persoonlijke gegevens van Auke Obes Smit (Smid)
Auke Obes Smit, geboren op 17 mei 1772 te Rijs, als zoon van Obe Rinkes, grofsmid te Rijs, en Afke Aukes. Overleden op 10 december 1826 op nummer 136 te Balk, 73 jaar oud.
boer te Sondel (1812) boer te Balk
aangifte overlijden op 11 december 1826 aktenummer B 83/3-11, koemelker te Balk, getuigen:
Anne Ykes Bouma schipper 31 jaar wonende te Balk op nr 135; geburen
Cornelis Durks Tjessema timmermansknecht 30 jaar wonende te Balk op nr. 138; geburen
Op 17 mei 1868 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Gretske Haitjes de Vries, geboren circa 1779 te Balk, als dochter van Haitje Hantjes, visser te Balk, en Gatske Klazes de Vries. Overleden op 18 februari 1846 op nummer 133 te Balk, 67 jaar oud.
aangifte overlijden op 19 februari 1846 aktenummer B 4, renteniersche te Balk, getuigen:
Jurjen Harmanides kleermaker 68 jaar wonende te Balk
Geert Thomas Rinkema koopman 29 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
 
 
Auke Obes Smit
bron: Leeuwarder Courant van 30 maart 1827
 
Auke Obes Smit
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 196 - huisnummer Balk 136
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Gretske Haitjes de Vries
 
Auke Obes Smit
bron: Leeuwarder Courant van 7 april 1846
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Obe Rinkes 17??-17?? Auke Obes Smit 1772-1826  
     
woonadressen familie Smit
periode adres bron
     
1803 - 1804 Sondel reëelkohieren 1715 - 1805 Gaasterland blad 37, nummer 5
1812 Sondel taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Sondel 6
1816 Raadhuisstraat 17 aankoop deze woning
1826 Raadhuisstraat 17 Auke Obes Smit overleden op dit adres
1829 Raadhuisstraat 17 volkstelling 1829; blad 196, huisnummer Balk 136
1840 Raadhuisstraat 17 volkstelling 1840; huisnummer Balk 136
     
eigendommen van de weduwe van Auke Obes Smit
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
148
00 07 10
huis en erf
A 5
Balk
B
122
02 24 30
weiland
B 2
Balk
B
121
01 49 60
weiland
B 2
 
Balk
B
123
00 08 30
bosch
B 2
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 237 Wed Auke Obes Smit, winkeliersche te Balk
 
De drie percelen B 121, 122, 123 liggen achter de huidige Bargebek aan het eind van het Luinenburgpaed achter een smalle strook bomen, in 1832 omschreven als bosch, richting het Slotermeer.
 
Auke Obes Smit
bron: www.hisgis.nl
 
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
                 
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris , folio , nummer
notariële acten
 
1816 Sloten, notaris J. Ruardi Inv. nr. 118004 repertoire nr. 48 d.d. 31 december 1816
Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf etc te Balk, koopsom fl. 3000
- Gatske Klazes de Vries te Balk, weduwe van Pytter Jans  Visser, verkoper
- Auke Obes Smid te Harich, koper; met zijn echtgenote
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118004 Repertoirenr.: 48 d.d. 31 december 1816
 
1839 Balk, notaris W. J. Hemsing Inv. nr. 007009 repertoirenrs. 99 en 105 d.d. 11 december 1839
Provisionele en finale toewijzing Betreft de verkoop van een huis te Balk, koopsom fl. 702
- Obe Meines Smid, huisman en grofsmid te Idskenhuizen,  gehuwd met Grietje Romkes Symensma, verkoper
- Grietje Romkes Symensma te Idskenhuizen, gehuwd met Obe  Meines Smid en weduwe van Hinne Tjeerds Haitjema, verkoper,  tevens als moeder van en voogd over Tjeerd, Wybrigjen,  Romke en Sibbeltje Hinnes Haitjema
- Haitje Tjeerds Haitjema, visser te Balk als toeziend voogd
- Gretske Haitjes de Vries te Balk, weduwe van Auke Obes  Smid
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7009 Repertoirenr.: 99 en 105 d.d. 11 december 1839
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 18 juni 2010 laatste wijziging: 26-03-2021