persoonlijke gegevens van Johannes Stroband
Johannes Stroband, gedoopt op 19 oktober 1746 te Leeuwarden (Hervormd), als zoon van Hednrik Strooband en Maria Ruardi. Overleden in 1810 te Leeuwarden, op 13 januari 1810 begraven te Leeuwarden, 63 jaar oud.
Op 22 april 1770 getrouwd in de Hervormde kerk te Workum met:
Margarieta Henriette Vloth, geboren in 1749, op gedoopt op 16 februari 1749 te Workum (Hervormd), als dochter van Hendrik Vlot, hopman en medicine doctor te Workum, en ?. Overleden op ? mei te ?, 55 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Elisabeth, gedoopt op 2 oktober 1771 te Workum (Hervormd). Overleden op 21 mei 1832 op nummer 72 te Balk, 59 jaar oud. Op 24 november 1799 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met Jelle Klazes Hornstra uit Balk.
2. Een kind, begraven op 30 mei 1773 te Workum.
Ontvangen wegens kistgeld £ 2:8:- Citaat: een duijms kist voor Johannes strobandts kint een brijeter met schroeven gemaakt door Outger Huijtes
 
3. Nieske, geboren op 6 augustus 1775 te Workum, gedoopt op 27 augustus 1775 te Workum (Hervormd). Op 20 mei 1798 getrouwd in de Hervormde kerk te Workum met Jelle Wybes uit Workum.
4. Henricus, geboren op 7 maart 1782 te Balk, gedoopt op 31 maart 1782 te Balk (Hervormd).
 
 
 
11 maart 1785: Het Hof veroordeelt Minne Jelles, huisman te Wykel, tot 2 jaar tuchthuisstraf. Hij heeft in de herberg van Auke Jotjes te Balk oranjelint laten halen, een stuk daarvan op zijn hoed gedaan, op de publieke straat geroepen Oranje boven, de Patriotten er onder, en in plaats van te luisteren naar de waarschuwing van procureur Stroband daarop heeft geantwoord: Ja dat moet zoo."
bron: Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland
 
bron: Leeuwarder Courant van 1 juni 1805
 
bron: Vriesche courant van 19 januari 1810
 
bron: Vriesche courant van 16 februari en 23 februari 1810
 
bron: Vriesche courant van 16 februari en 23 februari 1810
 
bron: Tresoar, kadastraal minuutplan B1 Leeuwarden 1832
Het huis waar het gezin Stroband woonde stond Onder de boompjes aan het huidige (2017) Blokhuisplein.
In 1810 werd de woning van procureur Johannes Stroband, wijk C nummer 259 verkocht aan gouddraadwerker Petrus Schuil. Kadastraalperceel Leeuwarden sectie B nummer 765. De woning is tussen 1832 en 1843 gesplitst in de nummer 259 en 259a.
 
Johannes Stroband
bron: Leeuwarder Courant van 30 maart 1810
 
bron: beeldbank Historisch Centrum Leeuwarden
Wijkkaart van wijk C in Leeuwarden uit 1843. Het huis waar het gezin Stroband woonde stond Onder de boompjes aan het huidige Blokhuisplein. Het huisnummer C 259 is nu Blokhuisplein 16. Op de wijkkaart uit 1876 zien we dat de nummers C 259 en C 259a ziijn omgedraaid. Het huisnummer C 259 is nu het huidige rijksmonument Blokhuisplein 18.
 
bron: beeldbank Historisch Centrum Leeuwarden
Wijkkaart van wijk C in Leeuwarden uit 1876.
 
bron: www.gevelstenen.net bron: beeldbank Historisch Centrum Leeuwarden
Blokhuisplein 18, met gevelsteen IndeLeyhamer Het Blokhuisplein in 1956, met rechts nummer 18.
In 2010 ontdekte kunstverzamelaar en -handelaar Peter de Hoo uit Leeuwarden een 18-delig zilverbestek gemaakt in 1807 door de Leeuwarder zilversmid Petrus Schuil die de woning aan het Blokhuisplein van de erven Johannes Stroband kocht in 1810.
 
bron: Google streetview augustus 2016
Blokhuisplein 24-28 , Blokhuisplein 20, Blokhuisplein 18, Blokhuisplein 16, Blokhuisplein 14
bron: BAG-viewer 2017
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 20 augusutus 1785
Betreft verkoop van een bakkerij op het Westend van Balk. Heb nog geen idee waar dit geweest kan zijn.
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 31 januari 1789
Betreft de verkoop van een tjalkschip van wijlen Pytter Ottes.
 
bron: Leeuwarder Courant van 21 maart 1799
Betreft de aanbesteding voor het vernieuwen van de herberg van Auke Jottjes aan de Dubbelstraat in Balk.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Johannes Stroband 1746-1810  
     
woonadressen familie Stroband
periode adres bron
1773 - 1776 Workum  
1777 - 1782 Dubbelstraat 10 Balk, reëelkohieren 1715 - 1805; blad 175, nummer 147
1783 - 1789 van Swinderenstraat 32 Balk, reëelkohieren 1715 - 1805; blad 160, nummer 50
1790 - 1802 Dubbelstraat 10 Balk, reëelkohieren 1715 - 1805; blad 176, nummer 147
1803 - 1810 Blokhuisplein 16,18 Leeuwarden, advertentie Vriesche courant van 16 februari 1810
eigendommen van Johannes Stroband
periode adres bron
     
1782 - 1802 Dubbelstraat 10 Balk, reëelkohieren 1715 - 1805; blad 176, nummer 147
1803 - 1810 Blokhuisplein 16,18 Leeuwarden,
     
notariële acten
 
1810 Leeuwarden, notaris Gregorius Jacobus Kratsch  Koopakte. Een huis ca te Leeuwarden. Koopsom fl. 2076,-
- Jan Carel Kutsch wonende te Leeuwarden, verkoper en boedelberedder
- Johannes Stroband, erflater
- Petrus Schuil wonende te Leeuwarden gehuwd met Anke Feenstra, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 088001 Aktenr. : 47 Repertoirenr.: 88008 d.d. 24 maart 1810
 
1810 Leeuwarden, notaris Gregorius Jacobus Kratsch  Koopakte. Een huis te Leeuwarden. Koopsom fl. 285,-
- Jan Carel Kutsch wonende te Leeuwarden, verkoper en boedelberedder
- Johannes Stroband, erflater
- Hendrik Eimmers wonende te Leeuwarden, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 088001 Aktenr. : 55 Repertoirenr.: 88008 d.d. 15 april 1810
 
1810 Leeuwarden, notaris Gregorius Jacobus Kratsch  Koopakte. Landerijen te Franeker. Koopsom fl. 828,-
- Jan Carel Kutsch wonende te Leeuwarden, verkoper en boedelberedder
- Johannes Stroband, erflater
- Anna C. Raman, weduwe van Pieter Syswerda te Franeker, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 088001 Aktenr. : 83 Repertoirenr.: 88008 d.d. 20 juni 1810
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 18 januari 2017 laatste wijziging: 20-11-2020