persoonlijke gegevens van Auke Johannes Sonsma, slager te Harich, rentenier te Balk
Auke Johannes Sonsma, geboren op 21 augustus 1853 te Oudega (HO), als zoon van Johannes Aukes Sonsma, timmerman landbouwer, en Albertje Johannes van der Bles. Overleden op 4 juni 1933 te St. Nicolaasga, 79 jaar oud.
1.) Op 7 mei 1880 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Stijntje Franks Zalmstra, geboren op 29 maart 1854 te Mirns en Bakhuizen, als dochter van Frank Josephs Zalmstra en Idskjen Lammerts de Jong. Overleden op 29 januari 1929 te Balk, 74 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Albertje, geboren op 7 mei 1881 te Mirns en Bakhuizen. Overleden op 14 november 1918 te Irnsum, 37 jaar oud.
2. Idskje, geboren op 14 juli 1882 te Mirns en Bakhuizen. Overleden op 27 september 1971 te Joure, 89 jaar oud. Op 20 mei 1909 getrouwd in de gemeente Menaldumadeel met Teake Hiemstra, slager te Dronrijp, 23 jaar oud, geboren te Dronrijp.
3. Johannes, geboren op 9 augustus 1883 te Mirns en Bakhuizen, slager te St. Nicolaasga. Overleden op 16 september 1958 te St. Nicolaasga, 75 jaar oud. Op 20 juni 1914 getrouwd in de gemeente Workum met Maria de Jong, bakkersdochter, 29 jaar oud, geboren te Workum.
4. Frank, geboren op 11 februari 1886 te Harich, veehouder te Bolsward. Overleden op 17 januari 1957 te Sneek, 70 jaar oud.
 
2.) Op 6 mei 1916 getrouwd in de gemeente Sneek met Eke Dijkstra, boerendienstmeid, 24 jaar oud, geboren te Kimswerd.
5. Sietze, geboren op 17 maart 1888 te Harich, slager te Balk. Overleden op 1 maart 1976 te Boxtel, 87 jaar oud. Op 20 mei 1916 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Harmke Vogelzang, 30 jaar oud, geboren te Scharl.
6, Jan, geboren op 5 april 1891 te Harich, slager te Lemmer. Overleden op 13 juli 1979 te Sneek, 88 jaar oud. Op 15 mei 1920 getrouwd in de gemeente Workum met Anna Regina de Jong, bakkersdochter, 25 jaar oud, geboren te Workum..
7. Geertje, geboren op 24 juli 1894 te Harich. Overleden op 28 juli 1979 te Bergen op Zoom, 85 jaar oud. Op 6 mei 1922 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Nicolaas Zeinstra, landarbeider, 28 jaar oud, geboren te Herbaijum (Ringermeer)
 
 
 
Auke Sonsma en Stijntje Zalmstra
foto beschikbaar gesteld door Cita Pol uit Apeldoorn
Auke Sonsma en Stijntje Zalmstra in de tuin van hun in 1927 gebouwde 'rentenierswoning' aan de weg tussen Balk en Harich.
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 5-11-2020