persoonlijke gegevens van Johannes Ob(b)es Smit (Smid)
Johannes Obes Smit, geboren op 19 mei 1763 te Balk, als zoon van Obe Rinkes, smid te Balk, en Afke Johannes. Overleden op 26 maart 1828 op nummer 166 te Balk, 64 jaar oud.
grofsmid te Balk (1825)
aangifte overlijden op 26 maart 1828 aktenummer / pagina 9, grofsmid te Balk, getuigen:
Pytter Hepkes Hoornstra schoenmakersknecht 52 jaar wonende te Balk op nummer 5
Jacobus Krijns Eppinga kledermaker 32 jaar wonende te Balk op nummer 165
Op 6 maart 1796 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk:
Jitske Ruurds Symensma (Jetske), geboren circa 1774 te Balk, als dochter van Ruurd Symens Symensma, landbouwer te Balk, en Grietje Herres. Overleden op 28 april 1850 op nummer 166 te Balk, 76 jaar oud.
aangifte overlijden op 29 april 1850 aktenummer / pagina 8, grofsmidsche te Balk, getuigen:
Theodorus Neits ketelboeter 66 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 41 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Aafke, geboren op 13 maart 1797 te Balk. Op 7 februari 1822 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Ruurd Klazes Visser, 22 jaar oud, geboren te Balk als zoon van Klaas Haitjes Visser, visser te Balk, en Antje Ruurds Symensma. Geëmigreerd naar Noord Amerika in 1854.
2. Grietje, geboren op geboren op 30 december 1799 te Balk. Op 4 maart 1825 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Bauke Wybes Rijstra, 28 jaar oud, geboren te Harich als zoon van Wybe Obes Rijstra en Fettje Baukes Baukema, huislieden te Tjerkgaast (1825). Geëmigreerd naar Noord Amerika in 1853.
3. Obe, geboren circa 1802 te Balk. Overleden op 1 juli 1850 op nummer 166 te Balk, 48 jaar oud. Ongehuwd.
4. Akke, geboren op ? te Balk. Overleden op ? te ? Op 20 januari 1833 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Haitje Tjeerds Haitjema, oud 33 jaar, geboren te Balk als zoon van Tjeerd Haitjes Haitjema en Sibbeltje Hinnes Hinnema
5. Jacobje, geboren circa 1831 te Balk. Overleden op 28 juli 1843 op nummer 166 te Balk, 32 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte overlijden op 29 juli 1843 aktenummer / pagina 9, zonder beroep te Balk, getuigen:
Theodorus Neits ketelboeter 60 jaar geburen wonende te Balk
Haitje Jans Visser visser 31 jaar geburen wonende te Balk
6. Ruurd, geboren op 12 augustus 1813 op nummer 166 te Balk. Overleden op ? te ? . Op 13 mei 1840 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Grietje Jakobs Symensma, oud 19 jaar, geboren te Harich als dochter van Jakob Ruurds Symensma en Martjen Jans Oor. Geëmigreerd naar Noord Amerika in 1853.
aangifte geboorte op 13 augustus 1813 aktenummer 42, ijzersmid te Balk, getuigen:
Frederik Wilhelm Fokke chirurgijn 42 jaar wonende te Balk op nummer 167
Johannes Konst meester kleermaker 46 jaar wonende te Balk op nummer 164
 
 
 
Jetske Ruurds Symensma
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 231 - huisnummer Balk 166
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Jitske Ruurds Symensma
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Obe Rinkes 17??-17?? Johannes Obes Smid 1763-1828 Ruurd Klazes Visser 1799-18??
    Bauke Wijbes Rijstra 1796-18??
     
woonadressen familie Smit
periode adres bron
1792 - 1804 Dubbelstraat 13 reeelcoheren 1715-1804; blad 178, nummer 158
1812 Dubbelstraat 13 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 166
1840 Dubbelstraat 13 volkstelling 1840; huisnummer Balk 166
1849 - 1850 Dubbelstraat 13 woningregister 1849 - 1859 blad 318; huisnumer Balk 166 / 224
     
eigendommen van Johannes Obes Smit
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
110
00 03 10
huis en erf
A 5
Balk B 68 00 59 90 weiland B 1
Balk
B
66
02 96 70
hooiland
B 1
Balk B 69 01 25 10 weiland B 1
Balk B 67 00 62 70 weiland B 1              
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 239 de erven Johannes Obes Smit (Smid) wonende te Balk
notariële acten
 
1850 Balk, notaris Willem Jan Hemsing. Koopakte en schuldoverdracht.
Een huis en erf te Balk, koopsom fl 1300,- Bedrag: kapitaal fl. 1200,-
- Grietje Johannes Smid, wonende te Ruigahuizen, gehuwd met Bauke Wiebes Rijstra, verkoper
- Afke Johannes Smid, wonende te Balk, gehuwd met Ruurd Klazes Visser, verkoper
- Ruurd Johannes Smid (boer), wonende te Rijs, verkoper
- Bernardus Jacobs Pelsma (grofsmid) wonende te Balk, koper en debiteur
- Lieuwe Klazes Visser (boer), wonende te Harich, crediteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7019 Repertoirenr.: 7022 d.d. 17 juli 1850
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 10 september 2009 laatste wijziging: 21-03-2021