Balk 164
1939 - 1942 Wilhelminastraat 3 en 5  
eigendommen van Jurjen Teernstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
237
 
toewijzing
3616,-
18 juli 1899
       
Balk
A
701
 
koopacte
350,-
20 feb 1902
       
Balk
A
351
 
koopacte
7900,-
22 nov 1911
       
Balk
A
352
         
Balk
A
446
 
toewijzing
2777,-
30 apr 1921
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1112, folio 107, nummer 344
notariële acten
 
1890 Bolsward, notaris Laurentius Jacobus Bruinsma Koopacte.
157/240 deel in onroerend goed te Makkum, koopsom fl. 5560,
- Jurjen Teernstra wonende te Makkum, verkoper
- Sjoerd Sjoukes van der Werf wonende te Schalkwijk, verkoper
-  Pieter Pieters Scheltinga wonende te Makkum, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 17069, aktenr. 00030 Repertoirenr.: 17085 d.d. 17 februari 1890
 
1899 Langweer, notaris Wytze van der Meer Provisionele en finale toewijzing.
Een huis en erf te Balk koopsom fl. 3676,-
- Foppe Eelkes Schram wonende te Balk, verkoper
- Jurjen Teernstra wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74083, aktenr 00076 Repertoirenr.: 74085 d.d. 21 juni 1899
 
1899 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Obligatie, kapitaal fl. 3000,-
- Jurjen Everts Teernstra wonende te Balk, debiteur
- Sint Joseph Vereniging, crediteur
- Alexander Brenninkmeyer wonende te Sneek, acceptant
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7074, aktenr. 00106 Repertoirenr.: 007081 d.d. 1 november 1899
 
1911 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Koopacte.
Een logement met doorreed te Balk, koopsom fl. 7900,-
- Sied Ykes de Jong wonende te Wijckel, weduwe van Jacob Eiberts Hoekstra, verkoper
- Jurjen Teernstra wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7088, aktenr. 00097 Repertoirenr.: 007093 d.d. 16 oktober 1911
 
1919 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Koopacte.
- Jurjen Teernstra wonende te Balk, verkoper
- Evert Teernstra wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7098, aktenr 00203 Repertoirenr.: 007107 d.d. 2 september 1919
 
1920 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Testament
-  Jurjen Teernstra wonende te Balk, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7099, aktenr. 00061 Repertoirenr.: 007107 d.d. 7 april 1920
 
1923 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Testament
-  Jurjen Teernstra wonende te Balk, geboren te Engwier, 11 april 1862 vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7105, aktenr. 00187 Repertoirenr.: 007107 d.d. 15 december 1923
 
1935 Balk, notaris Lambertus Klaas van Giffen Geldlening met hypotheekstelling
-  Sietze van der Werf (schilder) wonende te Balk (* 1 maart 1910 te Westhem), schuldenaar
- Jurgen Teernstra wonende te Balk, schuldeiser
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7120, aktenr. 01968 Repertoirenr.: 007121 d.d. 12 april 1935
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 5-09-2019