persoonlijke gegevens van Jouke Tjibbes Sloterdijk
Jouke Tjibbes Sloterdijk, geboren op 1 maart 1884 als zoon van Tjibbe Joukes Sloterdijk, bakker te Balk, en Antje Wiegers Otter. Overleden op 10 mei 1959 te Sneek. Bakker te Balk.
Op 14 oktober 1909 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Pietertje Herres de Boer, geboren op 13 maart 1883 te Harich als dochter van Herre Bokkes de Boer, koopman te Harich, en Grietje Jacobs van der Veer. Overleden op 18 november 1979 te Balk.
Uit dit huwelijk:
1. Tjibbe, geboren op 1 augustus 1912 te Balk. Overleden op 8 augustus 1966 te Balk 54 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Mari Dijkstra geboren te Staveren als dochter van Marten Dijkstra en Elisabeth de Jong.
2. Grietje, geboren op 1 januari 1916 te Balk.
3. Antje, geboren op 4 mei 1926 te Balk.

 

van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Tjibbe Joukes Sloterdijk 1850-1931 Jouke Tjibbes Sloterdijk 1884-1959 Tjibbe Joukes Sloterdijk 1912-
     
woonadressen familie Sloterdijk
periode adres bron
1909 - 1910 van Swinderenstraat 50 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 78; huisnummer Balk 71 / 85
1910 - 1920 van Swinderenstraat 50 huisnummerregister 1910 - 1920 blad 6; huisnummer Balk 85
1921 - 1930 van Swinderenstraat 50 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 82; huisnummer Balk 86
1931 - 1939 van Swinderenstraat 50 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 78; huisnummer Balk 89
     
eigendommen van Jouke Tjibbes Sloterdijk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
746 ged.
 
toewijzing
1182,-
14 jan 1919
       
Balk
A
745 ged.
         
Balk
A
744 ged.
 
koopacte
225,-
20 mei 1919
       
Balk
A
745 ged.
         
Balk
A
746 ged.
         
Balk
H
1069
 
koopacte
5000,-
29 sep 1924
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1127, folio 121, nummer 8

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 4-11-2020