persoonlijke gegevens van Sipke Joukes Sloterdijk
Sipke Joukes Sloterdijk, geboren op 18 augustus 1836 op nummer 61 te Balk, als zoon van Jouke Sipkes Sloterdijk, bakker te Balk, en Okje Geerts de Vries. Overleden op 18 november 1897 te Balk, 72 jaar oud. Bakker te Balk (1860), bakker te Nijega (1862-1874), bakker en kastelein te Sondel (1874-1893), kastelein te Balk (1893-1897)
aangifte geboorte op 19 augustus 1836 aktenummer B39, bakker, getuigen:
Jouke Huberts de Boer koopman 47 jaar wonende te Balk
Frank van Elselo klerk 24 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 19 november 1897 aktenummer B 89, kastelein, getuigen:
Jetse van Dijk zonder beroep 84 jaar wonende te Balk
Johannes van den Bosch zonder beroep 78 jaar wonende te Balk
Op 13 juli 1860 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Macheltje Jurjens Sietsma, geboren 23 december 1832 op nummer 41 te Harich, als dochter van Jurjen Scholtes Sietsma, huisman/landbouwer te Harich, en Jeltje Jeltes Bosma. Overleden op 14 april 1903 te Huizum, 70 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Jelletje, geboren 22 maart 1862 te Nijega (HON). Op 6 mei 1887 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sietze Breemer 27 jaar oud geboren te Oudemirdum als zoon van Jan Harmens Breemer en Pietertje Jans Haringsma.
bron: Leeuwarder Courant van 29 april 1887 bron: Leeuwarder Courant van 28 november 1890
 
2. Okje, geboren op 18 april 1864 te Nijega (HON). Op 11 mei 1895 getrouwd in de gemeente Wonseradeel met Jan Bouma 31 jaar oud geboren te Lollum als zoon van Pier Jans Bouma en Eelkje Johannes Rosier.
3. Jantje, geboren op 19 maart 1866 te Nijega. Overleden op 22 maart 1866 te Nijega, 2 dagen oud.
4. Jouke, geboren op 30 november 1867 te Nijega (HON). Overleden op 7 december 1867 te Nijega, 1 week oud.
5. Jouke, geboren op 31 december 1869 te Nijega (HON). Op 25 april 1896 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Akke Keulen, 25 jaar oud, geboren te Molkwerum als dochter van Jelle Emkes Keulen en Hinkje Jans Klijnstra.
6. Jantje, geboren op 12 januari 1870 te Nijega (HON). Op 20 september 1900 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sytze Hommema 48 jaar oud geboren te Deinum als zoon van Gerhardus Hessels Hommema en Grietje Sytzes Humalda.
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 11 juli 1885
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 22 april 1870 bron: Leeuwarder Courant van 11 april 1871
Sipke Joukes Sloterdijk was bakker te Nijega (waar stond deze bakkerij???)
 
Sipke Joukes Sloterdijk was bakker en kastelein te Sondel
 
Sipke Joukes Sloterdijk was kastelein te Balk in de herberg links op de foto.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Jouke Sipkes Sloterdijk 1812-1884 Sipke Joukes Sloterdijk 1836-1897  
     
woonadressen familie Sloterdijk
periode adres bron
1860 - 186? Oudega  
186? - 1874 Nijega (HON)  
1874 - 1879 Jac. Boomsmastr. 18 woningregister 1869 - 1879 blad 113 kad. gem. Balk sectie C 1193, volgnr. 509
1880 - 1890 Jac. Boomsmastr. 18 woningregister 1880 - 1890 blad 300; kad. gemeente Balk sectie C nummer 1193
1890 - 1893 Jac. Boomsmastr. 18 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 27; huisnummer Sondel 23
1893 - 1900 Dubbelstraat 29-31 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 311; huisnummer Balk 218
1900 - 1901 Dubbelstraat 29-31 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 308; huisnummer Balk 218 / 339
1901 - 1903 Huizum  
     
eigendommen van Sipke Joukes Sloterdijk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk A 687   toewijzing 828,- 16 mei 1893        

bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1016, folio 11, nummer 99

dit is het nummer van Sipke Jans Sloterdijk de grootvader van Sipke Joukes Sloterdijk

notariële acten
 
1901 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopacte. Betreft de verkoop van een huis en herberg te Balk, koopsom fl. 1850,-
- Sytze Gerardus Hommema wonende te Balk, gehuwd met Jantje Sloterdijk, verkoper
- Macheltje Jurjens Sietsma wonende te Balk, weduwe van Jouke Sipkes Sloterdijk, verkoper
- Jan Piers Baaima wonende te Harlingen, gehuwd met Okje Sloterdijk, verkoper
- Watze Tjebbes Hepkema wonende te Wijckel, koper
- Durk Tjebbes Hepkema wonende te Dijken, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7076 Repertoirenr.: 13 d.d. 30 januari 1901
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 24 december 2016 laatste wijziging: 20-11-2020