Sipke Jans Sloterdijk inschrijving register hypotheken 69: 11 / 99
Sipke Jans Sloterdijk , geboren op 9 juni 1774 te Sloten, gedoopt op 12 juni 1774 te Sloten (Hervormd) als zoon van Jan Durks en Adtje (Ottje) Sjoerds. Overleden op 9 oktober 1859 te Lemmer, 84 jaar oud.
kastelein te Balk (1812, 1815), timmerman te Balk (1819, 1826), herbergier te Balk (1824)
 
1. ) Op 29 november 1798 getrouwd te Deersum (met attestatie van Woudsend) met:
Rinske Sijmens Hempenius, geboren op 12 november 1775 te Deersum, gedoopt op 3 november 1775 te Deersum/Poppingawier als dochter van Sijmen Sikkes en Minke Beerns. Overleden november 1801 in het kraambed van dochter Rinske
Uit dit huwelijk:
1. Jan, geboren op 15 oktober 1799 te Deersum, gedoopt op 27 oktober 1799 te Deersum/Poppingawier, bakkersknecht te Bolsward. Overleden op 23 oktober 1879 te Bolsward, 80 jaar oud. Op 18 april 1824 getrouwd in de gemeente Bolsward met Richtje Pieters Jorritsma, oud 24 jaar, geboren te Slavoren als dochter van Pieter Goris Jorritsma, koemelker, en Lolkjen Barthes.
2. Rinske, geboren op 4 november 1801 te Deersum, gedoopt op 18 november 1801 te Deersum/Poppingawier. Overleden voor 1811.

 

2. ) Op 8 mei 1808 getrouwd te Woudsend met:
Janke Joukes Tromp, geboren op 15 maart 1779 (13 maart 1776) te Woudsend, gedoopt op 15 april 1779 te Woudsend (Hervormd) als dochter van Jouke Rintjes, schipper, en Wietske Ages Tromp. Overleden op 30 december 1826 te Balk op nummer 164, 50 jaar oud.
aangifte overlijden op 30 december 1826 aktenummer B90 3-18, timmerman, getuigen:
Gerben Pieters Teekens schipper 31 jaar wonende op nummer 158 te Balk
Jacobus Eppinga kledermaker 29 jaar wonende op nummer 165 te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Janke, geboren op 19 november 1808 te Woudsend, gedoopt op 4 december 1808 te Woudsend (Hervormd). Overleden op 3 oktober 1883 te Sondel (wonende te Bolsward), 84 jaar oud. Op 8 juli 1838 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jouke Ages van der Veer, oud 32 jaar, geboren te Sneek als zoon van Age Joukes van der Veer en Jantjen Gatzes Koopmans.
aangifte overlijden op 4 oktober 1883 aktenummer 117, getuigen:
Pieter Pieters Bakker arbeider 66 jaar wonende op te Sondel
Siebren Bouwes de Boer landbouwer 53 jaar wonende op te Sondel
2. Jouke, geboren op 3 juli 1812 op nummer 170 te Balk. Bakker te Balk. Overleden op 20 juli 1884 te Balk, 72 jaar oud. Op 4 januari 1833 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met Okje Geerts de Vries, oud 18 jaar, geboren te Langweer, als dochter van Geert Tjibbes de Vries en Dieuwke Johannes Modderman.
aangifte geboorte op 4 juli 1812 aktenummer 38, kastelein, getuigen:
Bauke Wybandus Feenstra zilversmid 50 jaar wonende op nummer 169 te Balk
Frederik Wilhelm Fokke chirurgijn 40 jaar wonende op nummer 166 te Balk
aangifte overlijden op 21 juli 1884 aktenummer 46, getuigen:
Jetze van Dijk zonder beroep 71 jaar wonende te Balk
Kasper Hartmans Bets arbeider 47 jaar wonende te Balk
3. Rintje, geboren op 27 december 1815 op nummer 170 te Balk . Overleden op 15 juli 1863 te Bolsward, 47 jaar oud. Op 10 mei 1845 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Martzen Koster
aangifte geboorte op 27 december 1815 aktenummer 68, kastelein, getuigen:
Frederik Wilhelm Fokke chirurgijn 44 jaar wonende op nummer 166 te Balk
Bauke Wybandus Feenstra zilversmid 54 jaar wonende op nummer 169 te Balk
4. Makke, geboren op 11 juni 1819 op nummer 164 te Balk . Overleden op 27 januari 1879 te Sloten, 59 jaar oud.
1. ) Op 13 maart 1845 getrouwd in de gemeente Sloten met Ynze Arjens Faber, oud 27 jaar, geboren te Joure als zoon van Arjen Ynzes Faber en Trientje Benjamins de Jong.
2. ) Op 16 oktober 1857 getrouwd in de gemeente Sloten met Markus Wafelaar, oud 27 jaar, geboren te Sneek als zoon van Klaas Markus Wafelaar en Tietje Johannes Wierdema.
3. ) Op 22 juli 1865 getrouwd in de gemeente Sloten met Frans Wytsma, oud 35 jaar, geboren te Zweins als zoon van Berend Jakobs Wytsma en Joukje Pieters Bosma.
aangifte geboorte op 11 juni 1819 aktenummer 68, meester timmerman, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 27 jaar wonende op nummer 120 te Balk
Hidde Jacobs Koorenstra agent van politie 38 jaar wonende op nummer 60 te Balk
 
3. ) Op 28 april 1833 getrouwd in de gemeente Lemsterland met:
Aafje Tjeerds de Boer, geboren op 24 januari 1794 te Lemmer, gedoopt op 2 februari 1794 te Lemmer (Hervormd) als dochter van Tjeerd Feijkes en Froukjen Sijbes. Overleden op 28 januari 1871 te Lemmer, 77 jaar oud. Naaister te Lemmer (1828), hoedemaakster te Lemmer (1832)
Uit dit huwelijk:
1. Grietje, geboren op 26 novemeber 1834 op nummer 164 te Balk.
 
