persoonlijke gegevens van Joeke Jans Sterkenburg, agent van politie
Joeke Jans Sterkenburg, geboren op 13 juni 1791 te Leeuwarden, gedoopt op 3 augustus 1791 te Leeuwarden als zoon van Jan Joekes Sterkenburg en Dirkje Hendriks van Noord. Overleden op 28 februari 1831 op nummer 36 te Balk, 39 jaar oud.
Logementhouder (1814), eerste agent van politie (1818, 1822, 1825, 1829, 1831)
aangifte overlijden op 3 maart 1831 aktenummer B3, agent van politie, getuigen:
Hidde Jacobs Koornstra politiebediende 50 jaar wonende te Balk
Marten Baukes Zwanenburg verver en glazenmakersknecht 37jaar wonende te Balk
Op 22 maart 1814 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Dieuwke Jans van Noord, geboren op 11 februari 1796 te Leeuwarden, gedoopt op 11 maart 1796 te Leeuwarden als dochter van Jan van Noord en Uilkje Habbema. Overleden op 3 maart 1834 te Huizum, 38 jaar oud.
Op 20 januari 1832 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Willem Gerbens Jaarsma, oud 32 jaar, geboren te Koudum als dochter van Jan van Noord en Uilkje Habbema.
 
Uit dit huwelijk:
1. Diderika, geboren op 5 oktober 1818 op nummer 120 te Balk. Overleden op 31 maart 1877 te Harlingen, 58 jaar oud. Op 16 juli 1846 getrouwd in de gemeente Harlingen met Wiebe van Dokkum.
aangifte geboorte op 5 oktober 1818 aktenummer 57, agent van politie, getuigen:
Hidde Jacobs Koornstra 1e politiedienaar 38 jaar wonende op nummer 60 te Balk
Wander Annes Tuinier 2e politiedienaar 40 jaar wonende op nummer 106 te Balk
2. Jan van Noord, geboren op 10 april 1822 op nummer 120 te Balk. Overleden op 13 november 1822 te Balk, 6 maanden oud.
aangifte geboorte op 10 april 1822 aktenummer 39, agent van politie, getuigen:
Hidde Jacobs Koornstra 1e politiedienaar 41 jaar wonende op nummer 60 te Balk
Wander Annes Tuinier 2e politiedienaar 43 jaar wonende op nummer 106 te Balk
3. Jan, geboren op 5 januari 1825 op nummer 154 te Balk. Overleden op 12 januari 1887 te Wijckel, 62 jaar oud. Op 24 mei 1857 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hiltje Johannes Schotanes, oud 29 jaar, geboren te  Sondel als dochter van Johannes Jans Schotanes en Harinkjen Wiegers Schotanes.
aangifte geboorte op 6 januari 1825 aktenummer 3, agent van politie, getuigen:
Hidde Jacobs Koornstra bediende van politie 44 jaar wonende op nummer 60 te Balk
Sjirk Jans Haga brievenbode 46 jaar wonende op nummer 86 te Balk
4. Uilkje, geboren op 3 september 1829 op nummer 169 te Balk. Overleden op 20 mei 1857 te Oudega (HO), 27 jaar oud, ongehuwd.
aangifte geboorte op 4 september 1829 aktenummer 69, agent van politie, getuigen:
Kornelis Durks Tjepkema timmerknecht 33 jaar wonende te Balk
Johan Frederik Christoffel Sluiter zadelmaker 30 jaar wonende te Balk
 
 
 
Joeke Jans Sterkenburg
bron: Leeuwarder Courant van 11 maart 1814
 
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 234 - huisnummer Balk 169
klik hier voor het complete formulier
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Jan Joekes Sterkenburg 1750-1812 Joeke Jans Sterkenburg 1791-1831  
     
woonadressen familie Sterkenburg
periode adres bron
1818 / 1822 Raadhuisstraat 39  
1825 Dubbelstraat 10  
1829 Dubbelstraat 7 volkstelling 1829 blad 234, huisnummer Balk 169
1831 van Swinderenstraat  
eigendommen van Joeke Jans Sterkenburg
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
107
00 01 85
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 246 Joeke Jans Sterkenburg, politiedienaar te Balk
notariële acten
 
1825 Sloten, notaris J. Ruardi Provisionele toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en pakhuis te Balk, koopsom  fl. 2333
- M. Meinesz, advocaat te Sneek, verkoper
- J.J. Sterkenburg te Balk, provisionele koper; en anderen
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118008 Repertoirenr.: 434 d.d. 14 december 1825
 
1836 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau  Veiling en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 395
- Nicolaas Habbema van Noord, leerlooier te Workum,  verkoper, tevens als voogd over de kinderen van wijlen  Dieuwke Jans van Noord en Jouke Jans Sterkenburg
- Karst Hendriks Conradi, smid te Workum, verkoper, tevens  als toeziend voogd
- Harmen Obbes Bosma, agent van politie te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 97025 Repertoirenr.: 69 en 71 d.d. 6 juli 1836
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 21 oktober 2015 laatste wijziging: 30-12-2021