Wieger Franzes Smits Register hypotheken 69: 114 / 303
Wieger Franzes Smits, geboren op 14 juli 1867 te Koudum, als zoon van Frans Jentjes Smits, landbouwer te Koudum, en Friskjen Wiegers Roelevink. Overleden op 24 maart 1948 te Wijckel, 80 jaar oud.
arbeider te Koudum (1893), landbouwer te Koudum (1895, 1898), veehouder te Oldeouwer (1900, 1902, 1904), voerman te Balk (1906, 1911), veehouder te Balk (1919, 1927), veehouder te Wijckel (1931, 1933, 1939)
1. ) Op 2 juni 1892 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Trijntje Hoekstra, geboren op 20 september 1869 te Koudum, als dochter van Jottje Jacobs Hoekstra, landbouwer te Koudum, en Jeltje Pieters Schut. Overleden op 26 juni 1905 te Oldeouwer, 35 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Jottje, geboren op 29 maart 1893 te Koudum. Overleden op 30 januari 1900 te Oldeouwer, 6 jaar oud.
2. Frans, geboren op 27 januari 1895 te Koudum. Van 1910 - 1912 te Doetinchem. Kantoorbediende posterijen en telegrafie te Balk (1919). Op 19 juni 1919 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Rinske Salverda, 29 jaar oud, geboren te Warns als dochter van Cornelis Salverda en Jeltje van der Zee.
3. Levenloos kind, geboren op 23 maart 1898 te Koudum.
4. Jottje, geboren op 5 februari 1900 te Oldeouwer. Veehouder te Wijckel 123 (1933). Overleden op 8 januari 1983 te Wijckel, 82 jaar oud. Op 11 mei 1933 getrouwd in de gemeente Haskerland met Aaltje Wiersma, 32 jaar oud, geboren te Joure als dochter van Gerrit Wiersma, handelaar in houtwaren te Joure (1933), en Trintje van der Heide.
5. Friskjen, geboren op 24 noevember 1902 te Oldeouwer. Overleden op 2 maart 1903 te Oldeouwer, 3 maanden oud.
6. Pieter, geboren op 28 oktober 1904 te Oldeouwer. Boerenkencht te Ferwoude (1927). Op 12 mei 1927 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Tjitske Bijl 29 jaar oud geboren te Oppenhuizen als dochter van Hans Bijl, scheepstimmerman te Oppenhuizen, en Wytske Hettinga.
 
2. ) Op 25 november 1909 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Pietrikje Damstra, geboren op 10 mei 1875 te Balk als dochter van Christiaan Willems Damstra, landarbeider te Balk, en Jitske Hermanus van der Werf. Overleden op 16 april 1939 te Wijckel, 63 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Christina, geboren op 22 november 1911 te Balk.
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 6 oktober 1905 bron: Nieuwsblad van Friesland van 4 november 1905
 
Wieger Franzes Smits
bron: Nieuwsblad van Friesland van 1 juli 1908
Wieger Smits werkt als voerman op de omnibusdienst Balk - Huis ter Heide van Auke Pieters Hielkema. In 1908 draagt Auke het bedrijf over aan Wieger Smits.
 
bron: Leeuwarder Courant van 11 juni 1923 bron: Leeuwarder Courant van 11 juni 1923
 
bron: Leeuwarder Courant van 11 juni 1923
Dit betreft de verkoop van de boerderij op de hoek van de Meerweg en de Pypsterstikke, nu (2016) Meerweg 12.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Wieger Franzes Smits 1867-1948  
Christiaan Damstra 1842-1902    
woonadressen familie Smits
periode adres bron
1892 - 1898 Koudum  
1900 - 1905 Oldeouwer  
1905 - 1906 Koudum  
1906 - 1907 Pypsterstikke 2 bevolkingsregister 1900 - 1910 deel 1 blad 15; huisnummer Balk 14a / 17
1907 - 190? Wijckel? bevolkingsregister 1900 - 1910 deel 4 blad 206; Wijckel 156 / 221
190? - 1910 Pypsterstikke 2 bevolkingsregister 1900 - 1910 deel 1 blad 15; huisnummer Balk 14a / 17
1910 - 1914 Pypsterstikke (13) 3 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 2; huisnummer Balk 20
1914 - 1920 Meerweg 12 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 1; huisnummer 16
1920 - 1924 Meerweg 12 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 12; huisnummer Balk 15
1924 - 1929 Raadhuisstraat 45/46 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 284; huisnummer Balk 319
1929 - 1930 Wijckel bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 176; huisnummer Wijckel 187
1931 - 1939 Vogelzangwei 9? bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 190; huisnummer Wijckel 213
     
eigendommen van Wieger Smits
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente sectie nummer

opper vlakte

aard van de titels bedrag in guldens dagtekening overschrijving titel hypothecaire inschrijvingen radatien
som inschrijving dagtekening inschrijving aflossing som
Balk A 800ged   koopacte 2200,- 29 apr 1910        
Balk B 9   koopacte 11500,- 23 sep 1924        
Balk B 1751ged   koopacte 1900,- 28 dec 1928        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1119, folio 114, nummer 303
notariële acten
 
1910 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos. Koopakte. Een huis met erf te Balk fl. 2200,-
- Meine Meinesz wonende te Harich, verkoper
- Wieger Smits wonende te Balk, koper
bron: Tresoar, archiefnummer 26, inventarisnummer 007087, aktenummer 00046, datum: 25 april 1910
 
1915 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos. Koopakte. Een boerenhuizinge met erf te Balk fl. 2200,-
- Wieger Smits wonende te Balk, verkoper
- Anne Piersma wonende te Balk, koper
- Durk Piersma wonende te Balk, koper
bron: Tresoar, archiefnummer 26, inventarisnummer 007092, aktenummer 00132, datum: 3 november 1915
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 30 augustus 2016 laatste wijziging: 13-08-2019