persoonlijke gegevens van Hendrik Uilkes Stoffelsma
Hendrik Stoffelsma, geboren op 18 januari 1882 te Oudega HON, als zoon van Uilke Bokkes Stoffelsma en Grietje Egges van der Goot. Overleden op 3 november 1963 te Castricum, 81 jaar oud.
Op 10 augustus 1911 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Wietske de Vries, geboren op 2 augustus 1889 te Warns, als dochter van Yge de Vries, verwer te Warns, en Pietertje Kooistra. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Pietertje Grietje, 19 september 1912 te Balk.
2. Grietje Pietertje, geboren op 6 november 1920 te Harich.
 
 
 
Stoffelsma de Vries Hendrik Stoffelsma
bron: Nieuwsblad van Friesland van 27 juli 1911 bron: Nieuwsblad van Friesland van 15 februari 1913
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Uilke Bokkes Stoffelsma (1829-1902) Hendrik Stoffelsma 1882-19??  
  Trijntje Stoffelsma (1886-1944)  
  Catharina Stoffelsma (1888-1960)  
woonadressen familie Stoffelsma
periode adres bron
1908 - 1910 van Swinderenstraat 44 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 74; huisnummer Balk 67 / 80
1911 - 1911 van Swinderenstraat 44 bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 13, huisnummer Balk 80
1911 - 1914 Pypsterstikke 5 bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 172, huisnummer Balk 19
1914 - 191? Jachtlustweg 57 bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 172, huisnummer Wijckel 200
191? - 1919 Raadhuisstraat 8 bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 172, huisnummer Balk 340
1919 - 1920 Pypsterstikke 9 bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 172, huisnummer Harich 96a
1921 - 1926 Pypsterstikke 9 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 90, huisnummer Harich 100
1926 - 1930 van Swinderenstraat 19 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 49; huisnummer Balk 54
1931 - 1939 van Swinderenstraat 19 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 48; huisnummer Balk 56
1939 - van Swinderenstraat 19  
     
eigendommen van Hendrik Stoffelsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente sectie nummer

opper vlakte

aard van de titels bedrag in guldens dagtekening overschrijving titel hypothecaire inschrijvingen radatien
som inschrijving dagtekening inschrijving aflossing som
Balk A                  
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris ?, folio ?, nummer ?
notariële acten
 
1913 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Koopakte. Een huis stalling en erf te Bakhuizen. Koopsom fl. 1800,-
- Johannes Thijsses van Hout wonende te Balk, verkoper
- Hendrik Stoffelsma wonende te Balk, verkoper
- Wiebe Bleeker wonende te Woudsend, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7090 Repertoirenr.: 7093 akttenr. 143 d.d. 29 oktober 1913

 

1918 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
- Igge Stoffelsma wonende te Wijckel
- Bokke van der Wal wonende te Balk
- Hendrik Stoffelsma wonende te Balk
- Yme Boersma wonende te Oudega Hemelumer Oldefert
- Stoffel Jans Boersma wonende te Tjerkgaast
- Minne Bouwstra wonende te Wijckel
- Stoffel Sibbeles Boersma wonende te Wijckel
- Wiebren Jans de Boer wonende te Wijckel
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7096 Repertoirenr.: 7107 aktenr. 138,136 d.d. 16 oktober 1918
 
1933 Balk notaris Lambertus Klaas van Giffen. Koopcontract
- Hendrik Stoffelsma (administrateur) wonende te Balk, verkoper in kwaliteit
- de Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland wonende te Amsterdam, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7118 Repertoirenr.: 7121 aktenr. 1673 d.d. 2 mei 1933
 
Oudemirdumer klif
bron: Nieuwsblad van het Noorden van 10 januari 1933
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 17 maart 2018 laatste wijziging: 5-11-2020