persoonlijke gegevens van Jan van Stralen
Jan van Stralen, geboren op 13 mei 1879 te Grouw, als zoon van Anne Jans van Stralen, huisschilder te Leeuwarden, en Popkje Aukes van der Goot. Overleden op 24 septmebr 1947 te Wirdum, 68 jaar oud. Machine bankwerker te Balk (1905), monteur en reparateur van windmotoren te Wirdum (1932), windmotorenfabrikant te Wirdum (1933)
Op 17 augustus 1907 getrouwd in de gemeente Dantumadeel met:
Sjoukje Huberts, geboren op 4 november 1877 te Akkerwoude, als dochter van Johannes Jans Huberts, wegwerker te Akkerwoude, en Jantje Uilkes Bouma. Overleden op ? septemer 1933 te Leeeuwarden, 55 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Anne Jan, geboren op 27 augustus 1908 te Wijckel. Overleden op 16 september 1972 te Franeker, 64 jaar oud.
Anne Jan van Stralen Anne Jan van Stralen
bron: Leeuwarder Courant van 8 februari 1936
 
Anne Jan van Stralen bron: Leeuwarder Courant van 15 april 1948
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 21 februari 1936
 
2. Johannes Bauke, geboren op 21 februari 1911 te Leeuawarden. Windmotorenfabrikant te Wirdum (1941) Op 30 mei 1941 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met Carolina Elizabeth Simonis 26 oud, geboren te Rotterdam, als dochter van Cornelis Simonis en Joanna Catharina Tichelt. Huwelijk ontbonden
3. Popkje Jantje, geboren op 24 augustus 1913 te Rotterdam. Op 12 augustus 1937 getrouwd in de gemeente Uithoorn met Adriaan Sebastiaan Opree. Overleden op 21 juni 1946 te Leeuwarden, 32 jaar oud.
4. Jan Anne Sjoerd, geboren op 20 juni 1917 te Rotterdam. Overleden op 14 april 1951 te ?, 33 jaar oud.
 
 
 
Jan van Stralen Westpolder
bron: Nieuwsblad van het Noorden van 26 april 1907
 
Jan van Stralen
bron: Nieuwsblad van het Noorden van 3 september 1907 bron: 818_17368 RHC Groninger archieven
De firma Koelstra & Dölle leverde de vijzel met bak voor de molen in de Westpolder bij Ulrum in Groningen. Opdrachtgever: het waterschap Lauwerszeemolenpolder. Westpolder: bezoek van sultan van Assahan van Sumatra en gevolg in september 1908 aan de in 1907 gebouwde windmolen "Hercules"
Jan van Stralen, was bankwerker bij Koelstra & Dölle tweede van links: burgemeester Julsingha van Ulrum, zesde van links: sultan van Assahan = 10th Sultan Muhammad Husain Rahmad Shah II (1853-1915)
 
Jan van Stralen
bron: www.molendatabase.net
 
Jan van Stralen maakte op 1 juni 1931 vanuit zijn woonplaats Rotterdam offerte voor herstelwerkzaamheden aan de Herculus windmolen in de Noorderweerpolder bij Stavoren. De molen werd in 1916 gebouwd door?
bron: www.oudstaveren.nl
 
Jan van Stralen  
Jan van Stralen
bron: Leeuwarder Courant van 31 december 1934
 
<<< bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 17 november 1933
 
  Jan van Stralen
Janvan Stralen
bron: Nieuwsblad van Friesland van 25 maart 1936
 
 
de molen bij de Kloosterpolder afgebroken in 1971 >>>
 
Jan van Stralen Jan van Stralen
bron: Leeuwarder Courant van 7 juni 1938 bron: Leeuwarder Courant van 8 mei 1940
 
  Jan van Stralen
Jan van Stralen
bron: Leeuwarder Courant van 26 september 1947
 
 
bron: De Heerenveensche Koerier van 3 maart 1948 >>>
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jan van Stralen 1879-1947  
     
woonadressen Jan van Stralen
periode adres bron
1??? - 1905 Leeuwarden  
1905 - 190? Raadhuisstraat 50 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 366; huisnummer Balk 162c / 253
190? - 1907 Raadhuisstraat 18 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 362; huisnummer Balk 190 / 300
woonadressen familie van Stralen
periode adres bron
1907 - 190? Wikelerdyk 8 bevolkingsregister 1900 - 1910 deel 4, blad 181; huisnummer Wijckel 153b / 214
190? - 190? ? bevolkingsregister 1900 - 1910 deel 4, blad 196; huisnummer Wijckel 141a / 4
190? - 1910 Raadhuisstraat 61 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 222; huisnummer Balk 153c / 231
1910 - 1910 Raadhuisstraat 61 bevolkingsregister 1911 - 1920 blad 156; huisnummer Balk 231
1910 - 1912 Leeuwarden  
1912 - 1932 Rotterdam  
1932 - 1935 Wirdum 113 Buorren West 2-4, Wijtgaard
1935 - 1948 Wirdum 141  

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 8 juli 2018 laatste wijziging: 6-11-2020