persoonlijke gegevens van Sietze Sonsma, slager te Harich, Balk
Sietze Sonsma, geboren op 17 maart 1888 te Harich als zoon van Auke Johannes Sonsma, slager te Harich, en Stijntje Zalmstra. Overleden op 1 maart 1976 te Boxtel, 87 jaar oud.
Op 20 mei 1916 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Harmke Vogelzang, geboren op 9 juni 1885 te Scharl als dochter van Auke Johannes Vogelzang, visser te Laaxum, en Froukje Gerlofs de Vries. Overleden op 30 september 1967 te Bakhuizen, 82 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Auke, geboren 7 april 1917 te Harich. Overleden op 12 december 1982 te Bellflower, Californië, VS, 65 jaar oud. Op 26 mei 1948 getrouwd in de gemeente Lemsterland met Geertruida Sterk, 21 jaar oud, geboren te Lemmer.
2. Froukje, geboren 23 maart 1919 te Harich. Op 21 november 1949 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Klaas Bleeker, 31 jaar oud, geboren te Bakhuizen.
3. Augustinus, geboren op 25 augustus 1921 te Harich. Overleden op 16 maart 1975 Bellflower, Californië, VS, 53 jaar oud. Op 5 oktober 1948 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Boukje Bruinsma, 24 jaar oud, geboren te Harich.
4. Johannes, geboren op 28 december 1923 te Harich. 1) Op 5 januari 1949 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met Wilhelmina Regina Hoeben, 22 jaar oud, geboren te Leeuwarden. 2) Op 2 februari 1976 getrouwd in de gemeente Boxtel met Yfke Bleeker, 44 jaar oud, geboren te Bakhuizen.
5. Christina, geboren op 11 september 1927 te Balk. Overleden op 27 mei 1928, 259 dagen oud.
 
 
 
Sietze Sonsma
foto beschikbaar gesteld door Cita Pol uit Apeldoorn
Sietze Sonsma, met de fiets, voor de slagerij van zijn ouders in Harich zo rond 1910. Op voorkant van de kist op de fiets staat A. Sonsma en op zijkant spekslager. Op de achtergrond vlak voor het woonhuis en slagerij staan Auke Sonsma en Stijntje Zalmstra. Op de gevel boven het kozijn van de slagerij staat A. Sonsma - mr. slager
Links staan Geertje en Johannes. In het midden de hondekar met als tekst op de kar Harich en Gaasterland. De hond en de kar zijn destijds gekeurd volgens de toen geldende "trekhondenwet"die in 1945 werd afgeschaft.
 
In 1915 wordt de bakkerij van Pieter Roskam in Harich gekocht. De slagerij van Gijsbert Haarsma aan het Oosteinde 32 te Balk wordt in 1925 aangekocht. Omdat zoon Auke, in 1955 geëmigreerd naar Amerika, het niet zag zitten de slagerij over te nemen wordt in 1955 de slagerij aan de Meerweg overgenomen door Piet de Winter. Sietze Sonsma verhuisd naar een woon-winkelpand aan de van Swinderenstraat, maar blijft, ondanks zijn leeftijd van 67 jaar, als knecht werken bij Piet de Winter om de bestellingen in het dorp op te nemen.
Sietze Sonsma wordt in 1960 met zijn vrouw opgehaald door hun zoon Augustinus om in Californië vakantie te vieren. Leeuwarder Courant van 11 november 1960.
 
meer over de familie Sonsma op de website van Sep Hulst te Bilthoven
 
eigendommen van Sietze Sonsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Langweer
D
465
 
1/2 toewijzing
830,-
25 apr 1913
       
Langweer
D
837 ged
         
Balk
G
540
 
koopacte
3600,-
15 oct 1916
       
Balk
A
840
 
toewijzing
9601,-
12 jan 1925
       
Balk
A
899
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1121, folio 116, nummer 278
notariële acten
 
1915 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Koopakte Betreft de verkoop van een huis, bakkerij en erf te Harich, koopsom fl. 3600
- Pieter Gijsberts Roskam te Harich, verkoper
- Sietse Aukes Sonsma te Harich, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7092 Repertoirenr.: 139 d.d. 20 november 1915
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 5-11-2020