Tjibbe Joukes Sloterdijk inschrijving register hypotheken 69: 97 / 176
Tjibbe Joukes Sloterdijk, geboren op 18 november 1850 te Balk, als zoon van Jouke Sipkes Sloterdijk, bakker te Balk, en Okje Geerts de Vries. Overleden op 25 april 1931 te Balk, 80 jaar oud.
beroep: Zonder beroep te Balk (1878) winkelier te Balk (1881, 1884)
aangifte geboorte op 20 november 1850, aktenummer B 66/1-4, bakker, getuigen:
Jelle Hiddes Koornstra (leger) der botervaten 27 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 41 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 25 april 1931 aktenummer B 36, getuigen:
Meine Bosma goudsmidsknecht 58 jaar wonende te Balk
Johannes de Jong brandstoffenhandelaar 60 jaar wonende te Balk
Op 23 december 1877 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Antje Wiegers Otter, geboren op te Wijckel als dochter van Wieger Namles Otter en Jantje Reins Lyklema. Overleden op 16 mei 1940 te Balk, 85 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Jantje, geboren op 1 april 1878 te Balk. Op 23 augustus 1900 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrik Boonstra, verver te Langweer, 23 jaar oud, geboren te Langweer als zoon van Auke Gerrits Boonstra, verver te Langweer, en Aukjen Hendriks Ekkers.
2. Okje, geboren op 21 juni 1881 te Balk. Overleden op 12 oktober 1881 te Balk, 3 maanden oud.
bron: Leeuwarder Courant van 17 oktober 1881
3. Jouke, geboren op 1 maart 1884 te Balk. Op 14 oktober 1909 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Pietertje Herres de Boer 26 jaar oud geboren te Harich als dochter van Herre Bokkes de Boer en Grietje Jacobs van der Veer.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Jouke Sipkes Sloterdijk 1812-1884 Tjibbe Joukes Sloterdijk 1850-1931 Jouke Tjibbes Sloterdijk 1884-1959
  Sipke Joukes Sloterdijk 1836-1897  
woonadressen familie Sloterdijk
periode adres bron
1877 - 1879 Dubbelstraat woningregister 1869 - 1879 blad 65; kad. gem. Balk sectie A 114, huisnr 329
1879 - 1890 Dubbelstraat bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 121; kad gem. Balk sectie A 486
1890 - 1900 van Swinderenstraat 50 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 68; huisnummer Balk 71
1900 - 1909 van Swinderenstraat 50 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 78; huisnummer Balk 71 / 85
1909 - 1910 Wikelerdyk 4 register van huisnummering 1910 - 1920 blad ?; huisnummer Wijckel 217
1910 - 1920 Wikelerdyk 4 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 26; huisnummer Balk 367
1921 - 1930 Wikelerdyk 4 bevolkingsregister 1920 - 1930 blad 342; huisnummer Balk 392
1931 - 1939 Wikelerdyk 4 bevolkingsregister 1930 - 1939 blad 313; huisnummer Balk 377
     
eigendommen van Tjibbe Joukes Sloterdijk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente sectie nummer

opper vlakte

aard van de titels bedrag in guldens dagtekening overschrijving titel hypothecaire inschrijvingen radatien
som inschrijving dagtekening inschrijving aflossing som
Balk A 477   scheiding 3500,- 9 juli 1885        
Balk A 478          
Balk B 1454   toewijzing 526,- 2 apr 1895        
Balk B 1455          
Balk D 650ged   toewijzing 220,- 27 apr 1897        
Balk G 420ged   toewijzing 1300,- 26 apr 1898        
Balk A 685   koopacte 1000,- 30 okt 1900        
Balk A 616   toewijzing 2001,- 19 jan 1904        
Balk B 1660   toewijzing 1588,- 20 dec 1906        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1102, folio 97, nummer 176
notariële acten
 
1894 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Provisionele en finale toewijzing. = Lijnbaan 28 (in 2019)
Betreft een huis en bouw- en weiland te Wijckel. Koopsom fl 526,-
- Lammert Reins de Jong wonende te Jutrijp, verkoper
- Tjibbe Sloterdijk wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7067 Repertoirenr.: 7071 Aktenur. 71, d.d. 23 november 1894
 
1900 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Koopacte. = Dubbelstraat 21, 23 (1953)
Betreft een huis en erf te Balk. Koopsom fl 1000,-
- Dieuwke Joukes Sloterdijk wonende te Balk, verkoper
- Tjibbe Joukes Sloterdijk wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7075 Repertoirenr.: 7081 Aktenur. 110, d.d. 23 oktober 1900
 
1901 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Obligatie
- Hendrik Boonstra wonende te Balk, debiteur
- Tjibbe Joukes Sloterdijk wonende te Balk, crediteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7076 Repertoirenr.: 7081 Aktenur. 24, d.d. 27 februari 1901
 
1903 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Provisionele en finale toewijzing. = Meerweg 11 (1953)
Betreft een huis en erf te Balk. Koopsom fl 2001,-
- Izaak Arnoud Daniel Hemsing wonende te Balk
- Tjebbe Joukes Sloterdijk wonende te Balk, koper
- Hendrik Kramer wonende te Joure
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7078 Repertoirenr.: 7081 Aktenur. 203 , d.d. 15 december 1903
 
1906 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Provisionele en publieke verkoping
- Lucas Bouman wonende te Balk, koper (van Raadhuisstraat 45)
- Johannes Tijsses van Hout wonende te Balk, koper (van Raadhuisstraat 14)
- Tjibbe Joukes Sloterdijk wonende te Balk, koper (van Wikelerdyk 4)
- Eelkje Anna Tromp, weduwe van Poppe Sikkes Poppes, wonende te Balk, koper
- Durk Tjebbes Hepkema wonende te Dijken, koper (van Wikelerdyk 2)
- Robijn Kerstes de Jong wonende te Koudum, koper
- Gerben Gerrits van der Wal wonende te Leeuwarden, koper (van Wikelerdyk 16)
- Sietse Adolf Swart wonende te Oosterbeek, koper
- Feite Hofman wonende te Oudega, Hemelumer Oldeferd
- Luitjen Siebrens Dooper wonende te Ruigahuizen, koper
- Johannes Albada wonende te Wijckel, koper
- Jacob Breimer wonende te Wijckel, koper
- Watze Tjebbes Hepkema wonende te Wijckel, koper (Wikelerdyk 2)
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7083 Repertoirenr.: 7093 Aktenur. 151 , d.d. 24 oktober 1906
 
1918 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Koopacte.
- Tjibbe Joukes Sloterdijk wonende te Balk, verkoper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7096 Repertoirenr.: 7107 Aktenur. 161 , d.d. 4 december 1918
 
1918 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Koopacte.
- Johannes Haringsma wonende te Balk, debiteur
- Tjebbe Sloterdijk wonende te Balk, crediteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7098 Repertoirenr.: 7107 Aktenur. 215 , d.d. 22 september 1919
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 26 december 2016 laatste wijziging: 5-01-2024