 
 
bron: Vriesche Courant van 2 maart 1810
 
bron: Dagblad van het departement Vriesland 9 september 1811
 
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 226 - huisnummer Balk 164
klik hier voor het complete formulier ondertekend door Sipke Jans Sloterdijk
 
bron: Leeuwarder Courant van 26 april 1833
 
bron: Leeuwarder Courant van 14 oktober 1859
 
bron: Leeuwarder Courant van 3 februari 1871
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Sipke Jans Sloterdijk 1774-1859 Jouke Sipkes Sloterdijk 1812-1884
     
woonadressen familie Sloterdijk
periode adres bron
  Deersum  
  Woudsend  
1810 - 1815 Dubbelstraat Balk 170
1819 Dubbelstraat 21-23 Balk 164
1829 Dubbelstraat 21-23 volkstelling 1829, blad 226 huisnummer Balk 164
1834 Dubbelstraat 21-23  
1859 Lemmer  
eigendommen van Sipke Jans Sloterdijk
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
00 02 70
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 233; Sipke Jans Sloterdijk, timmerman te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
114
       
f 200,-
26 juli 1843
   
Lemmer
A
521
00 01 05
koopbrief
800,-
4 juni 1844
f 800,-
28 apr 1844
   
             
f 600,-
25 sep 1844
   
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1016, folio 11, nummer 99
notariële acten
 
1809 Koudum, notaris S. Stoffels Koopakte.
Betreft de verkoop van een herberg te Balk, koopsom fl. 5772
- Hielke Polder te Balk, verkoper
- Sipke Jans van Sloterdijk te Woudsend, gehuwd met Janke Joukes, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 141001 Repertoirenr.: 11 d.d. 8 november 1809
Hoogstwaarschijnlijk is dit de herberg "Het Wapen van Gaasterland" aan de Dubbelstraat in Balk. Later logement "De Zon" genoemd. In Wijckel was ook een herberg genaamd "Het Wapen van Gaasterland".
 
1813 Sloten, notaris J. Ruardi  Verhuring Betreft een herberg, huursom fr. 840
- Sipke Jans Sloterdijk te Balk
- Mathijs Gasinjet te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118002 Repertoirenr.: 293 d.d. 18 augustus 1813
 
1815 Sloten, notaris J. Ruardi Koopakte Betreft de verkoop van greidland te Wijckel, koopsom fl. 500
- Jan Ages van der Meer te Wijckel, verkoper
- Sipke Jans Sloterdijk te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118003 Repertoirenr.: 610 d.d. 16 augustus 1815
 
1817 Balk, notaris M. Westendorp Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en tuin en erf te Balk, koopsom fl. 500
- Thomas Jans Rinkema, koopman te Balk, verkoper
- Hendrik Brants van der Goot, koopman te Balk, verkoper
- Sipke Jans Sloterdijk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 141 d.d. 8 januari 1817
 
1818 Sloten, notaris J. Ruardi  Koopakte
Betreft de verkoop van een huisje en tuin etc te Wijckel, koopsom fl. 600
- Sipke Jans Sloterdijk te Balk, verkoper
- Pieter Hendriks de Vries te Sloten, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118005 Repertoirenr.: 258 d.d. 5 augustus 1818
 
1836 Balk, notaris W. J. Hemsing   Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom  fl. 800 (Balk A 248 nu van Swinderenstraat 50)
- Hermanus Fokkes Steggerda, huisschilder en glazemaker te   Balk, verkoper
- Jouke Sipkes Sloterdijk, bakker te Balk, koper
- Sipke Jans Sloterdijk, timmerman te Balk, borg
- Johannes Thomas Trinks, wolkammer te Balk, borg
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7008 Repertoirenr.: 18 en 19 d.d. 9 maart 1836
 
1844 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau  Koopakte Betreft de verkoop van een huis te Lemmer, koopsom fl. 800
- Petrus Gosses Zuiderveld te Lemmer, verkoper
- Margaretha Frederika Karina Zuiderveld te Lemmer, verkoper
- Sipke Jans Sloterdijk te Lemmer, koper
- Aafje Tjeerds de Boer te Lemmer, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 97031 Repertoirenr.: 12 d.d. 27 februari 1844
 
1844 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau Hypotheek Betreft een kapitaal van fl. 6000
- Sipke Jans Sloterdijk te Lemmer, schuldenaar
- Aafje Tjeerds de Boer te Lemmer, schuldenaar
- Sybren Sakes van Andringa te Lemmer, schuldeiser
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 97031 Repertoirenr.: 19 d.d. 28 maart 1844
 
1859 Balk, notaris G. Zandstra  Koopakte Betreft de verkoop van 1/2 huis en herberg te Balk, koopsom  fl. 700
- Sipke Jans Sloterdijk te Lemmer, verkoper
- Jouke Sipkes Sloterdijk te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7030 Repertoirenr.: 10 d.d. 29 januari 1859
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 26 december 2016 laatste wijziging: 7-01-2024